Core Strokes™

Kijk hier voor workshops en trainingen.

CORE STROKES ™?

Core StrokesVolgens het Padwerk (Eva Pierrakos), is onze goddelijke CORE (ook wel "het Centre of Right Energy" genoemd) de opslagplaats van eindeloze vreugde, intuïtie en creativiteit. Het bevat wijsheid, geluk en het antwoord op alle vragen over onze groei en ontwikkeling. Dit centrale deel van ons lijkt alles te zijn wat we willen zijn en uitdrukken. Het is ook het deel van ons dat geen angst kent en onze levenstaak begrijpt en accepteert. Ons Hogere Zelf is de uitdrukking van God in ons, de essentie van goddelijke eigenschappen (liefde, kracht, sereniteit, wijsheid). 

Close-up Photography of a Man

Onze KERN wordt echter verdoezeld door andere lagen van onze persoonlijkheid (ons Lagere Zelf en onze Maskers) die tussen onze KERN en de wereld komen. Ons Lagere Zelf is in feite de zelfzuchtige houding ten opzichte van onszelf, onze eigenzinnige onwetendheid, ons verlangen om het leven te vernietigen en het zelf te isoleren. Hier hebben we demonische eigenschappen (persoonlijke wil, onderwerping, angst). Onze maskers zijn het deel van onszelf dat we creëren om zowel ons Lagere Zelf als ons Hogere Zelf te verbergen. We houden onze maskers op omdat we weten dat we niet worden geaccepteerd als onze haat of zelfzucht voor iedereen duidelijk is. We maskeren ook ons ​​Hogere Zelf omdat we ons op de een of andere manier schamen voor onze schoonheid en spirituele kracht.

Met andere woorden, ons masker-zelf - de buitenste laag die zichtbaar is voor anderen - is het zelf dat we gewoonlijk aan anderen laten zien om zowel het slechtste als het beste van onszelf te ontkennen. We creëren met ons masker een veilige, conventionele maar uiteindelijk onbevredigende pseudo-waarheid over onszelf. De waarheid over onszelf blijft verborgen totdat we aan de reis van zelfontdekking beginnen. De gevel van de tempel van Delphi zegt "ken jezelf" in een dwingende vorm en geeft aan dat de mens moet staan ​​en leven volgens zijn aard. De mens moet naar zichzelf kijken.

Maar dit is iets moeilijks. Als kinderen schaamden we ons voor ons (vooral lagere) zelf. Een geïdealiseerd zelfbeeld verscheen - dat we aan de wereld presenteren en dat we willen geloven dat we zijn - en we vreesden dat eerlijk zijn over onze negatieve gevoelens ons afwijzing door onze ouders zou opleveren. We hebben daarom onze gevoelens van het Lagere Zelf bedekt met een masker dat, hoopten we, onze liefde zou verzekeren ... we moesten echt contact verlaten om onze impuls te behouden ... Dit proces is de oorsprong van wat Wilhelm Reich "pantsering" noemde . Met het pantser op zijn plaats, hoeft onze bewuste controle zich niet langer actief te verzetten tegen bepaalde impulsen of verlangens. We hebben nu een relatief onbewuste en ongewenste innerlijke gevangenis van onderdrukte impulsen zoals wantrouwen, angst, haat, wreedheid, afscheiding en negativiteit. De prijs die we betalen voor deze gevangenneming van bepaalde impulsen, gevoelens en verlangens is natuurlijk dat het ons ook belet ten volle te genieten en in onze "grootsheid" te bestaan. Impliciet ontstaan alle karakterstructuren door onderbrekingen in onderlinge verbinding ... of wanneer delen van onszelf niet worden verwelkomd of zelfs niet in aanmerking worden genomen .... Wanneer er een breuk is in de onderlinge verbinding, ontstaat er ook een onderbreking in de ontwikkeling (= ontwikkelingstrauma). De karakterpantsering die hieruit ontstaat veroorzaakt ook emotionele starheid, slecht of onbevredigend contact met anderen (cfr. de muren die we om ons heen bouwen) en een gevoel van "doodsheid".

De karakterverdedigingen, gecamoufleerd door ons MASKER, zijn zoals reeds gezegd een vervorming van de goddelijke kwaliteit die bestaat in onze KERN (ons Centrum van Juiste Energie - Integriteit). Zo vinden we onderwerping en afhankelijkheid als pseudo-oplossingen voor liefde, agressie en controle als machtsvervormingen, of onthechting en terugtrekking als vervangers en karikaturen voor sereniteit. Onder de terugtrekking bevinden zich verwarring en chaos, eenzaamheid, pijn. Onder controle en agressie is er inzakken, hulpeloosheid, pijn. Onder onderwerping is er agressie, angst en frustratie, pijn. Meestal leiden al deze patronen van angst, terugtrekking en vermijding tot een gevoel van insufficiëntie en pseudo-natuurlijk zijn en vanzelfsprekend ... pijn ...

Het pantser

Dr. Wilhelm Reich - de grootvader van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie - heeft aangetoond dat op het niveau van het lichaam al deze afweermechanismen zich manifesteren door een chronische "houden", door onder of overbelaste energiezones en "energieblokkades. " Energieblokkades, zei Dr. John C. Pierrakos (oprichter van Core Energetics), zijn stagnerende poelen van vitale substantie die zich ophopen in de defensieve perimeter en ons "bewapenen" in disfunctionele patronen die hij karakterstructuren noemde. Wanneer we gepantserd worden, wordt onze pulsatie - een intrinsiek aspect van het leven dat de dynamische cyclus van expansie en contractie in alle levensprocessen weerspiegelt - onderbroken en de beweging beperkt; de stroom van energie doorheen ons lichaam wordt gehinderd. Omdat pantsering de vrije stroom van onze levenskracht beperkt, beïnvloedt het onvermijdelijk onze gezondheid, vitaliteit en seksualiteit, en creëert stress. Pantsering blokkeert ook onze toegang tot ons "hogere zelf" en ons evolutionaire potentieel. Wilhelm Reich heeft laten zien dat het lichaam een ​​'levende herinnering' is en de tekens en sporen van onze persoonlijke levenservaring en ons familie-erfgoed in zich draagt. Alle jeugd- of traumatische ervaringen en aangeleerde angsten doordringen ons karakter en beïnvloeden onze houding. Pantsering dan, is de dynamische creatie van het hele organisme als zelfverdediging (bescherming) tegen traumatische ervaringen. We kunnen dit in ons leven ervaren als hyperkwetsbaarheid, gebrek aan gevoel, vitaliteit, stijfheid of spanning. En wanneer we op deze manier onbewust gevangen worden gezet, verliezen we de flexibiliteit die nodig is voor een gezonde aanpassing.

Het pantser is aantoonbaar.

Spierpantsering kan worden ervaren als overgespannenheid of ondergespannenheid. Het kan ook worden gezien als verminderde beweging. De pantserpatronen volgen niet strikt de paden van de onwillekeurige motorische zenuwen, maar verschijnen eerder in de vorm van banden of segmenten. Pantsering is inderdaad meer het resultaat van de activiteit van het autonome zenuwstelsel en volgt daarom meer onwillekeurige patronen dan willekeurige gewilde motorische patronen.

Low-angle Photography of Building Showing Airplane on SkiesDit proces is per definitie onbewust en weerstaat verandering. Dit is een probleem, maar het kan - langzaam en moeiteloos - worden omgekeerd via lichaamsgerichte psychotherapie. We merken op dat de meeste, zo niet alle, zachte weefsels, inclusief bindweefsel en spierweefsel, een neutrale, hypo- of hyperreactieve dynamiek kunnen hebben die resulteert in een gecompromitteerde emotionele, psychologische en spirituele houding ten opzichte van het leven. .

Bindweefsel - Myofasciaal pantser

Reich introduceerde zoals eerder vermeld de term "spierpantsering", maar we weten heden dat de psychologische afdruk van toepassing is op andere weefsels van het lichaam - met name de categorie bindweefsel of "(myo) fascia". Fascia is een vezelsysteem dat bijna alle zachte weefsels van het lichaam (organen, spieren, enz.) omhult, om deze structuren bij elkaar te houden, te binden en te ondersteunen. We kunnen klinisch een onderscheid maken tussen fascia en spierweefsel, zelfs als ze met nauw met elkaar verweven zijn.

Vanuit een anatomisch-fysiologisch oogpunt is de fascia een meer primitieve en minder gedifferentieerde structuur dan het willekeurige spierstelsel, en het werkt meer samen met het reflexsysteem dan met het willekeurige systeem. Het is dus al heel vroeg in ons leven dominant nog voor het willekeurige systeem de kans heeft gehad om zich te vestigen, en het is ook meer betrokken bij shock-trauma-situaties waarbij, opnieuw, het willekeurige systeem overweldigd wordt door de onwillekeurige. Onopgeloste geboorteproblemen en andere traumatische ervaringen kunnen dan ook worden gevoeld en behandeld in het fasciale netwerk.

Jack Painter, PhD - grondlegger van het beroemde Postural Integration® - heeft ons geholpen te begrijpen dat we, om de persoon te kunnen helpen in het bevrijdings- en helingsproces op het niveau van de fascia, we een karakterstijl perspectief nodig hebben. Volgens dit perspectief kan het myofasciale pantser worden gezien in de manier waarop de fascias zijn verspreid in toefjes, verzakkingen, ze er als een vloeibare ballon uitzien, dens, conflictueel, dik of dun, vezelig, zacht en kneedbaar zijn aan de oppervlakte of vezelig zijn in de diepere lagen of eerder sponsachtig met een gebrek aan tonus en reactiviteit. Tal van mogelijkheden m.a.w. die verschillen van persoon tot persoon en de nodige training vergen om één en ander te kunnen onderscheiden.

Jack benadrukte ook dat het belangrijk is dat we de kracht van ons diepe innerlijke verlangen begrijpen, zodat we zo ook onze ervaringen kunnen creëren. Degenen die op een spiritueel pad zitten, dienen te begrijpen dat er een diep spiritueel aspect ligt op het fysieke vlak van 'los te laten'. Dit is belangrijk om zich te realiseren. Om onze verbinding en akkoord met de Eeuwige Kosmische Pulsie te herstellen, moeten we aandacht besteden aan ons lichaam en onze instinctieve impulsen, alsook aan onze aantrekkingskracht en hoe we gehecht raken en blijven aan nutteloze zaken. Bevrijding en ontpantseren onthult altijd de diepere energiestromen en het bewustzijn van de evolutionaire stap vooruit.

CORE STROKES ™ - een nieuwe integratie en de volgende stap.

In de huidige zeer 'vloeibare' dagen waarin oude paradigma's, traditionele mythologieën en religies uit elkaar vallen en nieuwe niet aan de horizon liggen, wordt nauwgezet vooruitgang geboekt door degenen die integreren en verenigen wat echt werkt. Core Strokes ™ brengt twee zeer belangrijke lichaamsgerichte therapeutische stromingen samen (die elk afzonderlijk reeds integratieve modaliteiten zijn) om onze natuurlijke pulsatie te herstellen en om ons vermogen om vanuit onze essentie (onze KERN/CORE) te leven te vinden en verder te ontwikkelen.

Core Strokes ™ pakt het evolutieproces van de levende ziel aan door de verborgen schatten van de lichamelijke geest te ontgrendelen. De diepste boodschap hiervan is dat we vastbesloten moeten zijn om onszelf te bezitten, om in onze eigen botten te weten dat we bij onszelf horen. We moeten aanspraak durven maken op ons leven als het onze, ongeacht de conditionering en programmering van gezin of samenleving. In ons verhaal van individuele ontwikkeling - in het ontwikkelen van bewustzijn en het rechtstreeks de wereld in gaan - moeten we door de vrije wil worden geroepen uit het onbewust gebied. Door ons bewust te worden van onze karakter-verdedigingspatronen en onze lichaamspantsering op te lossen, omarmen we op natuurlijke en spontane wijze het leven op de manier die bij ons past. Core Strokes ™ combineert hiervoor de theoretische en praktische aspecten van enerzijds Core Energetics (ontwikkeld door John C. Pierrakos, MD) en anderzijds Postural Integration® (ontwikkeld door Jack W. Painter, PhD) maar is ook beïnvloed door het werk van Albert Pesso en moderne inzichten rond trauma en neurowetenschappen. Core Strokes ™ -sessies helpen een persoon specifiek om het segmentale pantser en het "spier- en myofasciale pantser" op te lossen dat deel uitmaakt van ons emotionele afweersysteem.

Laat het oude los, kom uit bij het nieuwe.

Leven is verandering. Het pantser dat we meedragen dat oorspronkelijk een beschermend en overlevingsmechanisme was, is nu in de eerste plaats nog slechts een onnodige verdediging tegen gevoelens als angst, woede, angst en seksuele opwinding, en ook verbinding met anderen en de wereld. Aangezien dit een chronisch, onbewust en onwillekeurig patroon van spanning en van over of ondergevoeligheid is, KAN HET NIET DOOR DE WIL WORDEN OPGELOST. In Core Strokes ™ -sessies helpt de beoefenaar de cliënt om oude delen van zichzelf die verborgen zijn in het lichaam als symptomen bewust te worden en de gedateerde patronen zonder toekomst te verlaten om uiteindelijk naar buiten te komen met een nieuw deel van zichzelf. De aanwezigheid van de therapeut moet de cliënt de moed geven om alles wat naar de oppervlakte van de innerlijke diepten komt te onthullen, te zuiveren en te transformeren.

De praktijk van Core Strokes ™ - klassen / modules.

In Core Strokes ™ trainingscursussen benaderen we rede, wilskracht en emotie als afzonderlijke aspecten van leren. Leren op zichzelf wordt gezien als een "ganse" lichaamservaring. We gebruiken en ontwikkelen de twee hersenhelften: de rechter hemisfeer voor eenheid, verbinding en relatie; de linker hersenhelft voor lineariteit, autonomie en consistentie. De attitudes ontwikkeld in Core Strokes ™ zijn een onvoorwaardelijke positieve instelling, empathie, congruentie, authenticiteit, zorg voor zichzelf en voor de ander. Het werk maakt gebruik van fenomenologische evaluatiestrategieën, bevordert diepe zelfontdekking vanuit diepe aanraking en het bewerken van het myofasciale netwerk, biedt inzicht en maakt therapeutische interventie mogelijk in gebieden van het leven die anders moeilijk toegankelijk zijn, zoals liefde, hoop, levendigheid, verlies, relaties, creativiteit, holisme, spiritualiteit, vrijheid, transcendentie, persoonlijke groei, sociale rechtvaardigheid, multiculturele en genderkwesties, individuele verantwoordelijkheid en onderlinge afhankelijkheid. Core Strokes ™ werkt met de integratie van het lichaam, de emoties, de geest, de wil en de spirituele dimensie. Hoe pragmatisch het werk ook is, het verwijst ook naar collectieve bronnen van wijsheid en mystieke principes.

Core Strokes ™ is gestructureerd in vier niveaus (hierbij volgen we het Postural® integration schema), elk aangeboden in 7-daagse modules in verschillende landen. De vier modules kunnen in chronologische volgorde worden genomen over een periode van 2 jaar, wat leidt tot Core Strokes ™ niveau I-IV-certificering. Een derde jaar met een begeleide stage leidt ook tot certificering in Postural Integration® (PI) (ICPIT-diploma). Er is een internationaal register van beoefenaars in Postural Integration® en Core Strokes ™.

Dirk Marivoet & De ontwikkeling van Core Strokes ™

Dirk Marivoet (° 1960), studeerde kinesitherapie (MSc. KU Leuven (B) en psychomotorische therapie (MSc. KU Leuven - een van de oudste en meest gerenommeerde universiteiten van Europa). Terwijl hij nog stagiair was, ontdekte Dirk de bio-energetica (van Alexander Lowen en John Pierrakos) in 1982, wat hij jarenlang beoefende. Gedurende 11 jaar (tussen 1984 en 1995) werkte en gaf hij les in de psychiatrische centra van de KU Leuven, waar hij kennis maakte met vele lichaamsgeoriënteerde psychotherapeutische modaliteiten zoals Core Energetica, Postural Integration, Pesso Therapie, dans-bewegingstherapie, encounter, regressie enz. Hij was in leertherapie en werd een beoefenaar van Posturale integration® in 1987. Hij bleef nauw samenwerken met Jack W. Painter, PhD tot aan diens dood in 2010 (master practitioner in 1989, practitioner voor Energetic Integration® in 1992 en Pelvic-Heart Integration® practitioner in 2001, 3 jaar Helper-Trainer, 3 jaar Assistant-trainer, ICPIT-Postural Integration® trainer in 1999, Energetic Integration® trainer in 2002 en Pelvic-Heart Integration trainer in 2004). Gelijktijdig met het leren en beoefenen van psychomotorische therapie en bodymind integration, werkte hij ook met John Pierrakos sedert 1995 en begon hij met hem en Siegmar Gerken te trainen (afgestudeerd in 1999). Dirk heeft sindsdien Core Energetica en Postural Integration op een in toenemende geïntegreerde wijze beoefend. In 2008 (tot nu toe) werd hij leraar aan het Nederlands Instituut voor Core Energetica (NICE). Sinds 2017 is hij ook lid van de faculteit van het Griekse Instituut voor Core Energetica. Dirk presenteerde op talloze congressen en congressen (de eerste in 1993 in Villersexel, Frankrijk).

Rekening houdend met de perfecte synergie en complementariteit van Postural Integration® en Core Energetica, biedt Dirk nu Core-Strokes ™ - een coherente synthese van de twee benaderingen - aan, ten dienste van persoonlijke en collectieve evolutie. Trainingsmodules en workshops zijn gepland in Europa (Frankrijk, België, Nederland, Corsica, Italië, Verenigd Koninkrijk, enz.) En op andere continenten (Zuid-Afrika, Australië, Verenigde Staten, Canada, Mexico en Zuid-Amerika). Zie elders voor een lijst met momenteel geplande activiteiten.

Noot: (Padwerk link in Nederland)

TOP