×

FORGOT YOUR DETAILS?

PREV
NEXT

Ontstaansgeschiedenis

 

 

Wat vooraf ging....
1984

Roots in de Psychomotorische Therapie

Dirk Marivoet - de stichter van het Instituut voor Bodymind Integration - is tussen 1984 en 1994 als Psychomotorisch Psychotherapeut als staflid verbonden aan de Universitaire Psychiatrische Centra van de KULeuven.
Hij werkt er in multidisciplinaire teams met diverse psychiatrische populaties. Onderzoek toont aan dat lichaamsgerichte en ervaringsgerichte bewegingsactiviteiten bijzonder effectief zijn in de behandeling van problemen van psychische aard.

1986

Naar een Ambulant Aanbod Holistisch Lichaamswerk

Dirk Marivoet wordt geëngageerd door vzw Natuurlijk Genezen in Antwerpen om er een cursus Bio-Energetica te komen geven. Hij gebruikt daarbij de cursusstructuur zoals die ontworpen was door collega Geert Van Coillie (toen diensthoofd bewegingstherapie in St. Kamillus Bierbeek), met wie Dirk verschillende jaren samenwerkte.
In 1987 begint hij in samenwerking met collega's kinesitherapeuten en psychomotorisch therapeuten aan het Centrum voor Relaxatie en Lichaamswerk te Mechelen relaxatietraining (Autogene Training en Progressieve Relaxatie volgens Jacobson) te geven aan patiënten met psychische, stress- en spanningsklachten. Hij start tevens groepscursussen om patiënten de toegevoegde waarde hiervan te laten ervaren en evolueert in de individuele behandeling naar inclusie van uitgebreidere gesprekstherapie en emotionele/psychologische doorwerking. Ook elders in het land start Dirk met cursussen (bio-energetisch lichaamswerk). Deze cursussen kennen een stabiel en continu succes. Dit geeft aan dat holistisch en integratief lichaamswerk een reële behoefte vertegenwoordigt in de samenleving. Het preventieve luik van de psychomotorische therapie (en bij extensie van aan deze techniek gerelateerde technieken) bij volwassenen wordt hiermee voor het eerst in België op systematische wijze ambulant vorm gegeven.

1989

Naar een Aanbod Postural Integration®

In 1989 start Dirk Marivoet met een ambulant aanbod in Postural Integration® (PI). Deze nieuwe uit de VS overgewaaide methode is een betekenisvolle aanvulling van het op dat ogenblik beschikbare aanbod aan humanistisch en lichaamsgerichte therapieën in de Lage Landen. Hij introduceert deze vorm van werken ook in de Psychomotorische Therapie en bestudeert de effecten bij o.a. chronische schizofrenen.

1994

Full-time Praktijk voor Bodymind Therapie (Lichaamsgerichte Psychotherapie)

In 1994 besluit Dirk Marivoet zijn zorgvuldig opgebouwde kennis en ervaring op voltijdse basis te laten renderen buiten de Universiteit en start een zelfstandige praktijk als "Bodymind Therapeut" in Gent.
Hij introduceert Bio-energetica cursussen, Postural Integration® en andere vormen van holistisch lichaamswerk voor het algemene publiek in het Gentse.
In een poging Mythos, Theos en Logos te integreren in Holos is hij ook actiever betrokken in sjamanistisch en transpersoonlijk getinte groepen. Hij wordt Vuurloop Instructor bij Peggy Dylan in 1994, en legt de basis van een benadering die zowel initiatie en healing rituelen (zweethut, holotropisch ademwerk, enz.) alsook moderne psychotherapie en wetenschap samenbrengt.

1995

Huur Zaal Destelbergenstraat

Door de expansie van het cursusaanbod en gezien de erbarmelijke en onaangepaste staat van de beschikbare accomodaties, besluit Dirk een specifiek uitgeruste en geschikte locatie te huren op full-time basis. Hij richt een multi-functionele zaal om tot een ruimte die geschikt is voor holistisch lichaamwerk en lichaamsgerichte/ervaringsgerichte therapie.
In dit Centrum dat de naam "ES" kreeg, gaat ook sedert 1997 de opleiding tot Postural Integration Therapeut door, naast wekelijkse cursussen, en weekend-workshops.

1999

Het IBI wordt een Trainingscentrum voor Postural Integration®

In 1998 behaalt Dirk Marivoet na een opleidingstraject van in totaal 9 jaar, het certificaat van Trainer in Postural Integration® - Lichaamsgerichte psychotherapie. Van dan af is hij als erkend ICPIT trainer de Opleiding Postural Integration® verantwoordelijk voor de opleiding in België. Hij neemt het bestaande Belgisch Centrum voor Postural Integration (Centre Belge d'Intégration Posturale) over en integreert het in het Instituut voor Bodymind Integration.
In datzelfde jaar wordt Dirk ook gecertificeerd als Core-Energetica Therapeut door John Pierrakos en Siegmar Gerken, een methode die hij vanaf dan ook integreert in zijn bestaande werk.

2001

Ook Trainingscentrum Energetic Integration®

Volgend op niet aflatende vorming en training, wordt Dirk Marivoet ook Gecertificeerd ICPIT Trainer in Energetic Integration®. Hij integreert deze methodiek in de bestaande Postural Integration® Opleiding en geeft workshops rond diverse thema's hiermee verbonden.

2012

Het IBI wordt eigendom

Dirk Marivoet wordt eigenaar van het gebouw in de Destelbergenstraat te Sint-Amandsberg. Vanaf deze datum heeft hij tevens zijn individuele praktijk ondergebracht in het centrum.

2014

Verdere uitbouw Transpersoonlijke pijler en Internationalisering

Door de groeiende interesse van andere opleidingsinstituten en universiteiten in onze methodieken en ervaring, wordt er meer en meer beroep op ons gedaan voor lezingen, colleges, seminaries, trainingen.... Het aantal medewerkers en daardoor van het aanbod aan het Instituut neemt gestaag toe.
De transpersoonlijke pijler wordt verder uitgebouwd. Mythos, Theos, Logos en Holos worden op een doorgedreven manier samengebracht. In 2017 wordt voor het eerst een 3-jarige opleiding Pelvic-Heart Integration® georganiseerd (samen met Elisabeth Renner e.a.) in Hongarije. Met PHI zijn we actief in tal van Europese landen, Mexico, de USA, ea. Ook door de nieuwe samenwerking met SoulTantra Instituut uit 's Hertogenbosch zullen Postural Integration® en Energetic Integration® nu toegankelijk worden voor een groot Internationaal publiek. De opleidingen worden voor het eerst in het Engels gegeven.

PRESENT
TOP