Advanced Somatic Centering

/ / Uncategorized

met Dirk Marivoet (B)

Internationale ICPIT Trainers & Supervisors

nodigen u uit voor de

2018 Internationale Advanced Somatic Centering Training

Wanneer? Deel 1 : 11-15 oktober 2018 & Deel 2 : 4-8 april 2019.

Open voor Postural Integration en/of Psychotherapeutisch Postural Integration Beoefenaars, alsook voor lichaamsgerichte psychotherapeuten met aanrakingsinteresse en vaardigheden. Geniet ervan om met een groep collega’s van over de ganse wereld samen te komen en Advanced Postural Integration sessies te leren geven die verder gaan dan de tien basis paradigmasessies.

Waar? Gent (IBI)

Over De Training

We zullen de deelnemers methodisch werk voorstellen omtrent het werken met de kern, alsook veel werk met het verwerven en genieten van diepe kracht, evenals het implementeren van cruciale ontdekkingen van de laatste twintig jaar in de natuur- en menswetenschappen, relevant voor diep lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie.   De combinatie van praktisch werk, diepe ervaring, theoretisch begrip van de techniek en het uitbreiden van ons wetenschappelijk referentiesysteem zullen je praktijk vooruithelpen en steviger maken. Gevorderde richtingen voor de praktijk zullen gesuggereerd worden. Je kan het werk in de klassen volgen met ons Advanced Handboek. Dit zal een meertalige ervaring zijn. Er wordt les gegeven in het Engels (vertaling mogelijk in het Frans en Duits waar nodig). Het is een prachtige gelegenheid om collega-beoefenaars te ontmoeten uit de ganse wereld.

Module 1: Het uitbreiden en verdiepen van je kennis en vaardigheden.  De eerste module (31 okt -5 nov.) is werk met de « diafragma’s van lichaamsbalans » : de fontanellen langs het cranium, de bodem van de mond en het verhemelte, de thoracale inlet en de eerste rib, het ademdiafragma, de externe pelvis. wanneer deze “diafragma’s” ontspannen worden, beginnen ze spontaan en ritmisch te bewegen en te interageren met elkaar, wat warmte en welzijn creëert.  De topics omvatten: overzicht en toepassing van somatische methodes, lichaamstaal in actie, gevorderde strategieën om ontwikkelings/maturatie behoeften te benaderen, vereniging en integratie van polariteiten, ontwikkeling van bewustzijn, taal en betekenis, gevorderde sessies voor het werken met de kern terwijl de “piloot” versterkt wordt, het onthullen van de levenstaak.

Module 2: Het versterken van de beoefenaar Tijdens de tweede module (4-9 april) gaan we eveneens om met energie en bewustzijn van de bekkenbodem en de seksuele organen. We leren lagen van weefsel en gevoel te openen, terwijl we gezonde grenzen ontwikkelen, de cliënt helpen oude frustraties op te ruimen en zich te verbinden met anderen op het diepe niveau van passie, liefde en vreugde. We zullen exploreren hoe de laatste fases van Jack Painter’s “Energetische cyclus” (bijv. opgewonden adem, orgastische adem, extatische adem…) verbonden zijn met het weefselwerk rond de diepe kern.


Verdiep je ervaring en vaardigheid in het….

Werken met “koppige defensies”.  Om de gepantserde kern te kunnen raken, dienen we ter herkennen hoe het lichaam zijn defensies organiseert, hoe het karakterpatronen vormt of een gespannen ademhaling, musculaire contractie, gewoonte beweging, evenals onvolledige emoties en gedachten. Om om te gaan met alle schokken en de trauma’s en constante eisen van het leven, gebruiken we karakteristieke attitudes en gewoontes in een poging onszelf samen te houden, vol te houden, vast te houden, op te houden, in te houden of terug te houden. Terwijl we werken met onze adem en de diepste weefsellagen aanraken, helpen we als Advanced beoefenaars cliënten waar en hoe hun volhardend karakterpantser de kern beschermt en hoe dit te veranderen. We zullen in deze advanced training thema’s aanboren als «relaties als regulatoren», «het sociaal engagement systeem», «het inhibitie van actie syndroom», «het PTSS paradigma», «het ontstekingsparadigma», «de pre-ziekte banen», «de Initiële Gemeenschappelijk Baan» and « de Finale Gemeenschappelijke Baan»  in gezondheid en ziekte, e.a.  …

Het raken van de kern In het diepe werk met de kern volgt de advanced practitioner de basissegmenten van “diafragma’s van lichaamsbalans”: de fontanellen, de bodem van de mond en het verhemelte, de thoracic inlet en eerste rib, het ademdiafragma, het bekken en de bekkenbodem. Bepaalde delen van het diepe werk met de kern omvatten het bevrijden van de diep weefsels van de kern van het bekken, die vele van onze sterkste gevoelens en attitudes vasthouden. Een grondig begrip van ontwikkelings- en groeibehoeften is inbegrepen. Werkend met de structuren van de kern, leren studenten in advanced PI de cliënt weefsellagen en gevoelens te openen in een veilige en respectvolle manier buiten de initiële 10 sessies. Gevorderde technieken zullen aangeleerd worden om de cliënt te helpen oude frustraties uit te klaren en zich te verbinden met zelf, anderen, en het ultieme op een diep, intiem niveau van liefde, vreugde en vervulling.

Het vinden van Harmonie en Integratie Gebruik makend van gevorderde somatische methodes zal je in deze training nieuwe wegen leren om je cliënten te leren zich van hun diepste pantsering te ontdoen. In het loslaten van deze oude gewoonten en attitudes dienen ze evenwel ook een nieuw centrum te vinden, en het nieuw-gevondene te integreren in hun leven. Door het coördineren van weefsel, ademhaling en gevoel met speciale somatische strategieën, zal je als practitioner cliënten helpen om voller de belangrijkste dimensies van het zelf te integreren, zoals genetische erfenis, linker en rechter hemisfeer, het  sensori-motorische, organen van inname en uitscheiding, het mannelijke-vrouwelijke.  Door bekwaam interageren met de kern, leren advanced practitioners krachtige vaardigheden om het bovenlichaam te verbinden met het onderlichaam, linker en rechter lichaamshelft te laten werken als een team, voor en achter harmonieus te laten samenwerken. Met de ontdekking van een nieuw centrum, kan energie naar buiten en naar binnen uitstralen, en in golven bewegen doorheen alle lichaamsdiafragma’s van onder tot boven en op een sociaal geëngageerde en spirituele manier.

Het toepassen van dit alles in je praktijk…


Praktisch Toelatingscriteria: Practitioners in Postural Integration en Psychotherapeutisch Postural Integration met minstens één jaar ervaring, alsook lichaamsgerichte psychotherapeuten met aanrakingsinteresse en vaardigheden.

Waar: Gent (IBI)

Kost: 1500 euro. Prijs is zonder verblijf en maaltijden

Bedrag over te maken op IBI Bankrekening: IBAN: BE24 0017 2768 0538 (BIC: GEBABEBB)

Mededeling:  “advanced somatics training for BP”

Accomodatie: Niet-residentieel – zorg zelf voor uw logies.

Wanneer: Deel 1 : 11-15 oktober 2018 & Deel 2 : 4-8 april 2019.

Certificatie: Na successful afronden van deze training en een geschreven thesis van 10-pagina’s long zal je het certificaat van voleindiging van de Advanced Somatic Centering Training ontvangen, uitgereikt door ICPIT.


De Trainers Dirk Marivoet (B) met Bernhard Schlage (D) Elisabeth Renner (A)

Dirk Marivoet: Dirk heeft meer dan 30 jaar ervaring als algemeen en lichaamsgericht psychotherapeut. Hij is lid van  EABP, EAP, BVP-ABP, VVPMT. He is een certificeerd trainer in Postural, Energetic & Pelvic-Heart Integration evenals een leraar en supervisor in Core-Energetica (trainde met Dr. John Pierrakos, ll. en collega van W. Reich). Hij heeft een privé praktijk in Gent (B), is stichter en directeur van het Instituut voor Bodymind Integration (IBI), secretaris van ICPIT en academicus.

www.bodymindintegration.com email: info@bodymindintegration.com Tel. +32 (0)9 2284911 (0)486 690570

ICPIT-Trainer-Elisabeth_Renner2

Elisabeth Renner  is a clinical psychologist and licensed psychotherapist (BMG), body psychotherapist and a certified trainer in Postural Integration, Energetic Integration & Pelvic-Heart Integration. She worked closely with Jack Painter Ph.D., – the founder of Bodymind Integration – in his last ten years. During that time she organized and assisted with his trainings in PI, Energetic Integration and Pelvic Heart Integration. As a professional Bodymind practitioner she has worked in her private office over the past 20 years. Part of the year she lives in Hawaii, where she is conducting seminars that incorporate the healing effects of nature on the body, mind and soul. These workshops include swimming with wild dolphins and Humpback whales.


Ontmoet enkele andere trainers van de International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT)

Van links naar rechts: Eliane Jung-Fliegans (Fr), Raffaele Cascone (It), Silke Ziehl (GB), Bernhard Schlage (D), Rosa Maria Sevilla (Mex), Claude Vaux (Fr)(†), Jack Painter (USA) (†), Carmine Piroli (It), Dirk Marivoet (B), Niall O’Siochain (D)

ICPIT-Gallese-2009

TOP