IBI’s Wilhelm REICH Archive

/ / Articles-Eng

The Wilhelm Reich library (Bibliography) of the Institute for Bodymind Integration (IBI)

More recommended literature

“Love, work and knowledge are the well-springs of our life. They should also govern it.”
During the first half of the 20th Century, Austrian Psychiatrist an biophysicist Wilhelm Reich foresaw many powerful social movements that are shaping the culture of the modern world. My view is that there is a lot of wisdom to be found in almost all of Reich’s writings, including his sometimes ridiculed philosophical texts of the early 1950s. Reich had an enormous theoretical power, and even Freud’s writings, while often stylistically better, seem many times rather tame when compared to Reich’s. Reich’s ideas on Childbirth, childrearing, alternative education, women’s rights, self-fulfillment -and his view of our place in the cosmos- are as revolutionary today, as they were in the first half of the last century. He prophesied the crumbling of monogamy and the splitting up of the nuclear family, he predicted the abolition of laws against abortion, birth control and homosexuality, he demonstrated how body language reveals emotional suppression and pioneered bodywork therapy, he related individual health to emotional make up and proposed the adoption of natural medicine, he experimented with weather control and brought rain to the desert. Below, you find a list of books (written both in Dutch and English, sometimes in German…. Thanks for your flexibility) that we have on file in The Institute for Bodymind Integration. Many of them are first editions, and rare, since both the Nazi’s and the US Government burnt his books at one time. Reich’s books were in many ways controversial, and also in many ways ahead of their time. His findings were constantly challenging paradigms within each of the disciplines which he mastered. They are still today works of reference for many body psychotherapists and orgonomists. You can find some background about his life here.

Journals and Books written by Wilhelm Reich (+ their translations)- Tijdschriftartikels en Boeken geschreven door Wilhelm Reich (+ hun vertalingen)

Reich als insider – Uitbouwen van een carrière: 1920-1926

1919  

Reich, Wilhelm: “Zur ‘Aufklaerung’ im Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten – Bemerkungen zu dem Aufsatz von Kurt Finkenrath” Zeitschrift fuer Sexualwissenschaft, 1919, p. 391-393.

stud. med. Wilhelm Reich: Die Spezialisierung des Ärztestandes. Eine Erwiderung. Wiener Medizinische Wochenschrift Vol. 69, No. 28, 1919, pp. 1400-1402

1920:

Reich, Wilhelm, PEER GYNT: Libidokonflikte und Wahngebilde. Postuum gepubliceerd in Frühe Schriften Bd.1, Köln 1977, pp. 19-77 (Vienna Psychoanalytic Association, winter semester 1920, 1. meeting on 13. October 1920: M.U.C. Reich: Der Libidokonflikt in Peer Gynt [inaugural lecture]. Eerst voorgedragen op 3.7. en 10.7. voor het Seminarie voor Sexologie in Wenen. In het engels vertaald in: Early Writings, Vol. 1, New York 1975, pp. 3-64.)

Reich werd in 1920 toegelaten als lid van de Weense Psychoanalytische Vereniging na een presentatie van een psychoanalytische studie van Ibsen’s Peer Gynt. De Engelstalige versie vind je hiervan in Early Writings. Vol. 1. , als Libidinal Conflicts and Delusions in Ibsen’s Peer Gynt. Voor Reich, vertegenwoordigt Peer Gynt het geval van een paranoide psychose en megalomanie als gevolg van de terugtrekking van libido uit het narcissistisch stadium, gefaciliteerd door incestueuze fixatie aan de moeder en identificatie met de vader. Deze constellatie verhindert enige binding met de realiteit. Bijvoorbeeld een liefdesaffaire: in plaats van Peer in de realiteit te verankeren, rakelt het enkel een vlucht in de waan op omdat het meisje de moeder van Peer vertegenwoordigt, en Peer’s schuldgevoelens naar zijn vader. De dood van de moeder, zijn laatste band met het echte leven, leiden hem naar het totale verlies van realiteit. Restitutie komt tot stand door trage desintegratie van de schuldgevoelens door zelfcastratie, d.w.z. het realiteitsego veroordeelt de waanachtige bevrediging van het plezier-ego. Peer heeft zichzelf teruggevonden wanneer hij terugkomt bij het meisje dat hij achterliet omdat hij ondertussen de leeftijd heeft bereikt van zijn dode moeder. Hij kan uiteindelijk zichzelf zijn zonder enig incestueus conflict.

Reich, Wilhelm, Ueber einen Fall von Durchbruch der Inzestschranke in der Pubertät, Zeitschrift für Sexualwissenschaft, VII, 1920-1921 pp. 220-226.

Dit is een kort document dat door velen gezien wordt als een anonieme en vermomde zelf-studie. Het wordt beschouwd als een sleuteltekst om de persoon van Wilhelm Reich psychologisch te begrijpen. Reich analyseert de Oedipale conflicten in de kindertijd van een student in zijn twintiger jaren. 

1921:

Reich, Wilhelm, Kindliche Tagtraeume einer spaeteren Zwangsneurose, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, VII, 1921, pp. 460-467

Voordracht voor de Weense Psychoanalytische Vereniging, zomer semester 1921, 11. meeting op 11. Mei 1921: Notes: b. M.U.C. Reich: Tagträume einer Zwangsneurotikerin. Dit volume behoorde tot de bibliotheek van Paul Federn, de leeranalyst van Wilhelm Reich.

1922: 

Reich, Wilhelm, Der Koitus und die Geschlechter. Zeitschrift für Sexualwissenschaft. VIII Band Januar 1922 10.Heft, pp. 343-352.

Reich poogt een overtuigend alternatief te voorzien voor de biologische en fysiologische argumenten die de verschillen in tijdsspanne proberen te verklaren tussen mannelijke en vrouwelijke climaxen. Reich: “Nicht also eine zwetie Ejakulation ist die Forderung der Natur, sondern Koizidenz von zärtlicher und sinnlicher Strebung”. 

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, VIII, 1922.

Reich, Wilhelm, Ueber Spezifitaet der Onanieformen, pp.333-337.

Voorgesteld aan de Weense Psychoanalytische Vereniging op 10 oktober 1922. Reich toont zijn gevoeligheid voor detail als taxonoom en naturalist wanneer hij zich verdiept in de specifieke kenmerken betreffende masturbatie. In een poging impotentie te behandelen, stelt Reich zich de volgende vragen over de manier waarop patiënten zich masturberen: 1) Waar masturberen ze zich? 2) Wanneer masturberen ze zich? 3) Met welke materialen masturberen ze zich 4) Met welke fantasieën masturberen ze zich 5) Hoe dikwijls masturberen ze zich? 6) In welke lichamelijke positie masturberen ze zich, en is die houding verbonden met enige gebeurtenis uit de kindertijd? 7) Met welk meubel masturberen ze zich, en welke zijn de fantasieën die de daad hebben op het meubel. Reich maakt op die manier diverse categoriën van normale en afwijkende vormen van masturbatie die de clinicus kunnen helpen in het opstellen van een prognose betreffende gezonde genitaliteit.

Vertaald in het Engels in: Early Writings: On the specificity of forms of masturbation.

Reich, Wilhelm, Zwei narzißtische Typen, pp.456-462.

Reich beschrijft in dit artikel het onderscheid tussen wat hij “neurose” noemt en het “neurotisch karakter”. (Dit vormt de ruggengraat van zijn Charakteranalyse van 1933). “Im Grunde gibt es keine noch so scharf unschriebene Neurose ohne Spuren von Störungen der Gesamtpersönlichkeit. Das Minderwertigkeitsgefühl, die Begleiterscheinung sämtlicher Neurosen, die narzistissche Narbe’ (Marcinowsky), ist der konstante Ausdruck dieser Störung”.

Reich verwerpt Franz Alexander’s opinie dat het neurotisch karakter, met zijn “diffuse symptomen,” gebaseerd is op te weinig libido stasis of ontbrekende repressie en daardoor dichter bij gezondheid aanleunt dan de neurose met zijn duidelijke, “gelocaliseerde symptomen”. Voor Reich is het verschil de verstoring van ego-libido, d.w.z., de narcistische seclusie van het neurotische karakter versus de verstoring van object-libido zoals die zich toont in de overdracht. Dus, neurose, dat, hoewel verstoord, open naar de wereld is, staat korter bij gezondheid dan het gesloten neurotische karakter. In het bijzonder zijn de symptomen van de eerste geassocieerd met een corresponderend inzicht in de stoornis. Het neurotische karakter mankeert dit inzicht en zijn “narcistisch pantser” is het grootste therapeutische probleem. Reich toont dit aan door twee neurotische karakters te presenteren. Dit is Reich’s eerste stap naar een systematische karakterologie. Vertaald in het Engels in Early Writings: Two narcissistic types. Castration complex and character.

Dr. Wilhelm Reich: “Grenzen der Erinnerungstätigkeit in der psychoanalytischen Kur” IZP VIII(4), 1922, pp. 538-539 (In het Bulletin van de IPA, samenvatting van een lezing voor de Weense Psychoanalytische Associatie, 15. November 1922. Beschreven in: The Function of the Orgasm.)

Reich, Wilhelm, Triebbegriffe von Forel bis Jung, Zeitschrift für Sexualwissenschaft, IX Band 1922.pp. 17-19, 44-50, 75-85.

Voorgesteld op 14.6. en 22.11.1919 voor het Seminar für Sexuologie: “Der ‘Libido’begriff von Forel bis Jung.” Vertaald in het Engels in: Early Writings: Drive and libido concepts from Forel to Jung.

1923:

Reich, Wilhelm, Zur Triebenergetik, Zeitschrift für Sexualwissenschaft, X Band. 1923, pp. 99-106

Essay voorgesteld aan de Weense Psychoanalytische Vereniging op 8 juni 1921 (Reich, W. The Function of the Orgasm, 1940, p. 47. Al op het eind van 1920 aan Freud overhandigd). Vertaald in het Engels in Early Writings: On the energetics of drives. Reich’s eerste poging tot een biofysische formulering van instinctuele processen. Deze eerste stap zal leiden tot zijn latere functionele unificatie van het kwantitatieve concept van opwinding en het kwalitatieve concept van plezier. Reich herinnert zich dat “het niet begrepen werd. Van dan af publiceerde ik nog enkel klinisch materiaal, en hield me af van theoretische essays”.

Op het ogenblik dat Freud het min of meer had opgegeven om een somatische basis te vinden voor de zgn. ‘psychoneurosen’, en meer en meer overhelde naar een “het psychologizeren van de biologie”, verschijnt dus Reich op de psychoanalytische scene met zijn enthoesiasme voor het idee van “seksuele energie”. Reich stelt op het eind van zijn bijna veertig jarige carriëre, waarin hij een stap-voor-stap functionele wetenschappelijke logica volgt, dat het onderwerp van zijn werk, ondanks zijn vertakkingen, een functioneel en logisch geheel vormen en dat in de vergelijking van de eerste poging tot een biofysische formulering van instinctuele processen in Zur Trieb-Energetik (1923) met het laatste orgonomische werk in 1952, men gemakkelijk de rode draad zal herkennen die doorheen al de klinische, experimentele, en theoretische werken loopt, nl.: Het thema van de bioenergetische functie van opwinding en motiliteit van levende substantie.

Reich, Wilhelm, Die Rolle der Genitalitaet in der Neurosentherapie, Zeitschrift für Aerztliche Psychotherapie, IX, 1923.

1924:

Reich, Wilhelm, Der Tic als Onanieequivalent, Zeitschrift für Sexualwissenschaft, 1924.

Gevalsstudie over ene A.F., voorgesteld voor de Weense Psychoanalytische vereniging in Januari 1923, waarbij Reich een soort van droomanalyse toepast. Hij werpt met deze studie licht op hoe seksuele repressie zich kan uitdrukken als somatische tics en dat zulke tics (bijna) altijd kunnen teruggetraceerd worden tot de eeuwige strijd tussen een partiële drift en een kwaadwillig superego. “De patiënt was een oudere vrouw lijdend aan een diafragmatische tic, die verdween wanneer het mogelijk werd voor haar om te masturberen. Mijn voorstelling werd geprezen en bevestigd”. (Reich, 1940, p. 86).

Reich, Wilhelm, Über Genitalität vom Standpunkt der psa. Prognose und Libidotheorie. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, X, Vienna, 1924. pp. 164-179 + Die therapeutische Bedeutung der genitalen Libido. pp. 217-218.

Op 28 november 1923 (door het Zeitschrift ontvangen op 17 oktober 1923), na drie jaar van onderzoek, leest Reich zijn eerste belangrijke artikel voor de Weense Psychoanalytische Vereniging. In “Ueber Genitalität” citeert Reich zeven gevalsstudies. Genitaal libido wordt gezien als niet beperkt tot de fallus, clitoris of vagina, maar als iets globaals. Reich gaat stilaan van symptoom naar karakteranalyse. Door karakteranalyse, wordt de persoon getransformeerd tot een in essentie nieuwe persoon, en zodoende worden de natuurlijke energiën van genitale libido bevrijd om de partiële driften van onderuit te transformeren in één grote transfiguratie. Reich over deze lezing: “Ik werd me bewust van een groeiende verkilling in de sfeer van de meeting…” Vertaald in het Engels in: Early Writings: On genitality from the standpoint of psychoanalytic prognosis and therapy.

1925:

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. XI Band. 1925.

Wilhelm Reich: Eine hysterische Psychose in statu nascendi. pp. 211-222. In oktober 1923 houdt Reich een lezing voor de vereniging over introspectie bij een schizofrene patiënt die bijzonder heldere inzichten in de mechanismen van haar achtervolgingsideën. “Zij bevestigde de bevindingen van Tausk betreffende de invloed van het genitale apparaat.” (Reich, 1940, p. 86). (Vertaald in het Nederlands in : Psychoanalytische Perspektieven, 1990, nr. 15, pp. 73-86. Zie verder: Mislukte Analyse of Schizofrene Opstoot. Enkele kanttekeningen bij een artikel van W. Reich, door Katrien Libbrecht, ibid; pp.87-96.)

Wilhelm Reich: Weitere Bemerkungen über die therapeutische Bedeutung der Genitallibido. pp.297-317.

Reich, nu 28 jaar oud, gebruikt voor het eerst het concept van “orgastische potentie” en komt nu vrij openlijk in opstand tegen Freud. Zie ook: Reich, W., The Function of the Orgasm. Een deel hiervan vind men afgedrukt in het Journal of Orgonomy Vol. 14 no.1. Voor een hedendaags model van de energetische cyclus, waarvan Reich de grondlegger is, zie: Jack Painter, Ph.D., Stages in Natural Energy Flow en Blockages of the Natural Flow of Energy. 

REICH, Wilhelm Der triebhafte Charakter. [Eine psychoanalytische Studie zur Pathologie des Ich] Vienna: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1925. “Neue Arbeiten zur ärtzlichen Psychoanalyse Nr. IV.” Leipzig/Vienna/Zurich

Octavo, 132pp. Erste Ausgabe.

Eerste editie van deze belangrijke studie van het neurotisch karakter. Een vroege bijdrage tot de ego psychologie die het impulsieve karakter definieert als een overgangsstadium tussen de psychoneurosen en de psychosen — wat nu borderline patiënten genoemd worden. Dus, hoewel hij de term niet gebruikt, is Reich’s monografie een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van het ‘borderline’ concept. Hij toont in dit manuscript aan dat symptoom-analyse dient uitgebreid te worden tot karakteranalyse. Gezien vanuit de nieuwe ego-psychologie is de relatie tussen het ego en het zich ontwikkelende superego de basis van karakterologie. Karaktervorming vindt plaats door annexatie van de ouders ofwel als een affirmatief ofwel als een ontkennend ego ideaal en wordt tevens bepaald door het libidinale stadium waarin dit optreedt evenals door wat zowel de omgeving als het primitieve genotsego zeggen tegen de realisatie van de eisen van het ego ideaal. Het is perfect als gratificatie en ontkenning van de drift gebalanceerd zijn. Dominante ontkenning leidt tot een geïnhibeerd karakter. Aan de andere kant werd het impulsieve karakter excessieve gratificatie toegestaan maar dan, uit het niets, kwam een traumatische ontkenning door dezelfde ouders, wat leidde tot een scherp conflict tussen een zeer infantiel ego en een ruw “onderdrukt” superego. Het impulsieve karakter is dus verscheurd tussen sterke oncontroleerbare driften en een brutaal superego, dat van tijd tot tijd doorbreekt met de macht van een onderdrukte drift.

Het geïsoleerde superego houdt ook een schizofrene dispositie in omdat om de last van het conflict te verlichten met het superego als het id, ze gemakkelijk door het ego kunnen geprojecteerd worden op de buitenwereld. Deze waanachtige projectie correspondeert met de hysterische split. Het verschil is dat in deze toestand van “meervoudig persoonlijkheid”, het tot een alternerende identificatie komt met een van de opponenten tegelijk, met respectieve amnesie. In een gedetailleerde gevalsstudie beschrijft Reich een geval van een seksueel misbruikt kind. Achtereenvolgens kwam het tot een hysterische split en een meervoudige persoonlijkheid.

De Radicalisering van Reich: 1926-1930

1926

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. XII Band. 1926.

Wilhelm Reich: Uber die chronische hypochondrische Neurasthenie mit genitaler Asthenie. pp. 25-39.

(Lezing voor het IX. Internationale Psychoanalytisch Congres, Bad-Homburg, September 1925. Titel van de lezing: “Zur Struktur und Genese des ‘hypochondrischen Neurasthenie’.” Manuscript herschreven Oktober 1925. Ontvangen Oktober 1925.)

On the chronic hypochondriacal neurasthenia with genital asthenia.

Wilhelm Reich: Uber die Quellen der neurotischen Angst. pp. 422-431

Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik. I Jahrgang Heft 3. 1926.

Wilhelm Reich: Eltern als Erzieher. pp. 65-74.

1927

Reich, Wilhelm. Funktion Des Orgasmus: Zur Psychopathologie Und Zur Soziologie Des Geschlechtslebens.

(Neue Arbeiten zur ärztlichen Psychoanalyse. Herausgegeben von Prof. Dr. Sigm. Freud. Nr. VI), Leipzig/Wien/Zürich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927. 206 pp.

1st Edition. 206pp. Gedrukte gele kaft. “Meinem Lehrer Professor Sigmund Freud in tiefer Verehrung”. Dr. Wilhelm Reich was toen hij dit schreef, Assistent aan het Psychoanalytisch Ambulatorium in Wenen. Dit boek werd vertaald in het Engels in een licht geupdate versie als “Genitality in the Theory and Therapy of the Neuroses”. Het mag niet verward worden met het latere boek met dezelfde titel. Dit werk heeft een belangrijke historische betekenis, omdat het voor het eerst duidelijk het concept van orgastische potentie beschrijft.

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. XIII Band. 1927.

Wilhelm Reich: Zur Technik der Deutung und der Widerstandsanalyse. pp. 141-159.

Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik. I Jahrgang Heft 7-8-9. 1927.

Wilhelm Reich: Eltern als Erzieher: Die Stellung der Eltern zur kindlichen Onanie. pp. 263-269.

1928:

Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik. II Jahrgang. Jan.-Febr.-März 1928. Heft 4-5-6.

Wilhelm Reich: Uber die Onanie im Kindesalter, pp.149-152

Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik. III Jahrgang. Nov-Dez. 1928. Heft 2/3.

Wilhelm Reich: Wohin führt die Nackterziehung?

Gelezen voor de Weense Psychoanalytische Vereniging op 10 Oktober 1928

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. XIV Band. 1928.

Wilhelm Reich: Uber Charakteranalyse. pp. 180-196.

Almanach der Psychoanalyse. 1928.

Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Wien. (Dritte Almanach des Internationalen Psychoanalytischer Verlages in Wien für das Jahr 1928, herausgegeben von A.J. Storfer, werd in een oplage van 8000 Exemplaren gedrukt in de Boekendrukkerij Christoph Reisser’s Söhne, Wien V).

Bevat: Wilhelm Reich, Die Spaltung der Geschlechtlichkeit und ihre Folgen für Ehe und Gesellschaft.

1929:

Reich, Wilhelm: Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse, Sexpol Verlag, 1934, in het Duits en Russisch, 1929.

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. XV Band. 1929.

Wilhelm Reich: Der genitale und der neurotische Charakter. Untersuchungen über die libido-ökonomische Funktion des Charakters. pp. 435-455.

Die Psychoanalytische Bewegung. I Jahrgang. Heft 4. Nov.-Dez. 1929.

Wilhelm Reich: Die Stellung der Psychoanalyse in der Sowjetunion, pp.358-368.

Reich, Wilhelm: Sexualerregung und Sexualbefriedigung, Muensterverlag, Vienna, III Auflage 1930 (1929).

Bevrijding en Afwijzing – Reich’s Breuk met de Psychoanalytische Vereniging: 1930-1934

“Einbruch der Sexualmoral”, is Reich’s centrale geschrift over de samenhang tussen Seksualität, Bezit en “Herschaftsdenken”. Wezenlijk voor Reich’s Theorie is de Nachweis, dat een vrij ontwikkelde seksualiteit niet tot anarchie leidt, maar van Neurosen en Perversies bevrijdt.

Dit is Reich’s 8e boek. Het maakt gebruik van Malinowski’s bevindingen over de Trobrianders om te stellen dat patriarchie, seksontkenning, en een klassenscheiding lang geleden ‘de natuurlijke staat van matriarchie, seksuele affirmatie, en primitief communisme was binnengedrongen” (Sharaf, pp. 197-8). Waarschijnlijk Reich’s laatste boek voor hij had naar Duitsland diende te vluchten voor het Naziregime. (Later vertaald in het Engels als “The Invasion of Compulsory Sex-Morality”. Farrar, Straus, & Giroux, 1971)

1930:

Almanach der Psychoanalyse. 1930.

Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Wien. (Almanach des Internationalen Psychoanalytischer Verlages in Wien für das Jahr 1930, herausgegeben von A.J. Storfer).

Bevat: Wilhelm Reich, Die Dialektik im Seelischen.

 Kritik der Burgerlichen Sexualreform

Reich, Wilhelm. Geschlechtsreife, Enthaltsamkeit, Ehemoral. Eine Kritik der bürgerlichen Sexualreform. Münster-Verlag/Wien. 1930

(Bestaat ook als:Berlin: Underground Press 1968). 182 SS. OBrosch. – Revolutionäre Schriften VI. – Abrechnung mit der Ehe aus sozialistischer Sicht. Daneben auch über die Sexualität und Moralentwicklung in der Pubertät.

1931

Reich, Wilhelm, Sexualnot der Werkstätigen und die Schwierigkeit sexueller Beratung, in: Sexualnot und Sexualreform. Verhandlungen der Weltliga für Sexualreform. IV Kongress abgehalten zu Wien vom 16.bis 23. september 1930. Wien, Elbemühl-Verlag. 1931.

Reich, Wilhelm, Ueber den epileptischen Anfall, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, XVII, Vienna 1931, p.263-275. (Also in International Journal for Psychoanalysis, London, 1932.)

Reich, Wilhelm, Die charakterologische Ueberwindung des Oedipuskomplexes, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, XVII, Vienna 1931, p. 55-71. (Also appeared as: Ueber den Oedipuskomplex : drei psychoanalytische Studien, F. Boehm, O. Fenichel, W. Reich, Internationaler Psychoanalytischer Verlag,1931.

1932

Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. XVIII Band. 1932.

Wilhelm Reich: Der Masochistische Charakter. Eine sexualökonomische Widerlegung des Todestriebes und des Wiederholungszwanges

Dit artikel toont het begin van Reich’s bewegen van karakteranalytische rigiditeiten naar lichamelijke spanningen, van het karakterpantser naar het musculaire pantser. Binnen enkele jaren, zal Reich’s voornaamste therapeutische aandacht gewijd zijn aan de lichamelijke spasmen of “pantsersegmenten”, niet enkel in het bekken waarnaar hij de aandacht vroeg in het masochistische karakter, maar doorheen het ganse lichaam.

Wilhelm Reich: Anbschliessende Bemerkung zur “Gegenkritik” Bernfelds. pp. 303-386.

Reich, Wilhelm. Einbruch Der Sexualmoral: Zur Geschichte Der Sexuellen Ökonomie. Berlin, Verlag für Sexualpolitik. Berlin-Leipzig-Wien. 1932. 137p.

Der Sexuelle Kampf der Jugend, Berlin: Verlag für Sexualpolitik, 1932. 152 pp.

1933: Reich Departs Germany for Denmark, to Escape Nazi Persecution.

Reich, Wilhelm, Die Massenpsychologie des Faschismus. Verlag für Sexualpolitik Kopenhagen-Prag-Zürich, 1933. 292 pp. II. Auflage, Verlag für Sexualpolitik 1933. English translantion in Reich 1946 Reich-MassPsychologyOfFascism

Dit is een klassiek werk over karakterstructuren en hun gevoeligheid voor de fascistische en autoritaire invloeden in de breedste zin. In de uitgave van 1933, neemt Reich nog een Marxistisch standpunt in, terwijl hij alle Marxistische termen gebruikt en verandert in sekseconomische termen in de derde herziene en uitgebreide editie. Hij gaat ook dieper in op de sociale consequenties van Orgone biofysica en de tegen die tijd verder ontwikkelde realisaties van de orgone therapeutisch georiënteerde karakteranalyse.

REICH, Wilhelm Charakteranalyse: Technik und Grundlagen. Vienna: Zelbstverlag (Manzsche, Vienna), 1933. 288 pp.

Eerste editie (1933)van dit werk waarin Reich de theorie en techniek van karakteranalyse beschrijft. Vanuit een orthodox psychoanalytisch perspectief is dit Reich’s belangrijkste bijdrage (evenals de bron van een resem lichaamsgerichte therapieën zoals bio-energetica e.a.). Er is enige ironie omtrent het feit dat Reich gedwongen werd om dit werk zelf te publiceren toen Freud hem per brief op de hoogte bracht dat het contract met de Internationale Psychoanalytische Uitgevers, waarvan Freud de editoriale directeur was, geannuleerd. Volgens Reich’s biograaf Myron Sharaf, verborg Freud’s uitleg dat de politieke situatie in Wenen zijn beslissing bepaalde slechts het feit van Freud’s eigen toenemende “afgunst voor Reich’s Sexpol activiteiten” (Fury On Earth, p.171).

De tweede uitgave van 1944 is uitgebreid met de lezing “Psychischer Kontakt und vegatative Strömung” die Reich gaf tijdens het 13e Psychoanalytisch Congres in Luzern. Deze tekst demonstreert Reich’s vervreemding van de klassieke Psychoanalyse en de transitie naar orgone biofysica. 

De derde editie van 1948 bevat eveneens “über die emotionelle Pest” en “die Ausdruckssprache des Lebendigen”. De psychoanalytische professionele wereld heeft over het algemeen het deel dat werd toegevoegd na 1933 genegeerd.

Dit is ook een van de boeken die de Nazi’s verbrandden (Reich was van Joodse afkomst): Tijdens de nacht van 4 November 1933, ontstaken leden van Adolf Hitler’s persoonlijke garde, de SA, vuren in de voornaamste plaatsen van Duitslands belangrijkste steden. De vlammen die de gotische architectuur van München en Stuttgart, Hamburg en Hanover ontsierden met grotesque schaduwen van een grotesque toekomst werden ontstoken met een unieke brandstof: het gepubliceerde werk van tal van Duitsland’s leidende wetenschappers, filosofen, en medische mannen en vrouwen — boeken geschreven door Joden. Onder de vele duizenden titels die publiek verbrand werden tijdens die bittere November nacht waren Character Analyse en Die Function des Orgasmus van een jong Oostenrijks psychiater, Wilhelm Reich. Toen de Nazi stormtroopers zich verzamelden rond de vlammen, begon Reich zijn valiezen te pakken voor een vluchthaven voor intolerantie en vervolging in de US.

Zevenentwintig jaar later, op 17 Maart 1960, rolde een konvooi van officiële vrachtwagens langs 25th street aan New York’s “lower east side” en stopten voor de publieke verbrandingsoven van de stad. Officials van de “Federal Food and Drug Administration” droegen armen vol boeken die in de vrachtwagens geladen waren in de verbrandingsoven waar werkmannen ze in de vlammen gooiden. De boeken die op deze manier verbrand werden bevatten titels als “The Sexual Revolution”, samen met sommige bekend klinkende titels: “The Function of the Orgasm” en “Character Analysis”. Wilhelm Reich was meer dan twee jaar dood maar had de unieke dubbele onderscheiding bereikt dat zijn boeken verbrand werden door zowel de Nazi’s als de Amerikaanse regering. In Amerika nam de oppositie de vorm aan van gevestigde medische belangen die zich bedreigd voelden door zijn ontwikkelingen binnen energiegeneeskunde. De Food and Drug Administration – een notoir restrictieve organisatie- sprak een verbod uit dat hem verbood om wat voor hen een ongeautoriseerde vorm van geneeskunde was uit te oefenen, en wanneer hij weigerde om zijn werk op te geven, werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenis voor belediging van het hof, alwaar hij stierf aan een hartaanval in November 1957. Reich deelde op die manier het lot van vele grote wetenschappelijke pioniers die niet werden erkend gedurende hun leven, maar werden uitgesloten of gepenaliseerd voor hun creatieve inspanningen ten behoeve van de mensheid.

1934:

Dialekties Materialisme en Psychoanalyse/Dialektischer Materialismus/Dialektische Materialismus und Psychoanalyse   

REICH, Wilhelm, Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. Original: Verlag für Sexualpolitik, Copenhagen: 1934 59p. (Pol. Psych. Schriftenreihe der Sex. Pol. nr. 2). 60 pp.

REICH, WILHELM. Dialekties Materialisme en Psychoanalyse. Amst.,z.j. 106p. (Serie wat te doen nr.4).

In het Duits: naar de eerste uitgave in «Unter dem Banner des Marxismus». Oorspronkelijk gepubliceerd in 1929 in zowel Russisch (Dialekticheskii materializm i psikhoanaliz” in: Pod znamenem marksizma, Moskva, No. 7-8, 1929, pp. 180-206.) als Duits.

First steps on the Road to Life – Reich’s Experimental Work in Scandinavia: 1934-1939

1934:

Reich, Wilhelm (Ernst Parell) Was ist Klassenbewusstsein? Ein Beitrag zur Diskussion über die Neuformierung der Arbeiterbewegung. Verlag für Sexualpolitik -Kopenhagen -Paris-Zürich Politisch-Psychologische Schriftenreihe. Nr.1 1934

Reich, Wilhelm.Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie“. Band 1- Heft 3/4. (1934).

Raubdruck , Sie enthält zahlreiche, teilweise sehr seltene Texte Reichs, teilweise anonym oder unter seinem Pseudonym Ernst Parell.

1935:

Zeitschrift für Politische Psychologie und Sexualökonomie, Band II- Heft 1-3(7). 1935

Reich, Wilhelm, Psychischer Kontakt und Vegetative Stroemung. Abhandl. zur personellen Sexualökonomie, Nr. 3. Sexpol Verlag, 1935. 61 pp.

1936:

Reich, Wilhelm.Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie“. Band 3- Heft 3/4 (10/11) 1936: Herausgeber Ernst Parell (Pseudoniem W. Reich). Inhalt: Du ma ikke sovve; Kulturkampf und Literatur; Ein Rufer in der Wüste; Kinder klagen an; Stimmungsbilder aus Frankreich; Sowjetgesetz gegen Abtreibung; Charakter und Gesellschaft; Unser Glückwunsch an Freud; Sexpol-Bewegung, Sexpol-Korrespondenz; Besprechungen; Redaktionelle Mitteilungen.

Sexualität im Kulturkampf: zur sozialistischen Umstrukturierung des Menschen, II Erweiterte Auflage (von “Geschlechtsreife, Enthaltsamkeit, Ehemoral”, 1930), Copenhagen: Sexpol-Verlag, 1936.

1937:

Reich, Wilhelm, Arbeitsdemokratie, Sexpol Verlag, 1937.

Reich, Wilhelm, Experimentelle Ergebnisse über Die Elektrische Funktion Von Sexualität Und Angst, Klinische und Experimentelle Berichte #4, Sexpol Verlag, Copenhagen, 1937. 55 pp

Reich, Wilhelm, Orgasmusreflex, Muskelhaltung und Koerperausdruck. Zur Technik der charakteranalytischen Vegetotherapie. + Der dialektische Materialismus in der Lebensforschung. Bericht über die Bion-Versuche, Nr. 5, Sexpol Verlag, Oslo-Copenhagen, 1937. 62 pp

Reich, Wilhelm.Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie“. Band 4- Heft 1 (12) 1937: Herausgeber Ernst Parell

(Pseudoniem W. Reich). Inhalt: Einige aktuelle Fragen der zweiten Front; Der Film “The shape of things to come”; Krigsfilmdämmerung; Religiöse Extase als Ersatz der sexuelle Auslösung; Hintergründe der Neurosen; Bericht aus dem Kindergarten; Sexpol-Bewegung; Sexualpolitische Jahresübersicht; Sexpol und Psychoanalyse; Einige Mitteilungen aus Deutschland; Besprechungen.

Reich, Wilhelm.Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie“. Band 4- Heft 2 (13) 1937: Herausgeber: Sigurd Hoel.

Inhalt: Jorgen Neergaard, gest. 2.2.37; Rede bei der Beisetzung; Leunbach-verdienter Lohn? Aus der sexualökonomische Lebensforschung – Der Orgasmusreflex; Mitteilung aus dem Int. Institut f. sexualök. Forschung; Irrationalismus in Politik und Gesellschaft – Der Moskauer Prozess; Aus dem chinesischen Patriarchat; Sexpol-Bewegung – Zur Entlassung unserer Kollegen Dr. Leunbach und Philipson; Sexpol-Korrespondenz; Buchbesprechungen

Reich, Wilhelm.Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie“. Band 4- Heft 3 (14) 1937. Herausgeber Sigurd Hoel.

Der dialektische Materialismus in der Lebensforschung; Irrationalismus in Politik und Gesellschaft; Dialektisch-materialistische Facharbeiter contra geistige Irrlichter der sozialistische Bewegung; Aus der sexualökonomische Praxis – Zum heutigen Geschlechtsleben der Jugend; Aus dem Tagebuch meines Kinderhauses; Bericht einer norwegische Mutter; Der Sinn der “religiös-stittlichen” Erziehung; Aus dem Institut für sexualökonomische Lebensforschung; Sexpol-Korrespondenz; Sexualpolitische Umschau; Sexpol-Bewegung; Besprechungen.

1938:

REICH, Wilhelm, Die Bione. Zur Entstehung des Vegetatives Lebens. Institut für Sexualökonomische Lebensforschung. Klinische und experimentelle Berichte, Nr. 6. Sexpol Verlag, 1938. 205 pp.

Contains 3 monographs: Reich’s Experimentelle Bion-Herstellung (Erster, zu ergänzender Bericht): Die dialektisch-materialistische Interpretation (xiv+[116]pp. + 27 halftones). Roger Du Teil’s Leben und Materie: Drei Versuchsreihen (pp. 117-[136] + 2 halftones). Arthur Hahn’s Die Geschichte der Auffassungen seit dem 17. Jahrhundert über den Ursprung des organischen Lebens (pp. 137-205). Very scarce.

Reich, Wilhelm, Die Bione, Sexpol-Verlag, 1938, renewed 1966. First Octagon printing 1979.

1939:

REICH, Wilhelm, Sexualiteit en Nieuwe Cultuur, Anarchistische Uitgeverij, Amsterdam, 1939. Met voorwoord van Max Van Praag

In hetzelfde jaar ook uitgegeven bij de ‘Uitgeverij voor Sociale Psychologie’ in Rotterdam (Inleiding van 6 blz.door R. de Lange, eveneens de vertaler. 

Tweede druk:(Vertaald door René De Lange) 1949.Reich, Wilhelm. Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens. Groningen. Plutarchus.

REICH, Wilhelm, Drei Versuche am Statischen Elektroskop, Klinische und experimentelle Berichte, Nr. 7. Sexpol Verlag, 1939. 30 pp.

On his Own in America – Total Immersion in Studies of “Life Energy” (Orgone Energy): 1940-1950

1940

1941

1942: Start of International Journal of Sex-Economy & Orgone Research (1942-1945)

REICH, Wilhelm, The Function of the Orgasm: Sex-Economic Problems of Biological Energy NY 1942. xxxvi + 368 pp.

First English edition: Translated from the German manuscript by Theodore P[eter] Wolfe (1902-1954). The Discovery of the Orgone Volume 1. NY: Orgone Institute Press, 1942. 1st Edition. [ii]+xxvi+368pp. Printed pale green cloth. The Function of the Orgasm: by Reich, Wilhelm. Publisher: London, Panther Date Published: 1968. Reprint 1970. This is not a translation of Reich’s Die Funktion des Orgasmus, published in 1927). Tracing the twenty year development of Reich’s concept of “sex-economy,” from psychoanalysis to orgone biophysics, this book was translated from the German manuscript by Theodore P. Wolfe. Reich’s groundbreaking discoveries in psychology, including his discovery of “orgone,” a primal energy found in the Universe and which may be accessed through the psyche, especially through the proper psychological use of and connection with the sexual function.

International Journal of Sex-Economy and Orgone-Research, Volume 1

by Wolfe, Theodore, Editor; Wilhelm Reich

Edition: 1st edition Binding: Softbound Publisher: Orgone Institute Press, New York Date Published: 1942

Arnold, Carl (pseud.): “The Treatment of a Depression”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):163-170, July 1942.

Frank, Walter (pseud.): “Vegetotherapy”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):65-87, March 1942.

Hirning, Stefan (pseud): “The Place of Literature in the Cultural Struggle”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):238-246, November 1942.

Leistikow, Gunnar: “The Fascist Newspaper Campaign in Norway”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):266-273, November 1942.

Martin, Paul (pseud): “Sex-Economic ‘Upbringing'”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):18-32, March 1942.

Martin, Paul (pseud): “Reviews: The Cardiovascular System in Pubberty; Anxiety and Sexual Organs; Experimental Confirmation of Respiratory Inhibition”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):88-89, March 1942.

Martin, Paul (pseud): “The Dangers of Freedom”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):226-237, November 1942.

Neill, Alexander S.: “The Problem Teacher: Exerpts”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):180-184, July 1942; I(3):282-288, November 1942. Continued in Neill 1943, 1944.

Reich, Wilhelm: “About the History and Activities of Our Institute”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):1-10, March 1942.

Reich, Wilhelm: “The Orgasm Reflex: A Case History”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):55-64, March 1942. Reprinted as Chapter VIII in Reich Function of the Orgasm, 1942.

Reich, Wilhelm: “Biophysical Functionalism and Mechanistic Natural Science”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):97-107, July 1942 [reprinted in Journal of Orgonomy, 8(1):5-18, 1974].

Reich, Wilhelm: “The Discovery of the Orgone: Experimental Investigations of Biological Energy”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):108-130, July 1942 [reprinted in Reich Cancer Biopathy 1948].

Reich, Wilhelm: “The Carcinomatous Shrinking Biopathy”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):131-155, July 1942 [reprinted in Reich The Cancer Biopathy 1948, and in Journal of Orgonomy, 6(2):151-186, 1972].

Reich, Wilhelm: “In Memoriam: Bronislaw Malinowski 1884-1942”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):173-174, July 1942.

Reich, Wilhelm: “The Natural Organization of Protozoa from Orgone Energy Vesicles”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):193-225, November 1942 [reprinted in Journal of Orgonomy, 7(1):4-29, 7(2):149-169, 1973, and in Reich 1948].

Reich, Wilhelm: “Character and Society”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):247-256, November 1942.

Robert, Mary (pseud.): “Shock Therapy as a Subjective Experience”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):156-162, July 1942.

Thornburn, William F.: “Mechanistic Medicine and the Biopathies”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):257-258, November 1942.

Walter, Ernst: “A Talk With a Sensible Mother”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):10-17, March 1942. Translated from Walter 1936.

Wolfe, Theodore P.: “The Sex-Economic Concept of Psychosomatic Identity and Antithesis”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):33-54, March 1942.

Wolfe, Theodore P.: “Reviews: Sexology, Character Analysis”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):90-94, March 1942.

Wolfe, Theodore P.: “A Note on ‘Integration’ in Science”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):171-172, July 1942.

Wolfe, Theodore P.: “Reviews: Types of Anxiety by P. Schilder; General Semantics by A. Korzybski”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):185-190, July 1942.

Wolfe, Theodore P.: “A Sex-Economic Note on Academic Sexology”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):259-265, November 1942.

anon.: “Ill-Advised Surgical Procedure; The ‘Dangers’ of Sexual Intercourse”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(1):94-95, March 1942.

anon.: “Sex-Economy and Everyday Life: I. Character Armor in Everyday Life, 2. Mechanistic Medicine and National Health”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):175-176, July 1942.

anon.: “Psysiological Anchoring of Psychic Conflicts”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):177-179, July 1942.

anon.: “Letter from a Mother”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(2):191, July 1942.

anon.: “Warning Against the Application of Sex-Economic Knowledge”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):192, November 1942.

anon.: “Correspondence: On the Psychology of Adolescence; The Old Question of Magnifications Over 2000x; Disastrous Fads in Infant Upbringing; Realization of Change”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):274-279, November 1942.

anon.: “Notes: On the Technique of Irrationalism in Social Life”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, I(3):280-281, November 1942.

Reviews

Correspondence

In Memoriam

1943:

International Journal of Sex-Economy and Orgone-Research, Volume 2

by Wolfe, Theodore, Editor; Wilhelm Reich

Edition: 1st edition Binding: Softbound Publisher: Orgone Institute Press, New York Date Published: 1943.

Contains Reich’s “Experimental Orgone Therapy of the Cancer Biopathy (1937-1943)”; “Give Responsibility to Vitally Necessary Work!”; “The Biological Miscalculation in the Human Struggle for Freedom”; “Work Democracy versus Politics”.

Bellamy, Lucille: “Vegetotherapeutic Gynmastics”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):141-147, September 1943.

High school Student: “The sexual behavior of adolescents in a New York borough”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):153-157.

Post, Dorothy I.: “Freedom is Not So Dangerous”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):148-152, September 1943.

Reich, Wilhelm: “Experimental Orgone Therapy of the Cancer Biopathy (1937-1943)”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(1):1-92, March 1943 [reprinted in Reich Cancer Biopathy 1948].

Reich, Wilhelm: “Give Responsibility to Vitally Necessary Work!”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):93-96, September 1943.

Reich, Wilhelm: “Biological Miscalculation in the Human Struggle for Freedom”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):97-121, September 1943.

Reich, Wilhelm: “Work Democracy Versus Politics”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):122-140, September 1943.

Wolfe, Theodore P.: “A Sex-Economist Answers”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):158-165, September 1943. Continued in 1944.

Wolfe, Theodore P.: “Misconceptions of Sex-Economy as Evidence in Book Reviews”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II:166-172, September 1943.

Reviews
Martin, Paul: “Review: Det Sunde Barn (The Healthy Child) by A. M. Nörvig, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):175-188, September 1943.
Neill, Alexander S.: “The Problem Teacher: Exerpts”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2-3):198-204, September 1943. Continued from Neill 1942 and continued in Neill 1944.
Obermayer, Harry: “Review: The Fear of Freedom by Eric Fromm; General Semantics by A. Korzybski”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II(2):173-175, September 1943.

Notes
anon.: ” Party-Political and Scientific Concept of Fascism; On Defamations; Miscellaneous Questions; Upbringing and Fitness for War; Abolition of Co-Education in Soviet Russia; Notice from the Orgone Institute Regarding Orgone Accumulators; Warning Against the Misinterpretation of ‘Sexual Health'”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, II:189-197, September 1943.

1944:

International Journal of Sex-Economy and Orgone-Research, Volume 3

by Wolfe, Theodore, Editor; Wilhelm Reich

Edition: 1st edition Binding: Softbound Publisher: Orgone Institute Press, New York Date Published: 1944.

An issue of Reich’s quarterly containing his essays, “Orgonotic Pulsation” and “Living Productive Power, Working Power,” as well as excerpts from influential progressive educator A.S. Neill’s That Dreadful School and The Problem Teacher (Neill’s pedagogical philosophy was in part influenced by Reichian ideas).

Arnold, Carl (pseud.): “Sex-Economy: A Theory of Living Functioning”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):17-37, March 1944 [reprinted in Reich Cancer Biopathy 1948].

Martin, Paul (pseud.): “Sex Education in the Schools”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):188-190, October 1944.

Reich, Wilhelm: “Thermical and electroscopical orgonometry (The discovery of the orgone, Part 2)”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):1-37, March 1944.

Reich, Wilhelm: “The Masochistic Character”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):38-61, March 1944. Translated from Reich 1932, reprinted in Reich Charakter-Analyse 1933, 1945, 1949.

Reich, Wilhelm: “Orgonotic Pulsation: The Differentiation of Orgone Energy from Electromagnetism, Presented in Talks with an Electrophysicist”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):97-150, October 1944.

Reich, Wilhelm: “The ‘Living Productive Power, Working Power’ of Karl Marx”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):151-164, October 1944.

Wolfe, Theodore P.: “A Sex-Economist Answers, Part 2”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):62-70, March 1944. Continued from 1943.

Wolfe, Theodore P.: “On a Common Motive for Defamation”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):71-73, March 1944.

Wolfe, Theodore P.: “The Stumbling Block in Medicine and Psychiatry”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):165-187, October 1944.

Reviews: Lowen, Alexander: “Review: The Ethics of Sexual Acts by Rene Guyon”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):205-210, October 1944.
Obermayer, Harry: “Review: The Psychology of Fascism by Peter Nathan”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):81-82, March 1944.
Obermayer, Harry: “Reviews: Education: A Search for New Principles by Herbert Phillipson; Children in Soviet Russia by Deana Levin”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):210-213, October 1944.
Meyer, Gladys: “Review: Psychoanalysis Today by Sandor Lorand”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):213-219, October 1944.

anon.: “Notes: Rational and Irrational Discussion of Orgone Biophysics; ‘Nuttier Than a Fruit Cake’; A Sex-Economic Prediction Come True”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):74-80, March 1944.
anon.: “Notes: The Orgone Energy in Early Scientific Literature”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):191-195, October 1944.
anon.: “Notes: A Clarification (on Psychosomatic Medicine by Flanders Dunbar); Some Observations of Children”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):195-203, October 1944.

EXCERPTS:

Neill, Alexander S.: “That Dreadful School: Exerpts”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(2-3):220-230, October 1944. Continued in 1945.
Neill, Alexander S.: “The Problem Teacher: Exerpts”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):87-96, March 1944, III(2-3):230-232, October 1944. Continued from Neill 1942, 1943.
Neill, Alexander S.: The Problem Teacher International University Press, NY, 1944.
Reich, Wilhelm: “Thermal and Electroscopical Orgonometry (Discovery of the Orgone, part 2)”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, III(1):1-16, March 1944. Reprinted in Reich Cancer Biopathy 1948.

1945:

International Journal of Sex-Economy and Orgone-Research, Volume 4

by Wolfe, Theodore, Editor, Orgone Institute Press, New York 1945.

Calas, Elena: “Studying ‘The Children’s Place'”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):156-172, November 1945.

Denison, Lucille Bellamy: “The Child and His Struggle”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):173-190, November 1945.

Hoppe, Walter: “My First Experiences with the Orgone Accumulator”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):200-201, November 1945.

Lowen, Alexander: “Adolescence: A Problem in Sex-Economy”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):72-95, April 1945.

Meyer, Gladys: “The Making of Fascists”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):191-199, November 1945.

Neill, Alexander S.: “Coeducation and Sex”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):54-58, April 1945.

Reich, Wilhelm: “Anorgonia in the Carcinomatous Shrinking Biopathy”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):1-33, April 1945. Reprinted in Reich 1948.

Reich, Wilhelm: “Some Mechanisms of the Emotional Plague”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):34-53, April 1945.

Reich, Wilhelm: “Orgone Biophysics, Mechanistic Science and ‘Atomic Energy'”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):129-132, November 1945.

Reich, Wilhelm: “Experimental Demonstration of the Physical Orgone Energy”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):133-146, November 1945. Reprinted in Reich 1948.

Reich, Wilhelm: “The Development of the Authoritarian State Apparatus from Rational Social Relationships”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):147-155, November 1945. Reprinted in Reich Mass Psychology of Fascism 1946

Reich, Wilhelm: “From the Orgone Institute”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV:214, 1945.

Saxe, Felicia: “A Case History”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):59-71, April 1945.

Reviews: Meyer, Gladys: “Review: An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy by Gunnar Myrdal”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):103-114, April 1945.
Obermayer, Harry: “Reviews: The Machiavellians by James Burnham” and Die Sexuelle Erziehung by Z. Sohar & S. Gollan”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):216-220, November 1945.
Meyer, Gladys: “Reviews: Margaret Sanger. An Autobiography and Infant and Child in the Culture of Today: The guidance of Development by A. Gesell & F. Ilg”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):221-227, November 1945.

NOTES: anon.: “Outline of the Present Activities of the Orgone Institute”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):96-99, April 1945.
anon.: “Notes: ‘Cold Facts’, Sexuality Before the Law, ‘Free Love'”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):100-104, April 1945.
anon.: “Notes: Is the Orgone Atomic Energy?; Orgonotic Contact. Letter from a Reader; ‘A New Disease’; A Note on ‘Family Cohesion’; Some Practical Problems of Adolescent Sex Relationships; A Note from the History of Science; The Position of Sex-Economy: A Clarification; A.S. Neill and Sex-Economy: A Clarification; From the Orgone Institute; From the Orgone Institute Press”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(2-3):202-215, November 1945.

EXCERPTS:Neill, Alexander S.: “That Dreadful School: Exerpts”, International Journal of Sex-Economy & Orgone Research, IV(1):115-128, April 1945, IV(2-3):228-251, November 1945. Continued from 1944.

Reich, Wilhelm, Character-Analysis: Principles and Technique for Psychoanalysts in Practice and in Training, New York, Orgone Institute Press, Second Edition 1945. xxii + 328 pp.

Third Enlarged Edition = 1949.

Translation of “Charakteranalyse” (1933) and of “Psychischer Kontakt und vegetative Strömung”, to which have been added two articles in the Third Edition: “The Expressive Language of the Living in Orgone Therapy” and “The Schizophrenic Split”. xxvi+516+[2]pp.

Reich, Wilhelm, The Sexual Revolution, New York, Orgone Institute Press, Second Edition 1945. xxvii + 273 pp.

1946:

REICH, Wilhelm, MASS PSYCHOLOGY OF FASCISM: New York: Orgone Institute Press, 1946.

First edition in English, revised and enlarged from the German (2nd) edition. Reich’s important interpretation of authoritarian character.

Ideology as Material Power; Authoritarian Family Ideology and the Mass Psychology of Fascism; The Race Theory; Symbolism of the Swastika; Sex-Economic Basis of the Authoritarian Family; Organized Mysticism: The International Antisexual Organization; Sex-Economy in the Fight Against Mysticism; Some Problems of Sex-Political Practice; the Masses and the State; Work Democracy. Reich speaks of “three different layers of biophyschic sructure;” the outer layer being restrained, polite, compassionate and conscientious, the inner layer–under favorable conditions–honest, industrious, cooperative , loving, and also “rationally” hating. The problem comes in the middle layer, which he equates with the Freudian unconscious–cruel, sadistic, lascivious, predatory and envious. He sees liberalism as representing the outer layer, all genuine revolutionary art and science as stemming from the deep layer, and fascism as representing the middle layer.

1947: Start of New Journal: Annals of the Orgone Institute. (1947-

The Road to Death – Campaign against Orgonomy and Oranur. 1948-1957.

1948

REICH, Wilhelm, Discovery Of The Orgone, I: Function Of The Orgasm, T. Wolfe, trsl., 2nd Edition, Orgone Institute Press, NY, 1948

REICH, Wilhelm, Discovery Of The Orgone, II: The Cancer Biopathy, T. Wolfe, trnsl., Orgone Institute Press, NY, 1948.

First Edition. Bound in blue cloth with gilt lettering. Includes an errata sheet. Study of cancer from bioenergy standpoint. One of Reich’s most scarce works. He argues that the absence of sexual orgasms are a cause of cancer. His case study of the woman (p. 197-211) shows her sexual fears and, in his opinion, the cause of her tumor. Her ambivalence about sex is revealed in her frank questions, “Does the man move his penis in the vagina? He goes on to show how her sexual fears may account for the lack of healthy sexual organs. 409 pp.

REICH, Wilhelm, LISTEN, LITTLE MAN, Orgone Institute Press, New York, 1948.

First Edition : a Document From the Archives of the Orgone Institute. Translated By Wolfe, Theodore P. Drawings: Steig, William. 126p.

Also: Penguin Books. 1983. 109p.

Raubdruck in German: Hör Zu Kleiner Mann. 90p.

Vertaling in het Nederlands: Luister Kleine Man.De Bezige Bij. Amsterdam. 1971. 138p.

1949: Start of New Journal: Orgone Energy Bulletin

REICH, Wilhelm, Annals of the Orgone Institute. Number 2. Ether, God and Devil. Orgone Institute Press. New York, 1949

REICH, Wilhelm, Ether, God and Devil. Orgone Institute Press. New York, 1949

Later editions 1951, 1973.

1950

Orgone Energy Bulletin. Volume 2 No. 1. NY: Orgone Institute Press, 1950.

48pp. Printed blue wrappers. Scarce. Contains Reich’s “Orgonomic Functionalism Part II”, pp. 1-16.

Reich, Wilhelm: “Orgonomic Functionalism, Part II: On the Historical Development of Orgonomic Functionalism”, Orgone Energy Bulletin, II(1):1-15, II(2):49-62, and II(3):99-123, 1950 [continued in Reich 1952].

Hoppe, Walter: “Further Experiences with the Orgone Accumulator”, Orgone Energy Bulletin, II(1):16-21, 1950

Raknes, Ola: “A Short Treatment with Orgone Therapy”, Orgone Energy Bulletin, II(1):22-31, 1950.

Sobey, Victor M.: “Six Clinical Cases”, Orgone Energy Bulletin, II(1):32-43, 1950.

Orgonomic movement

Notes

1951

Orgone Energy Bulletin. Volume 3 No. 3 NY: Orgone Institute Press, July 1951.

Reich, Wilhelm: “Orgonomic Infant Research Center (OIRC): Armoring in a Newborn Infant”, Orgone Energy Bulletin, III(3):121-138, 1951.
Reich, Wilhelm: “Dowsing as an Object of Orgonomic Research (1946)”, Orgone Energy Bulletin, III(2):139-144, 1951.
Reich, Wilhelm: “Three Experiments with Rubber at the Electroscope (1939)”, Orgone Energy Bulletin, III(3):144-145, 1951.
Reich, Wilhelm: “Wilhelm Reich on the Road to Biogenesis (1935-1939)”, Orgone Energy Bulletin, III(3):146-162, 1951
Cott, A. Alan: “Orgonomic Treatment of Ichtyosis”, Orgone Energy Bulletin, III(3):163-166, 1951.
Gold, Philip: “Orgonotic Functions in a Manic-Depressive Case”, Orgone Energy Bulletin, III(3):167-180, 1951.
anon.: “On the Record: Our Independence; ‘Air Germs’; Corroboration of Orgone Biophysics”, Orgone Energy Bulletin, III(3):181-184, 1951.

REICH, Wilhelm, The Orgone Accumulator. Its medical and scientific use. Orgone Institute Press, Maine, 1951

Limited Edition of 500 copies only. Thin octavo. 1st Edition. 56pp. 20 text photos. Printed pictorial white wrappers with front cover color photograph of orgone energy luminating in a pressure vacuum tube. This booklet is a legendary rarity, which was the FDA’s raison d’etre for arresting Reich and burning his books. Reprint by CORPS, London. 1972 (without the photographs).

1952

Orgone Energy Bulletin. Volume 4 No. 1 NY: Orgone Institute Press, January 1952.

Reich, Wilhelm: “Orgonomic Functionalism, Part II: On the Historical Development of Orgonomic Functionalism – Orgonomic Thinking in Medicine”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):1-12, IV(4):186-196, 1952. (Continued from Reich 1950)
Raknes, Ola: “From Libido Theory to Orgonomy”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):13-18, 1952.
Baker, Elsworth F.: “Genital Anxiety in Nursing Mothers”, Orgone Energy Bulletin, IV(4):19-31, 1952.
Steig, William.: “Some Notes on Art Inspired by Reich”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):12-36, 1952.
Kelley, Charles R.: “Causality and Freedom: A Functional Analysis”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):37-43, 1952.
Levine, Emanuel: “Observations on a Case of Coronary Occlusion”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):44-50, 1952.
Communications, Reviews, Notes:

Silvert, Michael.: “On the Medical Use of Orgone Energy”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):51-54, 1952.
Steig, Arthur: “On the Common Cold: Notes by a Layman based on Wilhelm Reich’s Concept ‘Orgone Energy Metabolism'”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):54-58, 1952.
Grossmann, Werner: “Observations of Orgone Energy Lumination”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):59-60, 1952.

Orgone Energy Bulletin. Volume 4 No. 2 NY: Orgone Institute Press, April 1952.

Contents: Orgonomic Diagnosis of Cancer Biopathy. Based on a course on cancer given by Wilhelm Reich, M.D. Compiled by Chester M. Raphael, M.D. and Helen E. MacDonald, Ph.D. Includes: “The Reich Blood Test”, “The T-Bacilli”, “Orgonomic Examination of Body Secretions”, “Indications for Use of the orgone Energy Accumulator”, “The Medical Efficacy of the Orgone Energy Accumulator”

Orgonomic Diagnosis of Cancer Biopathy. Based on a course on cancer given by Wilhelm Reich, M.D. Compiled by Chester M. Raphael, and Helen E. MacDonald, Orgone Institute Press, Orgonon, Rangeley, Maine, 1952.

Orgone Energy Bulletin. Volume 4 No. 3 NY: Orgone Institute Press, July 1952. (First Bi-Annual Report (1950-1951) of the Wilhelm Reich Foundation)

Reich, Wilhelm: “An Experiment in Social Administration”, Orgone Energy Bulletin, IV(3):130-134, 1952.
anon.: “From the Charter of the Wilhelm Reich Foundation”, Orgone Energy Bulletin, IV(3):135-136, 1952.
anon.: “The Wilhelm Reich Foundation By-Laws”, Orgone Energy Bulletin, IV(3):137-145, 1952.
anon.: “Financial Report of the W.R.F.”, Orgone Energy Bulletin, IV(3):146-153, 1952.
anon.: “The Scientific Activities of the W.R.F. Published 1950-1951”, Orgone Energy Bulletin, IV(3):154-156, 1952.
anon.: “Two Year Report of the Orgone Institute Press, 1950-1951”, Orgone Energy Bulletin, IV(3):157-161, 1952.
Reich, Wilhelm: Appendix: “Truth Versus Modju”, Orgone Energy Bulletin, IV(3):162-170, 1952.

Orgone Energy Bulletin. Volume 4 No. 4 NY: Orgone Institute Press, October 1952.

Reich, Wilhelm: “DOR Removal and Cloud-Busting”, Orgone Energy Bulletin, IV(4):171-182, 1952
Reich, Wilhelm: “Administration of Cosmic Orgone Energy: Regulation of Orgone Energy Accumulator Distribution”, Orgone Energy Bulletin, IV(4):183-185, 1952.
Reich, Wilhelm: “Orgonomic Functionalism, Part II: On the Historical Development of Orgonomic Functionalism – Orgonomic Thinking in Medicine”, Orgone Energy Bulletin, IV(1):1-12, IV(4):186-196, 1952. (Continued from Reich 1950)
Atkin, R.H.: “A Space-Energy Continuum”, Orgone Energy Bulletin, IV(4):197-206, 1952.
Raknes, Ola: “A Letter”, Orgone Energy Bulletin, IV(4):207-214, 1952.
Hamilton, A.E.: “Child’s-Eye View of the Orgone Flow”, Orgone Energy Bulletin, IV(4):215-216, 1952.
anon.: “On the Record: Clarifications; Destroy It!; Recent References to the Work of Wilhelm Reich in Books and Periodicals; Wilhelm Reich on ‘The Little Man’; On Human Evil”, Orgone Energy Bulletin, IV(4):220-221, 1952.

1953

Orgone Energy Bulletin. Volume 5 Nos. 1,2 NY: Orgone Institute Press, March 1953.

Reich, Wilhelm: “Introductory Note”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):1, 1953.
Reich, Wilhelm: “On Laws Needed for the Protection of Life in Newborns and of Truth”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):3-4, 1953.
Reich, Wilhelm: “From The Murder of Christ”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):5-27, 1953.
Reich, Wilhelm: “The Blackening Rocks: Melanor”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):28-59, 1953.
Baker, Elsworth F.: “A Grave Therapeutic Problem”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):60-70, 1953.
Bremer, Kenneth M.: “Medical Effects of Orgone Energy”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):71-84, 1953.
Reich, Wilhelm: “Modju at Work in Journalism”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):85-89, 1953.
anon.: “Introduction to the Documentary Volumes on Wilhelm Reich, History of Orgonomy (1897-1952)”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):90-92, 1953. 

The arrangement of the historical material as proposed by the editing staff of The Wilhelm Reich Foundation is as follows: The psychoanalytic Period (Psychiatry): 1919-1934; The Marxist Period (Sociology): 1927-1933; The Norwegian Period (Biogenesis): 1935-1940; The American Period (Cosmic Engineering): 1940-1952); The Silent Observer (WR-The Man): 1897-1952.

anon.: On the Record: “‘Air Germs'”, Orgone Energy Bulletin, V(1-2):93-94, 1953.

REICH, Wilhelm,THE MURDER OF CHRIST. The Emotional Plague of Mankind. 1953.

Later paperback version. An exploration of the meaning of Christ’s death and responsibility of mankind for this murder through the ages.

REICH, Wilhelm, Biographical Material. HISTORY OF THE DISCOVERY OF THE LIFE ENERGY (American Period, 1939-1952).Documentary Volume A – XI – E. THE EINSTEIN AFFAIR. Orgone Insitute Press. Orgonon, Rangeley, Maine. 1953.

Uiterst Zeldzame publicatie. Note: This is a restricted public service publication, not for sale on the open bookmarket. For scientific and historical use only…

THE EINSTEIN AFFAIR contains a chronological list of documents (Catalogue Nos. E 1-36) between 1940 and 1952, containing letters and appointments between Albert Einstein and Wilhelm Reich, concerning Reich’s findings on physical OR research. See wikipedia for more information.

REICH, Wilhelm, Biographical Material. HISTORY OF THE DISCOVERY OF THE LIFE ENERGY. THE EMOTIONAL PLAGUE OF MANKIND (Vol. II). Limited Edition. Orgone Insitute Press. Orgonon, Rangeley, Maine. 1953.

(Quite scarce: Most copies were destroyed by the US government). Autobiographical narrative in which Reich describes the development of his sociological and political thinking between 1927 and 1937.
1976 Edition: Farrar Straus, New York. CONTENTS include: The Silent Observer I: On Wayward, Lonely Trails (the biopsychological gap, the ethical Socialists). II: A Practical course in Marxian sociology,in Austria. III: The “Living Productive Power, Working Power” of Karl Marx (Distortion of Marx’s economics, the meaning of ‘surplus value’, echange value and use value; the law of market economy, ‘state’ versus ‘society’; how manmakes history, social appropriation, Marx and Freud; work- Biological activity; introduction to social sex-economy; the irrationality of all politics. IV: This is politics! THe defeat of social democracy; 250 men out to conquer; trapped revolutionaries; the power of irrationalism; Mass psychology-seen from below;at the sickbed of society; ‘Leaders of the proletariat’; or ‘politics’? Workers understand sex-economy; academism versus life; mothers in trouble; adolescent genitality; adolescents in trouble; ‘something has to be done.’ V: The Break-in of Compulsive Morality into Natural, Primitive Society. People and the state; Malinowski proves sex-economy; the origin of sexual suppression; ‘good’ and ‘bad’ marriages; intermarriage and incest taboo; application in the twentieth century; function of sexual suppression. VI: Everyone is “Enthusiastic” (1930-1933). Democratic Communism and Red Fascism; the economic needs; work versus politics; fighting fascism; the Sexpol; the German Sexpol; ignorant politicians sabotage. VII: Irrationalism in politics and society. (The contradiction in National Socialism; Fascism not understood; “What goes on in people?”; the meaning of racism, state and family; people support tyranny; first physician against emotional plague; People’ssecuriosity; Red Fascism against Social Psychiatry; Youth for liberation of love; all politicians against sex-economy; Hitler in power; ‘it can’t happen here’; the role of psychoanalysis; in exile; Modju expels; Modju senses danger; ‘Liberators’; Problems of social psychiatry; basic tenets on red Fascism; Psychiatrists against Social Psychiatry; basic tenets on Red Fascism; Psychoanalysts against Social Psychiatry; Liberators helpless; resignation; politicking; reorganization; police, ignorance, curiosity; Psychiatry-suspect. VIII: The Congress of the Psychoanalysts in Lucerne, August 1934. APPENDIX: Wilhelm Reich on the road to biogenesis. Norwegian pathologists; the discovery of the bions; Movement versus structure; decay in nature; air germs; the origin of cancer cells.

1954

CORE (Cosmic Orgone Engineering), Vol. VI, Nos. 1-4. Orgone Insitute Press. Orgonon, Rangeley, Maine. 1954. [viii]+140pp.

1955

CORE (Cosmic Orgone Engineering), Vol. VII, Nos. 3-4. Orgone Insitute Press. Orgonon, Rangeley, Maine. 1953.

Reich, Wilhelm: “The Medical DOR-Buster”, Cosmic Orgone Engineering, VII(3-4):97-113, 1955
Grossmann, Werner & Grossmann, Doreen: “Wind Flow and Orgone Flow”, Cosmic Orgone Engineering, VII(3-4):114-129, 1955.
Grad, Bernard: “Wilhelm Reich’s Experiment XX”, Cosmic Orgone Engineering, VII(3-4):130-143, 1955.
McCullough, Robert: “Rocky Road Toward Functionalism”, Cosmic Orgone Engineering, VII(3-4):144-154, 1955.
Steig, William: “Table of Events, DOR Emergency, 1954-1955”, Cosmic Orgone Engineering, VII(3-4):155-199, 1955.
Silvert, Michael: “Report of OROP Desert Ea Survey of Tuscon Area, September 18, 1955”, Cosmic Orgone Engineering, VII(3-4):200-202, 1955.
Courie, Marie: “Plant Response to Orgone Energy”, Cosmic Orgone Engineering, VII(3-4):203-204, 1955.

1956

1957

REICH, Wilhelm, Contact With Space: Oranur Second Report, 1951-1956 Orop Desert Ea 1954-1955. NY: Core Pilot Press, 1957.

1st Edition, Only printing. [xxiv]+265+[3]pp. 34 text illustrations. Printed gray cloth with blue lettering. Very scarce. Later issue without limitation number. Sold by Reich for $100 in 1957 in order to raise money for his legal “defense “. For more information about this book go here.

TOP