Bevrediging in plaats van frustratieJe goed in je vel voelenIn een goede flow raken - Vreugde in plaats van pijnBetekenis & verbondenheid in plaats van wanhoop en vervreemding

Circuit Persoonlijke Ontwikkeling en Preventie

Groei en ontwikkeling passen bij onze authentieke natuur. Het staat als het ware in onze genen geschreven dat we in staat zijn om te verlangen naar plezier, bevrediging, betekenis en verbondenheid. We hebben immers het vermogen om deze toestanden te herkennen, te ervaren en te benoemen. We kunnen op de meest volledige manier onze natuur bevredigen in interacties met gepaste anderen. Daarom zoeken we doorheen ons leven op een selectieve manier naar contexten en interacties die beloven:

 • onze basisbehoeften te bevredigen
 • ons bij te staan in het integreren en verenigen van de polariteiten van ons zijn
 • ons te ondersteunen in de expansie van ons bewustzijn
 • de ontwikkeling van onze “piloot” te verbeteren
 • ons uniek zijn en ons potentieel te valideren en cultiveren.

Doorheen jaren van onderzoek en ervaring aan het IBI hebben wij gezien hoe mensen handelen en zich gedragen als ze er naar streven hun levens te verbeteren. Uit deze ervaring en uit uitvoerige literatuurstudie en onderzoek over menselijke ontwikkeling zijn we tot een inzicht gekomen en hebben we de gepaste imperatieven kunnen benoemen, die indien ze op de gepaste manier aanwezig zijn, leiden tot het goede leven.

Alles wat we doen aan het IBI is gebaseerd op het elimineren van Pijn, Frustratie, Wanhoop en Vervreemding door verantwoord therapeutisch werk te doen rond onbevredigde basisbehoeften als het hebben van een plaats, het ontvangen van voeding, ondersteuning, bescherming en liefdevolle begrenzing.

Wij doen daarnaast werk dat gericht is op

 • het neurologische integreren van de linker en de rechter hersenhelften. De linker hersenhelft die hoofdrolspeler is in onze bewuste, rationele, abstraherende, intellectuele, cognitieve, verbale en lineaire denkende vermogens en de rechterhersenhelft die hoofdverantwoordelijke is in onze onbewuste, emotionele, ruimtelijke, artistieke, intuïtieve, non-verbale en organismisch denkende vermogens.
 • het sensori-motorisch niveau op actie (motorisch), perceptie (sensorische impressies) en integratie (vaardig combineren van perceptie en actie in gecoördineerd gedrag).
 • het gedragsmatige : het helpen integreren en balanceren van de motorische/symbolische/materiële expressieve capaciteiten alsook van de motorische/symbolische/materiële receptieve capaciteiten.
 • het symbolische: het mannelijke en vrouwelijke/yin en yang/ animus en anima
 • het energetische: virtueel onzichtbaar op “micro” niveau hebben we de aangeboren directionaliteit om onze energie te verwerkelijken als actie op macro niveau.
  • Actie is gedrag en beweging afkomstig van gevoel, pre-motorische spanning of emotionele beweging
  • Actie is vorm creëerend : door de energie in het lichaam vormen we onszelf lichamelijk en geestelijk
  • Actie is expressie die volgt op een gevoelde behoefte
  • Actie brengen we tot interactie met iets of iemand anders en tot integratie in onszelf en de wereld.
 • het betekenisniveau: Betekenis is de vertaling van de interactieve ervaring in bewuste, verbale/symbolische, descriptieve termen. We houden in de IBI groepen vele “rondjes” waar je ervaring kan verwoorden en betekenissen kan vinden.

Open

 Als wij om ons heen kijken, zien wij dat alle levende dingen groeien en veranderen. Bomen krijgen takken. Rupsen worden vlinders. Vogels maken nesten en leggen eieren. Persoonlijke ontwikkeling geeft betekenis aan je leven. Persoonlijk groei geeft een invulling aan je leven.

 • Je persoonlijk ontwikkelen zorgt er voor dat je je gezonder gaat voelen.  Deels is dat omdat je bezig bent met de dimensies van lichaam, geest en ziel, en deels omdat ontwikkeling op zichzelf je beter doet voelen. Als je meer voldoening, meer geluk ervaart, heb je ook meer energie. Als je lichaam en je mind beter aanvoelt en beter functioneert is het logisch dat je gezonder bent en de kans groter dat je je gelukkig voelt.
 • Je persoonlijk ontwikkelen heeft ook een effect op je omgeving.  Je groei is op zijn beurt weer een katalysator voor veranderingen om ons heen en bij anderen om ons heen. Belichaam de verandering die je graag bij anderen wilt zien, is een gezegde dat we graag hanteren hier aan het IBI.
 • Veel van ons werk in het Instituut voor Bodymind Integration is er op gericht je persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen en te versnellen. Vele momenten van “crisis” zijn in feite uitnodigingen tot persoonlijke groei. Crisis is bij ons geen vies woord. Als je innerlijk (in je bodymind) groeit, zal je leven plezieriger en interessanter worden. Je zal je levend, verbonden, gewaar en meer aanwezig voelen.
 • Als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, kun je in een flow geraken. Flow geeft de ervaring van voldoening en vreugde.
 • Persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk onvermijdelijk als je “autonomie” hoog in het vaandel draagt. Leven is bewegen, veranderen. Wij kunnen met deze stroom meegaan en gebruik maken van de veranderende energie als we dat willen. Wij hebben immers allemaal een intrinsiek verlangen naar zelfrealisatie. Helaas wordt deze vaak overschreeuwd door onze geconditioneerde geest (die door vormen van “aanpassing” is gegaan). Hierdoor doen wij niet meer de “juiste” dingen. We zetten het begrip groei dan ook tegenover het begrip aanpassing, hetgeen maar een gedwongen bijsturen is van het eigen gedrag onder druk van iets of iemand anders.

Het Instituut voor Bodymind Integration is als steunpunt voor jouw bewegen, lichamelijkheid en gezondheid is er om jou op weg te helpen naar positieve groei.

Naast onze pijler persoonlijke groei kan u bij ons ook terecht voor therapie:
Doelpubliek
Wij werken met volwassenen, adolescenten en kinderen.
Klachten

Mensen kunnen zich aanmelden met uiteenlopende klachten:

 • partner-, relatie-, gezins- en familiale problemen
 • problemen met opvoeding, echtscheiding en relatiebreuken
 • problemen op het werk, carrière, conflicten, pesten, burnout, ontslag
 • crisisinterventie, verwerking van emotionele gebeurtenissen
 • stressklachten, angststoornissen, depressieve klachten
 • seksueel misbruik, trauma’s, rouw- en verliesverwerking
 • lichamelijke klachten zoals hoofd- en maagpijn, hyperventilatie,
 • verhoogde bloeddruk
 • verslaving aan alcohol en medicatie, enkel na lichamelijke ontwenning
 • en steeds in overleg met de behandelend geneesheer
 • zingevings- en identiteitsvragen

Al deze problemen worden in de meest werkbare setting aangepakt. Wij werken zowel met individuen, koppels en echtparen als met gezinnen en families. Onze werkwijze is gebaseerd op een eclectisch en integratief kader waarin methodes van het systeemdenken gecombineerd kunnen worden met lichaamsgerichte interventies. In elke begeleiding wordt aandacht besteed aan de context waarbinnen je problemen zich afspelen; ook je omgeving krijgt ruime aandacht.

 

TOP