Bodymind Integration in Internationale Context

"Bodymind Integration" is een filosofisch-therapeutische benadering voor transformatie van het Zelf die ontwikkeld werd door Jack Painter, Ph.D.  De methodes van Bodymind Integration die hij ontwikkelde sedert de jaren 1960 zijn respectievelijk Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®. Daarnaast heeft hij werkvormen bedacht die passen binnen de vermelde methodes. Deze zijn "Rhythmic Fitness", "Bodymind Drama", "Heart in Sexuality". 

"Bodymind Integration" wordt heden wereldwijd beoefend door duizenden therapeuten in tal van landen binnen en buiten Europa. Een boek dat Bodymind Integration beschrijft kan aangekocht worden hier. Enige info over dit boek vindt u hier.

ICPIT is de overkoepelende organisatie die Jack oprichtte in 1988 om alle erkende Postural Integration Trainers samen te brengen in een raad.Dirk Marivoet sedert 1998 lid en secretaris van ICPIT.

Jack Painter stierf in 2020 en ICPIT werd hierna de bewaarder van de erfenis van Jack Painter's geschriften, boeken (zijn uitgeverij "Bodymind Books"), leringen en artefacten. Zijn werk wordt gezien als een waardevolle bijdrage aan de mensheid. 

ICPIT is enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten,  auteursrechten, handelsmerken en servicemerken

Postural Integration® (PI), Energetic Integration® (EI) en Pelvic Heart Integration® (PHI) zijn geregistreerde dienstmerken die eigendom zijn van ICPIT. Trainingen, lessen, workshops en individuele of groepssessies in een van de genoemde methoden kunnen alleen worden uitgevoerd door ICPIT-gecertificeerde beoefenaars, Master-Practitioners en Trainers. 

Bent u geïnteresseerd om meer te weten, dan vindt u informatie hierover op de volgende website: www.icpit.org.

 

Een korte geschiedenis van „Postural Integration®”

door Dirk Marivoet, ICPIT-secretaris en gecertificeerd ICPIT Trainer voor Postural Integration®, Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®

"Bodymind Integration" (sinds 2007 ook bekend als "PsychoCorporal Integration") is ontstaan ​​vanuit het werk van Dr. Jack Painter met cliënten aan het eind van de jaren zestig. Dr. Painter (1933-2010) behaalde zijn PhD aan de Emory University (Atlanta, Ga.) in filosofie, literatuur en psychologie en was 9 jaar lang professor aan de University of Miami. Onder invloed van de Reichiaanse traditie (naar Wilhelm Reich, MD), Rolfing (Ida Rolf) en Gestalt (Fritz Perls) vond hij in zijn eigen zoektocht naar persoonlijke duidelijkheid en in het werken met zijn cliënten, dat een lichaamsgerichte aanpak nodig was om deze tradities samen te brengen in zijn eigen aanpak.

Dr.Painter ontving Gestalt-training van Marty Fromm (Miami, Florida, een vroege pionier en vrouw van Dr. Fritz Perls), evenals workshops rechtstreeks met Perls. Hij ontving tevens een compleet programma van individuele sessies van Dr. Ida Rolf en Dr. Bill Williams (de oprichter van Soma). Maar door voortdurend te experimenteren vond hij zijn eigen manieren om het lichaam aan te raken. Hij studeerde en werkte verder samen met o.a. Raffaele Estrada Villa, MD directeur van het Instituto Wilhelm Reich in Mexico-stad en Dr. Peter Levine, auteur van Waking theTiger en een bekende Reichiaanse therapeut en oprichter van Somatic Experiencing®.

Centraal in Postural Integration® staat is het standpunt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat ze niet slechts in een oorzakelijk verband met "elkaar" staan, vermits het dimensies zijn van dezelfde fenomenen. Dus holistisch bodymind werk met de mind is altijd gelijktijdig werk met lichaamsexpressie, beweging en energie. Omgekeerd is werken met het lichaam, inclusief diep ademwerk en diep myofasciaal werk, ook gelijktijdig werken met mind.

Postural Integration® is bovendien gebaseerd op het idee van een "energetische stroom" die wordt beschouwd als de kern van de menselijke ervaring. De promotie van deze energiestroom wordt beschouwd als gezondheid, de aanhoudende blokkering ervan wordt beschouwd als ziekte. Bodymind Integration kent een duidelijke theorie die gebruik maakt van, maar verder gaat dan de theorieën van F. Perls, MD, Ida Rolf, PhD en W. Reich, MD. Het maakt gebruik van het ervaren als onderdeel van het proces van het transformeren van defensies en pantsering.

Vanaf 1973 tot aan het eind van zijn leven, heeft Dr. Painter een uitgebreid netwerk van leraren (trainers) en beoefenaars opgeleid in Postural Integration (vanaf 1990 ook in Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration®), niet alleen in de meeste EU-landen ( België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Engeland) maar ook in Zwitserland, de VS, Canada, Mexico, Nicaragua, Nieuw-Zeeland en Australië.

In 1988 werd ICPIT (destijds "De Internationale Raad van Postural Integration® Trainers" genoemd) door hem opgericht en begonnen de actieve trainers van Postural Integration® hun onderlinge samenwerking alsook een kritische reflectie over Bodymind Integration en zijn doelen. ICPIT is sindsdien jaarlijks bijeengekomen, heeft drie grote congressen georganiseerd met vertegenwoordigers van belangrijke psychotherapie organisaties, Somatics, maatschappelijk werk en gezinsbegeleiding. 

Twee boeken van Dr. Painter schetsen veel van de methoden en concepten: "Deep Bodywork and Personal Development" en "A Technical Manual of Deep Bodywork." (vertaald in verschillende talen. Er bestaat een nog niet-gepubliceerde bijgewerkte versie van deze boeken die door studenten wordt gebruikt.). Dr. Painter heeft ook talloze artikelen bijgedragen in "Bodymind World News and Research Report." Veel boeken en artikelen van studenten van Dr. Painter zijn de afgelopen 30 jaar verschenen.

ICPIT publiceerde onlangs het boek "Transformation of the Self with Bodymind Integration" in 2013 ter ere van Dr. Painter en ter ere van "40 jaar Bodymind Integration".

In 2007 besliste ICPIT (Jaarvergadering in Gent) om zichzelf te hernoemen tot "The International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers" (ICPIT). Deze naamswijziging ging gepaard met de formele acceptatie van "Psychotherapeutic Postural Integration" (een psychotherapeutische variant van "eerste generatie" Postural Integration® ontwikkeld door het IFCC in Straatsburg). Deze methode werd zowel door de European Association of Psychotherapy (EAP) als the European Association of Body Psychotherapy (EABP) erkend.

De drie methoden van PsychoCorporal (Bodymind) Integratie gebruiken dezelfde centrale methoden en concepten, met verschillende foci.

PsychoCorporal (Bodymind) Integration omvat momenteel drie methoden - Postural Integration® (PI), Energetic Integration® (EI) en Pelvic-Heart Integration® (PHI). Deze methodes maken elk gebruik van dezelfde centrale concepten met variaties alleen op het gebied van focus en technieken (Postural Integration® gericht op het verzachten en organiseren van myofascia (bindweefsel lagen), Energetic Integration® is meer gericht op de blokkades in de energetische stromen in het lichaam als manifestaties van emotionele en psychische pantsering). Pelvic-Heart Integration® is gericht op de specifieke splitsingen tussen hart en geslachtsdelen, mannelijk en vrouwelijk en liefde en seksualiteit). Al deze methodes worden aan het IBI onderwezen in meerjarige programma's en/of kortere modules. Bekijk hiervoor onze programma's in samenwerking met andere Trainers.

Als "PsychoCorporal Integration", werken deze drie methoden met een dynamische stijl van "body reading", waarbij de cliënt dialogen voert en delen van zijn gepantserde (defensieve) ervaring opeist. Ook het gebruik van bepaalde soorten ademhalingstechnieken, samen met diep verkennen van spanningen in het lichaamsweefsel en een simultane verbale en non-verbale expressie van gevoelens, is gebaseerd op een principe van niet-causale simultaniteit die niet wordt nagestreefd in andere psychotherapieën.

Al deze aspecten zijn facetten van een centrale kijk op het individu als een energetisch elan met fysieke, emotionele en cognitieve dimensies die allemaal deel uitmaken van een energetische stroom. Blokkades worden ook beschouwd in al deze dimensies. In het geval bijv. van arrogantie, trots en gecontroleerd denken, waarbij de energie naar boven (op) wordt gehouden, is het ons werk om de persoon te helpen bij het loslaten van de adem, overgave aan gevoelens en ontspannen van weefsels. Vanuit deze zienswijze kunnen specifiek geformuleerde (psycho)therapeutische doelen gemakkelijk worden door de therapeut in samenspraak met de cliënt.

PROFESSIONELE OPLEIDINGEN IN POSTURAL INTEGRATION®

ICPIT vereist dat Postural Integration® wordt aangeboden in trainingen met een duur van minimaal 3 jaar (en minimaal 700 uur). Aan het IBI testen we vanaf 2020 een modulair systeem, waarbij men door het volgen van 4 modules (Wij nomen deze "Core Strokes") van telkens 7 dagen volgens een eigen persoonlijk tempo alle leerstof kan aanleren die nodig is om vanaf het 3e jaar Postural Integration® te beoefenen. Zij hiervoor ons programma "Core Strokes". 

Na het succesvol afronden van de "geavanceerde training" kan men ook "Master Practitioner" worden. Een speciale cursus leidt tot Practitioner voor Pelvic-Heart Integration® en Energetic Integration®.

Neem contact op met het IBI secretariaat voor meer informatie omtrent het opleidingsaanbod internationaal.

TOP