Bodymind Movement Awareness

/ / Diverse Achtergrondartikels NL

 100 jaar traditie in Bewegings- en Lichaamsbewustwording
Bewuster Voelen, Denken, Handelen, Zijn

Bewegings- en lichaamsbewustwording is een thema dat zich in de Westerse cultuur gedurende meer dan 100 jaar heeft ontwikkeld. De meest invloedrijke vormen zijn deze van Matthias Alexander (Alexandermethode), Moshe Feldenkrais (Functional Integration), Elsa Gindler en Charlotte Selver (Sensory Awareness), Albert Pesso (PBSP). Bewegingsprincipes afgeleid van deze modaliteiten worden gebruikt in educatieve, medische en psychotherapeutische contexten. Bodymind Movement Awareness (BMA) is een gezonde aanvulling in het preventief gezondheidsprogramma van elkeen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn vormen van Movement Awareness effectief gebleken bij psychische of psychosomatische problemen zoals bijv. lage rugpijn, bekkenpijn, fibromyalgie, musculoskeletale pijn, irritable bowel syndroom, coronaire vaataandoeningen, enz.

Bodymind Movement Awareness (BAM) is een originele synthese van oefeningen en principes, samengesteld door Dirk Marivoet, waarbij we observeren hoe we in beweging zijn, zonder prestatiedrang en zonder een vooropgesteld doel te willen bereiken. Er wordt gewerkt met het lichaam via reflexbeweging, wilsbeweging en emotionele beweging. Zowel „motiliteit” als „mobiliteit” worden geoefend. Daarnaast wordt met de „getuige” gewerkt en oefenen we de „piloot” van het proces. We leren verder het „oog van de mind” en het „lichaam van de mind” ontwikkelen.
Allerlei bewegingsvariaties worden uitgeprobeerd en we willen vooral het plezier van het bewegen hervinden. Dikwijls gebeuren de bewegingen uiterst traag. We stimuleren de zintuiglijke waarneming en de aanwezigheid in het hier en nu (analoog aan mindfulness). We werken in sommige lessen ook met passieve bewegingen uit de senso-relaxatie in partneroefeningen…. Onvermoede energie, coherentie en zelf-regulering kunnen hierdoor geboren worden. We herstellen de eenheid en de harmonie in onze bewegingen waardoor er ook meer samenhang komt tussen Voelen, Denken, Handelen en Zijn.
BMA  staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke conditie. Iedereen kan de eigen mogelijkheden tot bloei laten komen en de kwaliteit van de beleving in het dagelijkse leven, de sportbeoefening of de artistieke expressie vergroten.

TOP