Mythe en het Lichaam

/ / Organiseer Zelf

Workshop met Dirk Marivoet op aanvraag: Is jouw organisatie geïnteresseerd om deze workshop te organiseren, neem dan contact op met het IBI

Mythe en het Lichaam 

In de volksmond is een “mythe” zo ongeveer hetzelfde als “een fabeltje” : m.a.w. iets waar je niet teveel geloof moet aan hechten. Sommigen zullen mythen associëren met zaken als kosmologie of “andermans religie”. Een aantal anderen leerden via klassieke of andere studies over verhalen en legenden van goden en halfgoden, heroïsche avonturen vol heldenmoed, rijk aan symboliek die naar men beweert op archetypische manier relevant zijn voor een dieper begrip van onze (post-)moderne psyche.
De meesten onder ons zien een mythe echter niet als iets dat in lichamelijke processen geworteld is. Wellicht heeft dit te maken met onze lichaamscultuur zelf, waarin we het lichaam sedert lang als bron van kennis hebben verlaten. We hebben het lichaam geobjectiveerd, onze samenleving geseculariseerd en velen ervaren dat ze zo stilaan vertoeven in wat TS Elliot het “Barre Land” noemt. Het is de bedoeling om in deze workshop “mythologie” te benaderen vanuit de wijsheid van het lichaam en ze te ervaren als het lied dat dat lichaam zingt over zijn eigen cellulaire waarheid of als een gedicht voortspruitend uit de eigen lichamelijke structuur, uit de conflicten die bestaan tussen onze diverse organen en uit onze grotendeels in het onderbewuste verscholen erfenis van miljoenen jaren evolutie. Een mythe zo gezien, is een lied van verbeelding, geïnspireerd door de energieën van ons lichaam, het is de reis van ons lichaam zelf, dat zichzelf eindeloos opnieuw creëert op de meest bijzondere manieren. Mythe wordt dan een plaats van symbolen en beelden die ons leiden in de groei van onze lichamelijke menselijkheid. Uit belichaamde mythe laten we onze eigen geleefde geschiedenis ontstaan en vinden we de richting voor ons persoonlijk pad. Op het ogenblik dat we intiem zijn met de pulsatie en de kwaliteit van onze lichamelijke ervaring, kunnen we deze beginnen te appreciëren als mythe, buiten de objectieve tijd; als mythe die innerlijk weten vormt. Van zodra we opnieuw geleerd hebben vanuit onze organische responsen te leven, groeit het lichamelijke aspect van ons zelf zichzelf, verdiept het zijn gevoelens en beelden. Zo worden we matuur en evolueren we naar de authenticiteit van het belichaamde zelf, naar de waarheid en maturiteit van ons eigen unieke pad.

Enkele thema’s en doelstellingen van deze eendaagse (of zo u wil meerdaagse) workshop (ik kan hier rond BLIJVEN werken :
– het lichaam als theater van je “persoonlijke” mythe verkennen
– het verschil en de relatie tussen persoonlijke en collectieve mythe.
– lichamelijke symptomen, innerlijke conflicten en spanningen als basis voor een goed verhaal.
– bevredigend leven in een wereld van tegenstellingen en transcenderen van dualiteit.
– technieken om je lichamelijke verhaal inhoud, gehalte en dimensie te geven
– het vinden van een “richting”
– de wijsheid en de mythe van je chakra’s en je kundalini,
– toepassingen en suggesties voor de klinische praktijk

Begeleiding: Dirk Marivoet:
“Mijn interesse in mythologie begon in de tijd dat ik met zwaar psychotische mensen werkte aan de psychiatrische instellingen van de Leuvense Universiteit. Ik oriënteerde mij vervolgens in het sjamanisme en de transpersoonlijke psychologie en leerde zweethutten, vuurlopen en holotropische ademsessies begeleiden.
Daarnaast ontdekte ik via bio-energetisch lichaamswerk de krachtige impact van beweging en emotionele expressie op persoonlijke groei. Ik kreeg sessies en studeerde Postural en Energetic Integration met Jack Painter en werd Internationaal Opleider en supervisor in de beide methodes. Ik kreeg therapie van John C. Pierrakos en werd Core-Energetics Psychotherapeut, ben aktief als leraar en supervisor van deze methode.
Ik hoop meer en meer traditioneel geschoolde psychotherapeuten en andere zorgverstrekkers te kunnen inspireren om het lichaam een voornamere plaats te geven in hun werk. 

Wanneer: Op aanvraag

Workshop met Dirk Marivoet op aanvraag: Is jouw organisatie geïnteresseerd om deze workshop te organiseren, neem dan contact op met het IBI

Mythe en het Lichaam 

In de volksmond is een “mythe” zo ongeveer hetzelfde als “een fabeltje” : m.a.w. iets waar je niet teveel geloof moet aan hechten. Sommigen zullen mythen associëren met zaken als kosmologie of “andermans religie”. Een aantal anderen leerden via klassieke of andere studies over verhalen en legenden van goden en halfgoden, heroïsche avonturen vol heldenmoed, rijk aan symboliek die naar men beweert op archetypische manier relevant zijn voor een dieper begrip van onze (post-)moderne psyche.
De meesten onder ons zien een mythe echter niet als iets dat in lichamelijke processen geworteld is. Wellicht heeft dit te maken met onze lichaamscultuur zelf, waarin we het lichaam sedert lang als bron van kennis hebben verlaten. We hebben het lichaam geobjectiveerd, onze samenleving geseculariseerd en velen ervaren dat ze zo stilaan vertoeven in wat TS Elliot het “Barre Land” noemt. Het is de bedoeling om in deze workshop “mythologie” te benaderen vanuit de wijsheid van het lichaam en ze te ervaren als het lied dat dat lichaam zingt over zijn eigen cellulaire waarheid of als een gedicht voortspruitend uit de eigen lichamelijke structuur, uit de conflicten die bestaan tussen onze diverse organen en uit onze grotendeels in het onderbewuste verscholen erfenis van miljoenen jaren evolutie. Een mythe zo gezien, is een lied van verbeelding, geïnspireerd door de energieën van ons lichaam, het is de reis van ons lichaam zelf, dat zichzelf eindeloos opnieuw creëert op de meest bijzondere manieren. Mythe wordt dan een plaats van symbolen en beelden die ons leiden in de groei van onze lichamelijke menselijkheid. Uit belichaamde mythe laten we onze eigen geleefde geschiedenis ontstaan en vinden we de richting voor ons persoonlijk pad. Op het ogenblik dat we intiem zijn met de pulsatie en de kwaliteit van onze lichamelijke ervaring, kunnen we deze beginnen te appreciëren als mythe, buiten de objectieve tijd; als mythe die innerlijk weten vormt. Van zodra we opnieuw geleerd hebben vanuit onze organische responsen te leven, groeit het lichamelijke aspect van ons zelf zichzelf, verdiept het zijn gevoelens en beelden. Zo worden we matuur en evolueren we naar de authenticiteit van het belichaamde zelf, naar de waarheid en maturiteit van ons eigen unieke pad.

Enkele thema’s en doelstellingen van deze eendaagse (of zo u wil meerdaagse) workshop (ik kan hier rond BLIJVEN werken :
– het lichaam als theater van je “persoonlijke” mythe verkennen
– het verschil en de relatie tussen persoonlijke en collectieve mythe.
– lichamelijke symptomen, innerlijke conflicten en spanningen als basis voor een goed verhaal.
– bevredigend leven in een wereld van tegenstellingen en transcenderen van dualiteit.
– technieken om je lichamelijke verhaal inhoud, gehalte en dimensie te geven
– het vinden van een “richting”
– de wijsheid en de mythe van je chakra’s en je kundalini,
– toepassingen en suggesties voor de klinische praktijk

Begeleiding: Dirk Marivoet:
“Mijn interesse in mythologie begon in de tijd dat ik met zwaar psychotische mensen werkte aan de psychiatrische instellingen van de Leuvense Universiteit. Ik oriënteerde mij vervolgens in het sjamanisme en de transpersoonlijke psychologie en leerde zweethutten, vuurlopen en holotropische ademsessies begeleiden.
Daarnaast ontdekte ik via bio-energetisch lichaamswerk de krachtige impact van beweging en emotionele expressie op persoonlijke groei. Ik kreeg sessies en studeerde Postural en Energetic Integration met Jack Painter en werd Internationaal Opleider en supervisor in de beide methodes. Ik kreeg therapie van John C. Pierrakos en werd Core-Energetics Psychotherapeut, ben aktief als leraar en supervisor van deze methode.
Ik hoop meer en meer traditioneel geschoolde psychotherapeuten en andere zorgverstrekkers te kunnen inspireren om het lichaam een voornamere plaats te geven in hun werk. 

Wanneer: Op aanvraag

Workshop met Dirk Marivoet op aanvraag: Is jouw organisatie geïnteresseerd om deze workshop te organiseren, neem dan contact op met het IBI

Mythe en het Lichaam 

In de volksmond is een “mythe” zo ongeveer hetzelfde als “een fabeltje” : m.a.w. iets waar je niet teveel geloof moet aan hechten. Sommigen zullen mythen associëren met zaken als kosmologie of “andermans religie”. Een aantal anderen leerden via klassieke of andere studies over verhalen en legenden van goden en halfgoden, heroïsche avonturen vol heldenmoed, rijk aan symboliek die naar men beweert op archetypische manier relevant zijn voor een dieper begrip van onze (post-)moderne psyche.
De meesten onder ons zien een mythe echter niet als iets dat in lichamelijke processen geworteld is. Wellicht heeft dit te maken met onze lichaamscultuur zelf, waarin we het lichaam sedert lang als bron van kennis hebben verlaten. We hebben het lichaam geobjectiveerd, onze samenleving geseculariseerd en velen ervaren dat ze zo stilaan vertoeven in wat TS Elliot het “Barre Land” noemt. Het is de bedoeling om in deze workshop “mythologie” te benaderen vanuit de wijsheid van het lichaam en ze te ervaren als het lied dat dat lichaam zingt over zijn eigen cellulaire waarheid of als een gedicht voortspruitend uit de eigen lichamelijke structuur, uit de conflicten die bestaan tussen onze diverse organen en uit onze grotendeels in het onderbewuste verscholen erfenis van miljoenen jaren evolutie. Een mythe zo gezien, is een lied van verbeelding, geïnspireerd door de energieën van ons lichaam, het is de reis van ons lichaam zelf, dat zichzelf eindeloos opnieuw creëert op de meest bijzondere manieren. Mythe wordt dan een plaats van symbolen en beelden die ons leiden in de groei van onze lichamelijke menselijkheid. Uit belichaamde mythe laten we onze eigen geleefde geschiedenis ontstaan en vinden we de richting voor ons persoonlijk pad. Op het ogenblik dat we intiem zijn met de pulsatie en de kwaliteit van onze lichamelijke ervaring, kunnen we deze beginnen te appreciëren als mythe, buiten de objectieve tijd; als mythe die innerlijk weten vormt. Van zodra we opnieuw geleerd hebben vanuit onze organische responsen te leven, groeit het lichamelijke aspect van ons zelf zichzelf, verdiept het zijn gevoelens en beelden. Zo worden we matuur en evolueren we naar de authenticiteit van het belichaamde zelf, naar de waarheid en maturiteit van ons eigen unieke pad.

Enkele thema’s en doelstellingen van deze eendaagse (of zo u wil meerdaagse) workshop (ik kan hier rond BLIJVEN werken :
– het lichaam als theater van je “persoonlijke” mythe verkennen
– het verschil en de relatie tussen persoonlijke en collectieve mythe.
– lichamelijke symptomen, innerlijke conflicten en spanningen als basis voor een goed verhaal.
– bevredigend leven in een wereld van tegenstellingen en transcenderen van dualiteit.
– technieken om je lichamelijke verhaal inhoud, gehalte en dimensie te geven
– het vinden van een “richting”
– de wijsheid en de mythe van je chakra’s en je kundalini,
– toepassingen en suggesties voor de klinische praktijk

Begeleiding: Dirk Marivoet:
“Mijn interesse in mythologie begon in de tijd dat ik met zwaar psychotische mensen werkte aan de psychiatrische instellingen van de Leuvense Universiteit. Ik oriënteerde mij vervolgens in het sjamanisme en de transpersoonlijke psychologie en leerde zweethutten, vuurlopen en holotropische ademsessies begeleiden.
Daarnaast ontdekte ik via bio-energetisch lichaamswerk de krachtige impact van beweging en emotionele expressie op persoonlijke groei. Ik kreeg sessies en studeerde Postural en Energetic Integration met Jack Painter en werd Internationaal Opleider en supervisor in de beide methodes. Ik kreeg therapie van John C. Pierrakos en werd Core-Energetics Psychotherapeut, ben aktief als leraar en supervisor van deze methode.
Ik hoop meer en meer traditioneel geschoolde psychotherapeuten en andere zorgverstrekkers te kunnen inspireren om het lichaam een voornamere plaats te geven in hun werk. 

Wanneer: Op aanvraag

Workshop met Dirk Marivoet op aanvraag: Is jouw organisatie geïnteresseerd om deze workshop te organiseren, neem dan contact op met het IBI

Mythe en het Lichaam 

In de volksmond is een “mythe” zo ongeveer hetzelfde als “een fabeltje” : m.a.w. iets waar je niet teveel geloof moet aan hechten. Sommigen zullen mythen associëren met zaken als kosmologie of “andermans religie”. Een aantal anderen leerden via klassieke of andere studies over verhalen en legenden van goden en halfgoden, heroïsche avonturen vol heldenmoed, rijk aan symboliek die naar men beweert op archetypische manier relevant zijn voor een dieper begrip van onze (post-)moderne psyche.
De meesten onder ons zien een mythe echter niet als iets dat in lichamelijke processen geworteld is. Wellicht heeft dit te maken met onze lichaamscultuur zelf, waarin we het lichaam sedert lang als bron van kennis hebben verlaten. We hebben het lichaam geobjectiveerd, onze samenleving geseculariseerd en velen ervaren dat ze zo stilaan vertoeven in wat TS Elliot het “Barre Land” noemt. Het is de bedoeling om in deze workshop “mythologie” te benaderen vanuit de wijsheid van het lichaam en ze te ervaren als het lied dat dat lichaam zingt over zijn eigen cellulaire waarheid of als een gedicht voortspruitend uit de eigen lichamelijke structuur, uit de conflicten die bestaan tussen onze diverse organen en uit onze grotendeels in het onderbewuste verscholen erfenis van miljoenen jaren evolutie. Een mythe zo gezien, is een lied van verbeelding, geïnspireerd door de energieën van ons lichaam, het is de reis van ons lichaam zelf, dat zichzelf eindeloos opnieuw creëert op de meest bijzondere manieren. Mythe wordt dan een plaats van symbolen en beelden die ons leiden in de groei van onze lichamelijke menselijkheid. Uit belichaamde mythe laten we onze eigen geleefde geschiedenis ontstaan en vinden we de richting voor ons persoonlijk pad. Op het ogenblik dat we intiem zijn met de pulsatie en de kwaliteit van onze lichamelijke ervaring, kunnen we deze beginnen te appreciëren als mythe, buiten de objectieve tijd; als mythe die innerlijk weten vormt. Van zodra we opnieuw geleerd hebben vanuit onze organische responsen te leven, groeit het lichamelijke aspect van ons zelf zichzelf, verdiept het zijn gevoelens en beelden. Zo worden we matuur en evolueren we naar de authenticiteit van het belichaamde zelf, naar de waarheid en maturiteit van ons eigen unieke pad.

Enkele thema’s en doelstellingen van deze eendaagse (of zo u wil meerdaagse) workshop (ik kan hier rond BLIJVEN werken :
– het lichaam als theater van je “persoonlijke” mythe verkennen
– het verschil en de relatie tussen persoonlijke en collectieve mythe.
– lichamelijke symptomen, innerlijke conflicten en spanningen als basis voor een goed verhaal.
– bevredigend leven in een wereld van tegenstellingen en transcenderen van dualiteit.
– technieken om je lichamelijke verhaal inhoud, gehalte en dimensie te geven
– het vinden van een “richting”
– de wijsheid en de mythe van je chakra’s en je kundalini,
– toepassingen en suggesties voor de klinische praktijk

Begeleiding: Dirk Marivoet:
“Mijn interesse in mythologie begon in de tijd dat ik met zwaar psychotische mensen werkte aan de psychiatrische instellingen van de Leuvense Universiteit. Ik oriënteerde mij vervolgens in het sjamanisme en de transpersoonlijke psychologie en leerde zweethutten, vuurlopen en holotropische ademsessies begeleiden.
Daarnaast ontdekte ik via bio-energetisch lichaamswerk de krachtige impact van beweging en emotionele expressie op persoonlijke groei. Ik kreeg sessies en studeerde Postural en Energetic Integration met Jack Painter en werd Internationaal Opleider en supervisor in de beide methodes. Ik kreeg therapie van John C. Pierrakos en werd Core-Energetics Psychotherapeut, ben aktief als leraar en supervisor van deze methode.
Ik hoop meer en meer traditioneel geschoolde psychotherapeuten en andere zorgverstrekkers te kunnen inspireren om het lichaam een voornamere plaats te geven in hun werk. 

Wanneer: Op aanvraag

TOP