Workshop Energetic Integration …op komst

/ / Workshops-Eng

Een workshop voor Lichaamsgerichte Psychotherapeuten

met Dirk Marivoet (Internationaal Trainer in Postural Integration, Energetic Integration, Pelvic-Heart Integration

Gedurende de laatste 30 jaar werd door vooraanstaande therapeuten en onderzoekers ‘21ste eeuwse benaderingen’ van lichaamsgerichte psychotherapie ontwikkeld. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in deze moderne benaderingen is de aan-dacht voor de therapeutische relatie en het integreren van veilige werkmethodieken omtrent aanraking en lichamelijkheid in een proces van “heelwording”, vervulling en zingeving.

Inzichten uit de neurowetenschappen en onderzoek naar de aard van bewustzijn hebben ons geleerd dat“Huidig bewustzijn een tapijt is, dat geweven is uit draden van geheugen”. 
In Bodymind Integration werken we met dit geheugen via het gebruik van oa. bewegingsmodaliteiten (reflexbewegen, willekeurig bewegen en emotioneel bewegen), “body reading”, technieken van “Micro Tracking” en “gestalt-dialogen”, om cliënten te helpen de geschiedenis en funderingen van hun hui-dig bewustzijn en hun emotionele toestanden en gedrag bloot te leggen en te transformeren. Het lichaam wordt gezien als de “gestolde levensgeschiedenis” van de persoon.
De manier van werken helpt cliënten “mindful” een perspectief te ontwikkelen en zich bewust te worden van hoe ze (zich) voelen en (zich) denken zonder ondergedompeld te raken in die toestanden.

Tijdens deze workshop zullen deelnemers kunnen leren hoe affectieve toestanden te onderscheiden van cognitieve toestanden. Deelnemers zullen oefenen in het leren oog hebben voor en benoemen van de verschillende emotionele toestanden zoals die verschijnen in lichaamshouding, gelaatsuitdrukkingen en de toon van de stem. Het benoemen van de emotionele staten in tegen-stelling tot het uitsluitend luisteren naar de inhoud van de woorden van de client, creëert een soort omhulsel aan de emotie en maakt ze hierdoor meer hanteerbaar.
Het bewustwordingsproces van gevoelens en cognities kan op een vrij natuurlijke manier evolueren naar gerichte vormen van lichaamswerk om het transformatieproces nog verder te verdiepen.
Door mindful te werken met lichaamshouding, beweging, stem en ademhaling kunnen krachtige gevoelens en conflicten zich openen, gegrond, begrensd of gecontained worden.

Tijdens het therapeutisch lichaamswerk wordt gewerkt met de thematiek van primaire ontwikkelingsbehoeften op letterlijk en figuurlijk (symbolisch/metaforisch) vlak. Wat mensen gedurende hun leven hebben leren onderdrukken en verdrukken in verband met deficiten in de voorziening van deze behoeften, leidt onvermijdelijk tot vormen van lijden, pijn en ongemak en kan gezondheid aantasten. De verstrikking in repetitieve patronen is gebaseerd op indrukken en conclusies uit dit verre verleden.

In Bodymind Integration worden corrigerende emotionele ervaringen omtrent bijvoorbeeld het krijgen van een plaats en het gevoel te hebben er bij te horen, voeding, ondersteuning, bescherming en liefdevolle begrenzing te krijgen, voorzien via beproefde ervaringsgerichte symboliseringsmethodes uit bodymind integration.
Het gebruik van lichaamswerk in de psychotherapeutische context, staat toe om een ganse onbenutte of verwaarloosde wereld van informatie te openen, zowel voor de cliënt als voor de therapeut.
Het integreren van nieuwe lichamelijke mogelijk-heden alsook van voorheen ontoegankelijke of afgesplitste emotionele en psychische inhouden in het Zelf, leidt tastbaar naar meer vervulling, geluk en verwerkelijking van het eigen potentieel.

Lichaamsgerichte psychotherapeuten dienen in hun begeleiding te leren vertrouwen op hun zintuigen als noodzakelijke instrumenten in het therapeutisch contact. Het vermogen om dit te doen, kan het nodige licht werpen op belangrijke aspecten van het lijden van de cliënt. Deze en andere vaardigheden worden in deze workshop geoefend.

TOP