Zoek in onze blogs en pagina's naar de cursus die bij u past.

In ons aanbod komen steeds de verschillende niveaus van zijn simultaan aan bod: Lichaam, Emoties, Gedachten en Spirit komen alle op een geïntegreerde manier aan bod.

Bodymind Integration is de basis van ons werk: Een holistische en geïntegreerde benadering die tegelijk op alle dimensies van de mens inwerkt.

Bodymind Integration is een verzameling van methodes om lichaam, emoties en gedachten te integreren, daarbij gebruik makend van de helende kracht van de relatie. (zie ook Wikipedia definitie van bodymind) Jack Painter, Ph.D. (1933-2010) voormalig professor filosofie en psychologie aan de Universiteit van Miami is meer dan 40 jaar geleden tot een unieke synthese gekomen om betekenisvolle en blijvende verandering te creëren in het leven van mensen en op alle niveaus tegelijk (lichaam, emoties, gedachten). Verandering houdt maar stand als ze zowel lichamelijk, emotioneel als psychisch is. In de workshops wordt in afwisselende hoeveelheden gebruik gemaakt van beweging, ademhaling, lichaamsbewustwording, mindfulness, expressie van gevoel, verbale en non-verbale communicatie.

Sedert 1985 organiseren wij de opleiding in Postural Integration en de opleiding Energetic Integration (erkend door de overkoepelende organisatie ICPIT). Deze methodes van diep lichaamswerk en psychotherapie worden wereldwijd beoefend. Het IBI is organisational member of EABP.

Onze opleidingen hebben een hoge kwaliteitsstandaard.
Theorie wordt voortdurend gekoppeld aan de ervaring.
Postural en Energetic Integration zijn geïntegreerde en holistische manieren van werken die van de beoefenaar vereist zowel manueel diep lichaamswerk toe te passen als verbale psychotherapeutische begeleiding en aanwezigheid in een relationeel en contextueel kader.

Bijscholingen voor hulpverleners en therapeuten

Bijscholingen in lichaamsgerichte coaching, karakteranalyse lichaamstaal & body reading, motivatie door lichaamswerk, relaxatie, meditatie & mindfulness, capita selecta in lichaamswerk en psychotherapie worden aangeboden volgens beschikbaarheid.

Het Instituut voor Bodymind Integration, heet u warm welkom!

Het Instituut voor Bodymind Integration (IBI) is gelegen in de Destelbergenstraat 49-51 te 9040 Gent (Sint-Amandsberg).  Het werd in 1994 opgericht onder impuls van Dirk Marivoet, Psychotherapeut(ECP, EABP, BVP-ABP, WAPCEPC), Psychomotorisch Therapeut (VVPMT), Fysiotherapeut/Kinesitherapeut (KULeuven).
Sedert 1995 is het Instituut ondergebracht op de huidige locatie. We beschikken er over een ruime polyvalente groepsruimte van ± 112m2 met bar, kleedkamer, aangename zithoek, uitgebreide sanitaire voorzieningen, die uitstekend geschikt is voor lichaamswerk en ervaringsgerichte psychotherapie in groep. Er zijn matrassen, meditatiekussens, matjes, bokszak, e.a. ter beschikking.
Wij zijn bezig nog een tweede kleinere groepsruimte/praktijkruimte in te richten. Mits beschikbaarheid en verenigbaarheid kunnen nieuwe medewerkers aan het netwerk bodymind integration er hun activiteiten aanbieden.

IBI3

Op het uithangbord van het IBI kan u het volgende lezen - dit is dus wat wij doen :

Steunpunt Bewegen, Lichamelijkheid & Gezondheid Holistisch & Therapeutisch Lichaamswerk Psychomotorische Therapie & Psychotherapie Diagnostiek, Advies & Begeleiding Vorming & Opleiding

Het Instituut voor Bodymind Integration is sedert 25 jaar een actief opleidingscentrum voor persoonsgerichte, experiëntiële & lichaamsgerichte psychotherapie. Wij zijn verbonden met ICPIT (The International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers, de World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling (WAPCEPC), de European Association of Psychotherapy (EAP), de European Association of Body Psychotherapy (EABP, organizational Member EABP), de Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP-ABP). Wij bieden tevens sedert 30 jaar een gamma aan mogelijkheden en activiteiten aan, gaande van individuele therapie over cursussen, workshops, kortdurende trainingen en langdurige opleidingen. Zo verzorgen wij bijv. lichaamsgerichte mini-trainings rond "agressie", "onder anderen voor opvoeders en begeleiders in de verslaafdenzorg, de zorg voor daklozen e.a.

We zijn gespecialiseerd in het werken met methodes die lichaam en geest (body en mind) op een geïntegreerde manier benaderen. Dit wil zeggen dat we lichaam en geest niet als duale, parallelle of gescheiden delen zien (een gezonde geest IN een gezond lichaam), maar dat in onze visie lichaam en geest twee kanten zijn van dezelfde werkelijkheid en functioneel identiek (een gezonde geest IS een gezond lichaam).

In de holistische visie wordt het lichaam gezien als het centrum van alle menselijke kwaliteiten zoals waarnemen, denken, en voelen. De objectieve en de subjectieve werkelijkheden van de persoon krijgen er op simultane wijze de aandacht die ze ultiem vereisen. De holistische benadering sluit aan bij een zich aftekenende paradigma verschuiving in de gezondheidszorg, die zich ook langzamerhand wetenschappelijk begint te laten gelden.

Alle medewerkers aan het Instituut voor Bodymind Integration zijn specialisten die deze geïntegreerde visie belichamen en in praktijk brengen.

TOP