Bodymind Coaching

-Bodymind Coaching-

 "Ondersteun Leven in een Ontspannen, Geaard en Levendig Lichaam"

Het IBI is organisational member van EABP (the European Association of Body Psychotherapists), lid van ICPIT (The International Council of PsychoCorporal Integration Trainers). Dirk Marivoet, hoofddocent is lid van EAP (The European Association of Psychotherapy) en ABP-BVP (Belgische Vereniging van Psychotherapie).

Bijna in iedere groep, workshop of korte training die wij hebben gegeven in de afgelopen 30 jaar, zaten er wel mensen die de les kwamen volgen om inspiratie op te doen voor hun eigen werksetting alwaar ze zelf vormen van lichaamswerk, lichaamsgerichte interventies of coaching toepassen. Mensen die werken in het onderwijs tot mensen die meedraaien in de begeleiding en opvang van daklozen, drank- en drugsverslaafden, kinderen en adolescenten met gedragsproblemen, vluchtelingen, enz. hebben zich verrijkt aan onze methodologieën.

Onze aparte modules Bodymind Coaching werden ontwikkeld door Dirk Marivoet en zijn reeds gegeven bij scholen, Therapeutische Gemeenschappen, Palliatieve Zorgverstrekkers, Opvangtehuizen en -centra voor Daklozen, vrouwen en mannen op de vlucht, ...

In het werken met mensen is Coaching de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Lichaamsgerichte coaching beïnvloedt inzicht en gedrag via vormen van lichaamswerk en andere interventies.

Als mensen "Lichaamsgerichte coaching" gebruiken in hun werksetting of praktijk, hebben we graag dat ze dat op een gedegen manier kunnen doen. Kandidaten die onze training volgen ontvangen alle nodige "harde" kennis omtrent het hoe, het wat, het waarom van Bodymind Coaching en lichaamsgericht werken, relevant voor hun concrete werksetting.

Coaching bevindt zich ergens in het continuum gaande van begeleiding tot coaching tot counseling en psychotherapie (Zie elders onze programma's rond Bodymind Counseling en Psychotherapie). Wij zijn door onze jarenlange expertise en ervaring thuis in dit ganse spectrum.

Het trainingsprogramma "Bodymind Coaching" wordt ondersteund door relevante theorieën die afkomstig zijn uit de denkkaders van o.a. de "Reichiaans Traditie": bio-energetisch, core-energetisch, neo-reichiaans en bodymind integration lichaamswerk en therapie, maar ook van body awareness training, actieve meditatietechnieken, relaxatie- en ademhalingstraining, enz. Ook de psychomotorische training en therapie en neuro-affectieve wetenschappen zijn een bron van inspiratie.

Coördinatie van deze geïndividualiseerde training berust bij Dirk Marivoet, grondlegger van Bodymind Coaching.

Deze training wordt op maat samengesteld en bevat naast zelfstudie, ervaringsgerichte leerprocessen ook gesuperviseerde stages.

Bij voldoende aantal deelnemers wordt een programma dat aansluit op uw concrete behoeften samengesteld. Na een verkennend gesprek beginnen we meestal met een vol dagprogramma, waarna vervolgens in dagdelen verder gewerkt kan worden volgens mogelijkheden en wensen (een dagdeel behelst 3 uren). Er kan gewerkt worden op regelmatige basis volgens een frequentie die hanteerbaar en verteerbaar is voor u. Een langer programma gespreid over maanden en zelfs jaren is mogelijk. Follow-Up, Extra modules en supervisiesessies kunnen verder het programma vervolledigen en de coach stevigheid bieden. Wij reiken getuigschriften van de aangeleerde stof uit.

Informeer naar onze laagdrempelige tarieven!!

Laat ons kort nog even samenvatten welke thematieken aan bod kunnen komen:

 • Praktische vaardigheden en middelen om te werken met het lichaam in coaching: Aarding (Grounding), Energie Opladen en Ontladen: Vitaliteit en motivatie beheren, Body Awareness vergroten, Veilig in het lichaam zijn, Je lichaam als bron van vreugde en plezier en niet alleen als plek van last en pijn. Al deze vermogens worden ook bekeken in een relationeel kader.
 • Meer theoretisch  (alles wordt begrijpelijk uitgelegd tijdens de training) zijn de volgende zaken mogelijke aanknopingspunten voor debat:
  • Basis karakter-analytische inzichten volgens de Reichiaanse traditie als diagnostisch instrument ter bevordering van het opstellen van bodymind coaching doelstellingen.
  • Introductie tot het sociaal en autonoom zenuwstelsel (bijv. "sociaal engagement-systeem" (Stephen Porges, Ph.D.)) als uitbreiding van het klassieke duale sympathische en parasympathische ZS).
  • Emotionele respons-strategieën en Jackson's theorie van dissolutie: Een fylogenetische hiërarchie van communicatie, mobilisatie, tot immobilisatie.
  • Bodymind Coaching in de context van Acute en Chronische Stressproblematieken
  • Sociaal contactgedrag, en problemen hiermee: terugtrekking, ontworteling, vervreemding, pantsering…
  • Integratie en Harmonisatie van Denken, Voelen en Handelen : cfr. Neurale Systemen voor Emotionele, Mentale en Motorische Expressie - het Emotioneel (Sensori-) Motorisch Systeem (Prof. Dr. Gerd Holstege).

Coördinator van de training: 
Dirk Marivoet, ECP, Beoefenaar, opleider en supervisor in Postural Integration, Energetic Integration, Pelvic-Heart Integration en Core-Energetica. Lid en algemeen secretaris van de International Council of PsychoCorporal Integration Trainers (ICPIT). Lid van de BVP-ABP, EABP, EAP en van VVPMT. Wetenschapper, Psychomotorisch Therapeut. Na 30 jaar klinische en wetenschappelijke ervaring legt hij zich nu toe op het vormen van de volgende generatie gezondheidswerkers en psychotherapeuten. Hij deelt zijn jarenlange expertise in diverse continenten en landen.
Was eerder gedurende vele jaren werkzaam als Psychomotorisch (Psycho)therapeut in multidisciplinaire teams, opleiding en supervisie aan de psychiatrische centra van de KULeuven en heden nog docent aan de permanente vorming voor therapeuten aan de KULeuven.

TOP