Angststoornissen bij volwassenen

/ / Circuit Psychomotorische Therapie, Circuit Psychotherapie, Individuele Sessies, Welke problematieken behandelen wij?, Welke stoornissen behandelen wij?

Iedereen maakt zich wel eens zorgen. Naarmate we ouder worden nemen onze zorgen ook toe. Financiën, gezondheid, en kinderen kunnen allemaal zaken zijn die ons wakker houden ’s nachts. Zich zorgen maken is in vele opzichten iets positiefs. Het kan de motiverende kracht zijn die ons helpt een probleem op te lossen of te volharden in een project tot we een oplossing vinden. Maar wanneer de zorgen buitensporig worden, en interfereren met normaal dagelijks functioneren, kan het een teken zijn van een meer serieuze angststoornis.
Algemene symptomen van angst, in tegenstelling tot bezorgdheid, omvatten:

Lichamelijk: Kortademigheid, bonzend hart, schudden/trillen
Emotioneel: Moeite zich te concentreren, Prikkelbaarheid, Het ergste verwachten, Angst te sterven
Gedragsmatig: Sociale isolatie/terugtrekking, Slaapmoeilijkheden, of te veel slapen, Veranderingen in appetijt

De volgende zijn vijf types van angststoornissen die veel voorkomen bij volwassenen (klik op de links om meer te leren):

Angststoornissen die niet behandeld worden kunnen belangrijke effecten hebben op iemands leven, met inbegrip van povere sociale relaties, depressies, povere academische/job prestatie, en kan leiden tot andere stoornissen, zoals depressie of middelen misbruik.

Als je je herkent in één van deze symptomen, of een naaste hierin herkent, is een evaluatie aangewezen. In het Instituut voor Bodymind Integration hanteren wij een biopsychosociale benadering die zowel de psychosociale noden als de lichamelijke, psychische als spirituele factoren van het individu en de familie benadert. Gepaste interventie van angststoornissen omvatten:

  • Individuele Therapie: Individueel werk focust zich op de ontwikkeling van specifieke vaardigheden voor het managen van angst, terwijl ook de strijd met alledaagse stressoren en laag zelfwaarde gevoel (die dikwijls samengaan met de diagnose van angst) wordt aangeboden
  • Relaxatie en body-awareness: Zoals individuele therapie, werkt relaxatie, grounding en body-awareness door het aanleren van specifieke managementvaardigheden bij de cliënt. We gebruiken technieken waardoor de cliënt zich bewust wordt van de innerlijke processen die bijdragen tot angst, en zodoende leren we de cliënt betere controle te hebben over deze processen.
  • Groepstherapie: Groepen voorzien in een veilige en gepaste sociale training waar de cliënt feedback kan krijgen van andere groepsleden en professionals over hoe hun gedrag te reguleren.

Samengevat: Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een ongezonde angst. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Er zijn verschillende angststoornissen (Acute stressstoornis, Agorafobie (zonder historie van de paniekstoornis), Angststoornis door een somatische aandoening, Gegeneraliseerde angststoornis, Obsessieve-compulsieve stoornis, Paniekstoornis (met of zonder agorafobie), Posttraumatische stressstoornis, Specifieke fobie (bv. spinnenfobie), Sociale fobie, Angststoornis door alcohol of drugs, Angststoornis niet anderszins omschreven (restgroep)).

Om ons te contacteren, of om een Intake Evaluatie te maken, contacteer ons via het contactformulier of telefoneer naar +32-9-2284911

TOP