Diep Holistisch Lichaamswerk en Persoonlijke OntwikkelingBodymind IntegrationWorkshop Postural Integration® & Energetic Integration®Lichaamsgerichte Psychotherapie

Introductory workshop Postural & Energetic Integration® 9-10/02/2019

/ / Aankomende Activiteiten, Circuit Persoonlijke Ontwikkeling, Circuit Psychotherapie, Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie, Lichaamsgerichte Psychotherapie, Volgende Workshops, Workshops

Introductory Workshop Postural & Energetic Integration in Ghent 9-10 february 2019

ORIGINS

Postural Integration® (PI) was developed at the end of the 1960 by Jack Painter, Ph.D.,(1933-2010) a former professor of philosophy and psychology at the University of Miami. From his own personal experience and his work with clients, he saw the necessity to synthesize the forces of at least three important therapeutic traditions : Reichian therapy, Rolfing and Gestalt. Postural Integration is probably one of the most complete (holistic and integrative) approaches to human development that exist. Come and experience the power…
Energetic Integration (EI) was developed in the 1980’s as an independent work modality. Focussing on an energetic cycle, developed by Dr. Painter individuals are helped to move forward in life. This approach teaches a lot of “what life is all about”.

PI & EI together integrate, cognitive, emotional, symbolical and physical interactions as well as the art of an individual to act and be in his/her psychosocial context.

PRACTICAL OUTLINE

Jack Painter

Postural Integration® is a process in which myo-fascial tensions in the way your body “holds” itself (“postuur”) are deeply released. Your posture tells a lot about who you are and what you lived…Through simultaneous work with breath, movement, energy and interpersonal relationship in different bodyparts and in relationship to each other and the environment, you become conscious of the way you hinder yourself to live a full and satisfying life. By de-blocking energy and freeing emotions and thoughts, you come into a positive stream. You find out how your body and feelings are an important thread towards change in your life. People who have experienced this work, testify they become more alive, powerful, joyful, courageous…
Postural (& Energetic) Integration are ultimately creative and pleasurable ways to experience the full creativity, dynamism and joy of your own life-force.

THE WEEKEND

During the weekend workshop you are initiated in the Postural and Energetic Integration Model. During these two days, work with a synthesis of Reichian Breathwork, Gestalt, connective tissue manipulation, bodymind drama, body reading and characte analysis are proposed. Participant will have the opportunity to experience this work “hands on” in a safe and inviting environment under the guidance of a through and through experienced instructor. There will be opportunities to do personal work in a group context.  Seen the integrative character of this workshop, it is open to all interested students, counselors, professionals and lay people.Bring especially your curiosity, your willingness, and your will to move in order for you to feel your body, feelings and emotions to the fullest extent.
Dor people interested in the professional training, following at least one introductory workshop is mandatory. The content and the methodologies as offered in the training are sufficiently covered.

PRACTICAL INFORMATION

Facilitation: Dirk Marivoet + Ass.
Investment: € 220 (Incl. Group room – Excl. Food and Lodging). Send money to account number with BIC GEBABEBB and IBAN BE24 0017 2768 0538 of Dirk Marivoet with in subject line: workshop PI/EI

When: 9-10 February 2019

Where: IBI, Destelbergenstraat 49-51, B-9040 Gent, België, Tel: +32 9 228 49 11

Lunch:  There is a one hour lunchbreak. Bring your own lunch.

Lodging: There are a several B&B’s in the neighborhood.

Language: Depending on the international interest, the workshop can be given in English, Dutch, French (or a combination of languages and translation where necessary)

For more information, please  contact us.


ONTSTAAN


Postural Integration® (PI) werd aan het eind van de jaren 1960 ontwikkeld door Jack Painter, Ph.D.,(1933-2010) een voormalig professor filosofie en psychologie aan de Universiteit van Miami. Vanuit het werk met zijn cliënten zag hij de noodzaak in om de krachten van in hoofdzaak drie belangrijke therapeutische tradities te bundelen: Reichiaanse therapie, Rolfing en Gestalt. Postural Integration behoort ongetwijfeld tot de meest volledige en efficiënte therapieën die heden bestaan. Wie het niet ervaren of gezien heeft kan het moeilijk geloven.
Energetic Integration® (EI) werd in de jaren 1980 als onafhankelijke behandelmethode uitgewerkt. Werk met een verfijnde cyclus van het opladen en ontladen van energie staat hierin centraal.

Samen integreren PI & EI de cognitieve, emotionele, symbolische en lichamelijke interacties en kunst van de persoon om te zijn en te handelen in zijn/haar psychosociale context.

PRAKTISCHE UITWERKING

Jack Painter

Postural Integration® is een proces waarbij de myofasciale spanningen in je lichaamshouding (“postuur”) diepgaand worden bevrijd. Je lichaamshouding vertelt veel over wie je bent. Door simultaan te werken met adem, beweging, energie en de interpersoonlijke relatie doorheen de verschillende lichaamsgebieden afzonderlijk en in relatie tot elkaar en de omgeving, wordt je je bewust van de manieren waarop je jezelf verhindert om diep en vervullend te leven. Door te leren de geblokkeerde energie en de ermee verbonden emoties op gericht wijze te bewegen kom je in een positieve stroom. Je komt er achter hoe je lichaam en je gevoelens een belangrijke leidraad zijn tot verandering in je leven. Je ervaart hoe in dit proces je ganse lichaam zichtbaar en voelbaar begint te veranderen. Mensen die dit werk aan den lijve ervaren hebben, vertellen dat ze levendiger, krachtiger, vreugdevoller, moediger… worden.
Postural & Energetic Integration® is een creatieve, dynamische en ultiem plezierige weg om ten volle de creativiteit, het dynamisme en de vreugde van je eigen levenskracht te ervaren.


HET WEEKEND

JackSession

Tijdens het weekend maakt je kennis met het Postural en Energetic Integration® Model. Tijdens deze twee dagen werken we met een synthese van Reichiaans Ademwerk, Gestalt, bindweefsel manipulatie, bodymind drama en karakteranalyse. Deelnemers zullen de gelegenheid hebben dit werk aan den lijve te ervaren in een veilige en uitnodigende omgeving onder leiding van een ervaren instructor. Dit is een gelegenheid voor persoonlijk werk en ontwikkeling in een groepscontext. Gezien het integratieve discipline-overstijgende karakter staat deze workshop open voor geïnteresseerde studenten en professionele therapeuten. Breng vooral je nieuwsgierigheid, je bereidheid, en je wil tot bewegen mee zodat je je lichaam, gevoelens en emoties kan ervaren.
Voor mensen die interesse hebben om de opleiding te volgen is het volgen van een Introductieworkshop verplicht. De inhouden en werkwijzen zoals die aangereikt worden in de opleiding komen er voldoende aan bod.

INFORMATIE

Begeleiding: Dirk Marivoet, Geregistreerd Psychotherapeut-supervisor en trainer (WAPCEPC, EABP, EAP, BVP-ABP, ICPIT)
Investering:
€ 220 (Excl. Overnachten en maaltijden). Storten op reknr. 001-2556962-21 (BIC GEBABEBB / IBAN BE24 0017 2768 0538) van Dirk Marivoet met vermelding PI/EI Intro

Waar: IBI, Destelbergenstraat 49-51, B-9040 Gent, België, Tel: +32 9 228 49 11

Wanneer: 9-10 februari 2019 

Lunch: Zorg zelf voor je lunchpakket. Over de middag is er één uur pauze voorzien.

Taal: Afhankelijk van de internationale interesse kan het weekend gegeven worden in het Nederlands, Engels of in het Frans (of een combinatie van deze talen).
Voor meer informatie, neem a.u.b. contact met ons op.

Jack Painter
Jack Painter
JackSession
TOP