Of u nu een therapeut, een lichaamswerker, een coach, een spirituele zoeker of iemand bent die een bodymind-therapeut wil worden, deze certificerende training is ontworpen om u in staat te stellen uw ervaringsniveau, vaardigheid en begrip van integratief bodymind-werk te vergroten voor uzelf en uw cliënten. Meer dan alleen een training, is Core Strokes is een levens-veranderende reis!

Opgebouwd uit 4 onafhankelijke en certificerende modules van 100 uur theorie en praktijk, kan deze training worden gevolgd als aanvulling op uw huidige modaliteit of als een complete training op zichzelf om een Core Strokes and Postural Integration practitioner te worden. Een begeleid stageprogramma van een jaar in Core Strokes – Postural Integration (300 uur) is vereist voor volledige practitioner certificering. Aankomende modules zijn voorzien in Frankrijk, België, Corsica, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zuid-Afrika, Spanje, Mexico…

Ben je klaar voor een buitengewone en transformerende reis?

A woman experiencing joy during a Core Strokes training session

Waarom lijden, verdriet en pijn?

 

Onze goddelijke kern (we noemen het vaak “het centrum van juiste energie”) is de opslagplaats van eindeloze vreugde, intuïtie en creativiteit. Hij bevat wijsheid, geluk en het antwoord op alle vragen over onze groei en ontwikkeling. Karakterverdedigingen zijn vervormingen van de goddelijke kwaliteiten – ook hoger zelf kwaliteiten genoemd – die in onze KERN (CORE) bestaan.

In deze karakterverdedigingen worden ‘Energie Blokkades’ gevormd . Deze kunnen we zien als gestagneerde poelen van vitale substantie (vitale levensenergie) die zich ophopen in het defensieve gebied van onze persoonlijkheid en deze “bepantseren” in disfunctionele patronen die Wilhelm Reich karakterstructuren noemde. We vinden er onderwerping en afhankelijkheid als een pseudo-oplossingen voor liefde, agressie en controle als verstoringen van kracht, onthechting en terugtrekking als vervangers en karikaturen voor wijsheid en sereniteit.

Al deze pseudo-oplossingen brengen vroeg of laat hun deel aan verdriet en pijn met zich mee. Deze pijnen en gedragingen kunnen worden gediagnosticeerd, begrepen en getransformeerd met behulp van de Core Strokes methodiek.

Wilt u concreet leren en ervaren hoe u deze pijnen en verdedigingen kunt transformeren?

In deze Core Strokes training leer je:

 • Afweer los te laten en lichaam, gedachten en emoties te harmonizeren
 • Je lichaam weer als ​​tempel van je ziel te bewonen
 • De kracht van wat je verlangt diep in je aan te boren en vervullende ervaringen te creëren,
 • Als je op een spiritueel pad bent, te beseffen hoe er een diep spiritueel aspect is aan “loslaten” op het lichamelijke niveau,
 • Hyper / hypo-gespannen of verdikte fascia (bindweefsel envelope rond en tussen spieren) te begrijpen in de context van “bescherming” en “verdediging” en hoe je die kan transformeren.
 • Karakteristieke patronen en blokkades in de vrije stroom van “orgastische energie” te identificeren en te begrijpen hoe deze blokkades gerelateerd zijn aan bepaalde lichaamstypes en persoonlijkheidstypes,
 • De oorsprong van deze energieblokkades te achterhalen en ze op lichamelijk, energetisch en emotioneel niveau te ontspanne door middel van hands-on lichaamswerk en non-touch begeleiding,
 • Je een volwassener, meer positief bevestigend persoon te worden (door jezelf te bevrijden van oude, disfunctionele patronen)
 • Het lichaamswerk van Core Strokes te gebruiken om complexer trauma vrij te maken en zielerust te vinden.

Waarom Core Strokes™?

Core Strokes is ontwikkeld door Dirk Marivoet na 30 jaar praktijk en lesgeven op het gebied van integratief lichaamswerk en psychotherapie. Het combineert theoretische en praktische aspecten van o.a. Core Energetica (ontwikkeld door John C. Pierrakos, MD), Bodymind Integration zoals Postural, Energetic en Pelvic-Heart Integration® (ontwikkeld door Jack W. Painter, PhD) en Pesso Boyden System Psychomotor (ontwikkeld door Albert en Diane Boyden-Pesso).

Core Strokes raakt het evolutionaire proces van de levende ziel. Het ontsluit het verborgen potentieel van de bodymind en werkt met de integratie van lichaam, emoties, gedachten, wil en de spirituele dimensie. Core Strokes biedt hulpmiddelen om een ​​diepgaand en authentiek contact met het Authentieke Zelf te maken en om de energiebalans en het evenwicht in de persoonlijkheid te bevorderen.

Deze uniforme methode wordt ondersteund door de meest recente inzichten over zowel de psychologische als de neurobiologische evolutie van mensen. De behoefte van cliënten om tegemoet te komen aan langdurige tekortkomingen in psychologische en persoonlijkheidsontwikkeling wordt gefaciliteerd. Bodymind-inzichten en -ervaringen worden ondersteund door welomschreven principes en technieken en cliënten houden daarbij de leiding over hun eigen therapeutische proces.

In a Core Strokes training, one help each other to release the holding patterns

Hoe werkt deze methode?

Core Strokes-sessies helpen een persoon zich bewust te worden van verouderde overlevingspatronen en defensiemechanismen zoals “spierpantsering” die deel uitmaken van ons emotionele afweersysteem, te transformeren.

Spierpantsering kan worden gepalpeerd als spierhypertensie of hypotensie of kan ook worden waargenomen in iemands manier van bewegen, of als emotionele rigiditeit, slecht of moeilijk contact met anderen, en problemen met “levendigheid”.

Gezien het een chronisch, onbewust, onvrijwillig patroon van spierspanning is, KAN HET NIET DOOR DE WIL WORDEN LOSGELATEN.

In Core Strokes-sessies helpt de een de ander de chronische afweerpatronen los te laten door met hem / haar in relatie te treden en hem / haar in de veilige container van de sessie uit te nodigen om met een nieuw deel van zichzelf of een oud deel van zichzelf naar buiten te komen die zich als symptomen in het lichaam hebben verborgen.

Core Strokes gebruikt de meta-visie van een map van bewustzijn en een map van persoonlijkheid als oriëntatie voor het beoordelen van de richting en diepte van het transformationele werk.

In het geval van een één op één sessie geeft de aanwezigheid van de therapeut de cliënt de moed om te beginnen met het onthullen, het bewust worden, zuiveren en transformeren van alles wat vanuit de innerlijke diepte naar de oppervlakte komt.

Wat mag je verwachten in deze training?

Deze training is ontworpen om u te laten begrijpen hoe geblokkeerde energie ons emotioneel, lichamelijk, mentaal en spiritueel beïnvloedt. Tijdens een module wisselen we theorie en praktijk af, werken we alleen, in tweetallen of in kleine groepen.

Tijdens de training zul je:

 • grondige kennis verwerven van anatomie, energiefysiologie, hands-on lichaamswerk, body reading, diverse communicatiemiddelen en psychologische methoden.
 • een volledige reeks individuele uitgebreide “paradigma-sessies” ontvangen  en leren deze aan anderen te geven.
 • ondersteuning ontvangen bij het opzetten van een eigen praktijk.

In Core Strokes ™ -lessen putten we altijd uit de wijsheid die in de ruimte aanwezig is. We behandelen Rede, Wil en Emotie als belangrijke aspecten van leren. Leren wordt gezien als een ervaring van het ganse lichaam.

In Core Strokes ™ -trainingen wordt u begeleid bij het ontwikkelen van:

 • onvoorwaardelijke positieve waardering,
 • empathie,
 • congruentie,
 • authenticiteit,
 • zorgen voor het zelf en voor de ander.

 

Een praktijkgerichte training

Demonstraties door de trainer(s) ondersteunen uw begrip van een aantal theoretische lezingen. Je beheerst nieuwe interventies en oefeningen op ervaringsgericht en technisch niveau. Je vergroot je ervaring als therapeut door praktische training in duo’s, trio’s en subgroepen. Videofeedback, supervisie door de trainer(s), case-discussies en huiswerk in peer-supervisie groepen zijn elementen voor het evalueren van uw leerproces.

Elke module van 7 dagen bestaat uit:

 • Lichaamswerk, Oefeningen, Rollenspel, Gestalt,
 • Therapeutisch Proceswerk (individuele sessie in de groep),
 • Paradigma-sessies,
 • Peer-supervisie-bijeenkomsten,
 • Leiding geven aan oefengroepen,
 • Literatuur bestuderen,
 • Evaluatie.

Voor wie is deze Core Strokes training bedoeld?

Deze Core Strokes-training is ontworpen om relevant te zijn voor een breed scala aan professionals. De trainingsmodules kunnen worden gevolgd als aanvulling op een bestaande praktijk of als een complete training op zich. Deze training is ook bestemd voor mensen die tegelijk geïnteresseerd zijn in ernstige persoonlijke / spirituele ontwikkeling. Hier zijn voorbeelden van hoe deze training voor u relevant kan zijn.

Psychotherapeut

Als u met cliënten werkt in een 1: 1 therapeutische context, zult u waarschijnlijk merken dat lichaamsgeoriënteerde interventies soms  nuttig zullen blijken. Core Strokes is bedoeld om cliënten een ruimte te bieden om:

 • Duidelijkheid te verkrijgen over verwarde en verstoorde hedendaagse relaties als gevolg van onvervulde behoeften uit het verleden
 • Onverwerkte (symptoommakende) emoties duidelijk en bevredigend te leren uiten / verwerken in het hele lichaam
 • Affectief en cognitief alle soorten lichaamssensaties, emotionele toestanden, afweertoestanden, afweermechanismen, waarden, attitudes, gedachten, herinneringen te volgen
 • Op symbolische wijze voor onvervulde behoeften uit het verleden te zorgen met behulp van toepasselijk genaamde rollenspelfiguren. Hierbij emotioneel en cognitief contact maken met bewustzijnsniveaus verbonden met het verleden.

De Core Strokes training geeft je ook een diepe onderdompeling in de thematiek van relaties, de krachten van eros, liefde en seksualiteit. Je persoonlijke ervaringen en leertherapie helpen je om de complexiteit van de verschillende dimensies van dit onderwerp te doorgronden. De training zal je een gegrond vertrouwen geven om zelf de ruimte te houden voor je cliënten omtrent deze thema’s en om ze competent en lichaamsgericht te begeleiden in je sessieruimte.

 

Coach, leraar of facilitator

Of je nu met kinderen, tieners of volwassenen werkt dan komen thema’s van belichaming, de zin van het leven, intimiteit en seksualiteit, waarschijnlijk naar voren in je praktijk of je klas. In een wereld die zo verstoken is van belichaamde begeleiding, wijsheid en tolerantie, moeten onze leraars, opvoeders en coaches de ruimte houden voor deze noodzakelijke verkenning.

Businesscoaches merken dikwijls op dat het leven van hun klanten wordt beïnvloed door problemen met intimiteit, gepaste afstand, grenzen, ontevredenheid, frustratie enzovoort, enzovoort. Leraren werken met jonge mensen die graag alle dimensies van hun ontwikkeling willen verkennen.

Regulering van zelf en andere en de bevrediging van ontwikkelingsbehoeften zoals plaats, verzorging, ondersteuning, bescherming en grenzen kunnen op de juiste manier worden aangepakt dank zij inzichten en ervaringen die we aanreiken in Core Strokes modules. Dit is een kans om jezelf op een zeer fundamentele manier toe te rusten voor de begeleidings- of opvoedingstaak door te leren wanneer en hoe je op een gepaste manier kunt bevredigen, valideren, respecteren en bevestigen in de juiste context .

Tantra teacher

Als je een Tantra-praktijk hebt en je wilt dieper gaan in je vermogen om de rijke complexiteit te bevatten van wat wordt geraakt in mensen wanneer hun weerstanden, onvolwassenheden en afweermechanismen die vanonder de sociale maskerlaag te voorschijn komt, dan is deze training nuttig voor je. 

In Core Strokes leer je o.a. diep lichaamswerk technieken die helpen om de dimensies van de thema’s ‘liefde, eros en seksualiteit’ diepgaand meer therapeutisch te doorwerken. 

Veel westerse Tantra-beoefenaars komen in een stadium waarin ze zich realiseren dat er veel meer is in de mystieke en psychologische dimensies van Tantra dan waar ze toegang toe hebben. De Core Strokes training biedt u maanden van leren en kennisoverdracht op dit gebied.

Lichaamswerker

Wanneer we direct met het lichaam werken, of met subtiele dimensies van het lichaam, maken we ook gebruik van alle intelligentie van de relationele, emotionele, mentale en spirituele ‘lichamen’ van de cliënt.

Door je eigen diepere belichaming kun je gemak, openheid en begrip overbrengen naar je cliënten.

Door therapeutisch lichaamswerk te leren, zowel rechtstreeks op het lichaam als met meer subtiele en energetische dimensies in het kader van een begrip van karakteranalyse en het evolutionaire proces van het individu dat ingebed is in het collectieve bewustzijn, zul je je cliënt leren helpen om zich dieper te verbinden met zijn / haar essentie, ware aard en richting en doel in het leven.

Diep lichaamswerk roept vaak traumatische herinneringen op bij de cliënt. Een beoefenaar die de angst niet schuwt wanneer gevoelens intens worden, maar in staat is om aanwezig te blijven en zowel de cliënt als zichzelf bewust te maken van grenzen (ze niet overschrijden) is een betere beoefenaar voor de cliënt.

Relatie therapeut

Als relatietherapeut zul je ongetwijfeld de uitdagingen aangaan in de intieme relatie van mensen, inclusief de dimensies van “liefde, eros en seksualiteit” – en je zult je inmiddels gerealiseerd hebben dat dit een zeer delicaat terrein is om met zorg en vaardigheid te behandelen.

Core Strokes is een benadering die bij uitstek de “relationele dimensie” beproeft, omwille van de mogelijkheid om letterlijk op de interface van de huid en de fascia met iemand te werken met respect voor grenzen en inzicht in het “juiste”. Ook de eerste laag van de aura is nog zeer fysiek en wordt bewust gemaakt.

Stel je voor dat hoe groter je vermogen is om de ruimte te houden voor koppels en andere relaties en als je je vaardigheid vergroot om mensen te helpen om dieper in hun belichaamde zelf te staan en in hun diepere waarheden te zinken en meer zelfvertrouwen te verwerven, dat jij dan ook een beter therapeut bent geworden met meer vermogen.

Zwangerschaps/ vruchtbaarheidscoach/Doula

Zij die met paren werken terwijl ze de uitdagingen rond vruchtbaarheid en zwangerschap doorstaan, weten dat de dynamiek van het paar rond intimiteit en seksualiteit op dit moment een teder en uitdagend groeipunt is.

Door je eigen innerlijke werk te doen in het verkennen van je eigen behoeften en door de kennis die je opdoet in deze training, zul je een nieuw gemak vinden om koppels te ondersteunen om deze tijd om te zetten in een vervullende en opwindende verkenning.

Wie zijn de trainers?

Dirk Marivoet integrative psychotherapist

Dirk Marivoet, MSc. is de voornaamste teacher van deze training.

Hij is een geregistreerde psychotherapeut (lid van EAP, EABP, BVP-ABP, WAPCEPC) en een gediplomeerd psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg (lid van VVPMT). Hij is de algemeen secretaris bij ICPIT, directeur en oprichter van het Instituut voor Bodymind Integration in Gent (België), trainer voor Postural, Energetic en Pelvic-Heart Integration®. Hij werkte vele jaren aan de KU Leuven (Psychiatrische Centra en Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen). Hij studeerde ook bij John Pierrakos, mede-oprichter van Bio Energetica en Core Energetica. Hij is docent en supervisor bij de Nederlandse en Griekse instituten voor Core Energetica. Hij ontving verschillende sjamanistische trainingen (Lakota, Druide, Tibetaans). Hij is de vader van twee kinderen.

Tijdens de training krijg je mogelijk ook les van andere gastdocenten.

 

Als mijn leraar voelde ik me veilig bij hem, hoorde, zag en begreep, en zijn dit niet de meest noodzakelijke eigenschappen van een geweldige leraar?
Paula Moreau-Smith, lichaamsgericht psychotherapeut, Engeland

Dirk heeft diepe kennis, creativiteit, wijsheid en zijn enorme vaardigheden in het werken met het lichaam en het bewustzijn. Hij is een geweldige therapeut en een ontdekkingsreiziger van de menselijke natuur!
Ivan Sebastiani, directeur van het Italian Institute of Core Energetics

Mijn grote dank gaat uit naar Dirk als trainer, supervisor, therapeut voor voortdurende inspiratie, ondersteuning, wijsheid en oprechte kwaliteiten. Hij «loopt echt wat hij praat». Een heerlijk menselijk hart dat ruimte kan maken voor alles.
Alaya Tessa

Curriculum van de Core Strokes™ en Postural Integration® training

Het doel van deze training, bestaande uit 4 modules van 7 dagen, is om vaardig te worden in Level I, II, III en IV van Core Strokes ™ (certificaten uitgereikt door IBI). Je kunt ook een gecertificeerd Postural Integration®-beoefenaar worden na het voltooien van de 4 Core Strokes-modules (+ de herhaling hiervan) en een stage van 300 uur in Core Strokes ™ & Postural Integration®.

Elke module ondersteunt je eigen persoonlijke groei, evenals je competentie om anderen te coachen en te helpen bij hun transformatieproces op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Na je afstuderen maak je deel uit van een internationale gemeenschap van beoefenaars in Bodymind Integration-methoden.

Core Strokes™ module 1

The Soul’s Journey of Transformation.”

100 uur

Onderwerpen behandeld tijdens deze module:

 • theoretisch aanleren van Core Strokes Paradigma-sessies 1, 2 en 7a
 • oefeningen van praktische toepassing,
 • tijd voor vragen en antwoorden over de interventiemodi,
 • de belevingswereld van psychotherapie sessies tussen studenten, inclusief begeleiding,
 • analyse van de effecten van de methode en haar grenzen,
 • analyse van videosequenties gefilmd van ervaringsuitwisselingen van psychotherapiesessies,
 • theoretische bijdragen omtrent de structurerende elementen van de psyche in relatie tot lichaamsgerichte therapie:
  • De tweedeling tussen lichaam en geest: filosofische, culturele en therapeutische implicaties
  • De wereld gezien door de ‘lens’ van geïnternaliseerde interacties in het verleden
  • Updates over onderzoek naar hersenen, geheugen, lichaam, emoties en bewustzijn
  • Leringen over de meta-visies van een map van bewustzijn en een map van persoonlijkheid
  • Karakterverdedigingen als een vervorming van goddelijke eigenschappen
  • “Loslaten” op het fysieke vlak
  • Hyper / hypo-gespannen of verdikte myofasciale bepantsering begrijpen en transformeren
  • Verkenning van een cyclus van 9 stappen van de natuurlijke energiestroom en de blokkades ervan
  • plezier, voldoening, betekenis, verbondenheid in plaats van pijn, frustratie, wanhoop, vervreemding
  • Affect, emotie en lichaamssensaties als informatiebronnen
  • oplossingen in de therapeutische relatie; inzicht bieden in het verleden; oplossingen in huidige relaties.

Core Strokes™ module 2

Expansion of Trust.”

100 uur

Onderwerpen behandeld tijdens deze module:

 • theoretisch aanleren van Core Strokes Paradigma-sessies 3 en 7b
 • oefeningen van praktische toepassing,
 • tijd voor vragen en antwoorden over de interventiemodi,
 • de belevingswereld van psychotherapie sessies tussen studenten, inclusief begeleiding,
 • analyse van de effecten van de methode en haar grenzen,
 • analyse van videosequenties gefilmd van ervaringsuitwisselingen van psychotherapiesessies,
 • theoretische bijdragen omtrent de structurerende elementen van de psyche in relatie tot lichaamsgerichte therapie,
  • Het verborgen potentieel van de bodymind en de uniforme methode
  • Mensen in staat stellen de leiding te houden over hun eigen therapeutische proces
  • Neurowetenschappelijke benaderingen van trauma
  • Pseudo-oplossingen: onderwerping en afhankelijkheid; agressie en controle; onthechting en terugtrekking

Core Strokes™ module 3

  “Unfolding Your Divine Qualities: Love, Power, Serenity, Wisdom.”

100 uur

 • theoretisch aanleren van Core Strokes Paradigma-sessies 4,5 en 6
 • oefeningen van praktische toepassing,
 • tijd voor vragen en antwoorden over de interventiemodi,
 • de belevingswereld van psychotherapie sessies tussen studenten, inclusief begeleiding,
 • analyse van de effecten van de methode en haar grenzen,
 • analyse van videosequenties gefilmd van ervaringsuitwisselingen van psychotherapiesessies,
 • theoretische bijdragen omtrent de structurerende elementen van de psyche in relatie tot lichaamsgerichte therapie:
  • Integratie als middel dat gescheiden gebieden met hun unieke functies met elkaar verbindt
  • Integratie en opslag van nieuwe sensorisch-motorische, kinesthetische en auditief-visuele herinneringen naast oudere afdrukken.
  • Volgen en bewust maken van affectieve uitdrukkingen, lichamelijke toestanden, verbale verklaringen, kernovertuigingssystemen en geïnternaliseerde verboden en geboden
  • Realistische perspectieven op zichzelf en anderen genereren; bloeien optimistische verwachtingen en gedrag, wat leidt tot meer plezier, tevredenheid, betekenis en verbondenheid in het huidige leven.
  • Gecontroleerde interacties in rollenspel

Core Strokes™ module 4

“The fruits and rewards of living. Realizing your uniqueness and potentiality – Life Task.”

100 uur

 • theoretisch aanleren van Core Strokes Paradigma-sessies 8-12
 • oefeningen van praktische toepassing,
 • tijd voor vragen en antwoorden over de interventiemodi,
 • de belevingswereld van psychotherapie sessies tussen studenten, inclusief begeleiding,
 • analyse van de effecten van de methode en haar grenzen,
 • analyse van videosequenties gefilmd van ervaringsuitwisselingen van psychotherapiesessies,
 • theoretische bijdragen omtrent de structurerende elementen van de psyche in relatie tot lichaamsgerichte therapie:
  • Integratie en eenmaking van polariteiten van het zijn
  • Letterlijke, symbolische en magische banden
  • Ontwikkeling en versterking van de ‘Pilot’, de hoogste bewustzijnsorde: het observerende,
  • besluitvormende en uitvoerende ego
  • De behoefte aan autonomie en verantwoordelijkheid
  • Constellaties van energetische lading en beheersing
  • Omgaan met ambivalentie (door polarisatietechnieken)
  • Verander het verleden in het heden
  • Inzicht, empathie, intuïtie en moraliteit als complexe verschijnende functies van integratie.
  • Vriendelijkheid, veerkracht en gezondheid als resultaat van integratie

Aankomende modules : data en plaatsen

Module 1

Zuid-Afrika: 20-27 januari 2021

Zuid-Frankrijk: 10-16 mei 2021

België: Datum wordt nog bekend gemaakt

Corsica: 18-24 Oktober 2021

Zuid-Afrika: data voor 2022 worden bekend gemaakt.

België en Nederland: datums voor 2022 worden aangekondigd

 

Module 2

Zuid-Frankrijk: 8-14 november 2021

Corsica: 18-24 April 2022

Zuid-Afrika: data voor 2022 worden bekend gemaakt.

België en Nederland: datums voor 2022 worden aangekondigd

Module 3

Zuid-Frankrijk: 23-29 mei 2022

Corsica: Datum wordt nog bekend gemaakt

Zuid-Afrika: data voor 2022 worden bekend gemaakt.

België en Nederland: datums voor 2022 worden aangekondigd

Module 4

Zuid-Frankrijk: 7-13 november 2022

Corsica: Datum wordt nog bekend gemaakt

Zuid-Afrika: data voor 2022 worden bekend gemaakt.

België en Nederland: datums voor 2022 worden aangekondigd

Hoeveel kost het?

910€/module (prijzen zijn onderhevig aan verandering)

Prijs is voor Europeanen en Noord-Amerikanen. Prijzen kunnen verschillen voor andere continenten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De prijs is inclusief 100 uur training en een handleiding.
De reiskosten, accommodatie en eten zijn niet inbegrepen.

  Hoe meld je je aan voor deze training?

Om je in te schrijven voor deze training dien je ons een korte CV te sturen inclusief je ervaring met psychotherapeutische / persoonlijke ontwikkelingssessies

 • ervaringswerk, diep lichaamswerk, psychotherapie enz.
 • emotioneel proceswerk (individueel of groep)
 • lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, bodymind integration
 • systemisch werk / gezinstherapie / relatietherapie

Om je aan te melden voor deze training, wordt je uitgenodigd om per mail contact met ons op te nemen voor een intakegesprek of een eerste afspraak met ons. Met deze eerste uitwisseling kunnen we bepalen of deze training aan uw behoeften en verwachtingen voldoet. Mogelijk wordt u uitgenodigd om eerst deel te nemen aan een inleidende workshop of om u direct aan te melden voor de eerste module. Instructies voor registratie en betaling worden achteraf aan u gegeven.

Core Strokes introductory workshops

Heb je interesse maar wil je meer weten over Core Strokes voordat je je inschrijft?

Om je een eerste ervaring te laten opdoen met Core Strokes en wat het je te bieden heeft, kun je deelnemen aan een van onze 2 of 3 dagen introductieworkshops in België, Frankrijk, Italië, Corsica, Nederland, VK, VS, Zuid-Afrika , Australië of elders.

Klaar om je aan te melden? 

Als je je klaar voelt om je aan te melden of als je een antwoord op je vragen nodig hebt, stuur ons dan je informatie via onderstaand formulier. We komen zo snel mogelijk bij je terug om telefonisch of via een videogesprek een afspraak te maken.

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief