Modaliteiten

Modaliteiten:
In het kader van individuele consultaties kan na een intakegesprek en een analyse van je situatie, vertrokken worden van één van de door ons beoefende modaliteiten. Over het algemeen werken wij met een persoonlijkheidsgeoriënteerde benadering en in principe niet met een symptoomgeoriënteerde benadering. Wij zijn enerzijds vanuit onze academische scholing verbonden met de traditionele [psycho]therapeutische scholen ((behavioristisch, cognitief, of psychodynamisch), en anderzijds met benaderingen die hun waarde  bewezen hebben in de praktijk, maar nog niet voldoende wetenschappelijk zijn onderzocht en daarom niet opgenomen zijn in de mainstream. Hoewel wij veelal een pragmatische benadering hanteren, funderen wij deze ook steeds theoretisch zover we kunnen. Bewegen en lichamelijkheid maken in de regel deel uit van wat wij doen en u wordt gezien als een geheel.
In een intake gesprek kunnen alle mogelijkheden van werk en voortgang met u worden besproken.

 

Individuele sessies in 1, 2, 3… uitgelegd

Twaalf…
Er bestaat een oud mythisch verhaal dat vertelt dat wij mensen uit twaalf verschillende werelden hier op aarde komen. In mijn werk zeg ik aan cliënten niet hoe ze zouden moeten zijn, maar richt ik mijn waarneming en inschatting op de bijzonderheden van je individuele zijn en ondersteun je bij de transformatie van je bewuste en onbewuste krachten in de door jou gewenste richting.

Elf…
maand per jaar en ongeveer 15 dagen per maand ben ik beschikbaar voor jou. D.w.z. dat je mij naast onze persoonlijke ontmoetingen kan contacteren via telefoon, fax of email. Ik neem dan zo snel mogelijk weer contact met je op. Voor de rest van de tijd houd ik een innerlijke verbinding met je. Voor crisisinterventie bestaan er uitzonderingen. Verandering van afspraak kan je best telefonisch of via email regelen.

Tien…
Tien paradigma-sessies zijn er in het proces van Postural Integration® (en ik hou deze voor ogen in elke vorm van Bodymind Integration: Energetic Integration® en Pelvic-Heart Integration® die ik toepas) die ik bij de meeste mensen inzet en waarin ik tevens inzichten uit Core-Energetica hanteer. Deze sessies zijn anatomisch georganiseerd rond de bindweefsellagen in je lichaam en de ermee verbonden psychologische thema’s. Je wordt doorheen een reeks van zittingen met behulp van therapeutische aanraking op die lagen, in combinatie met ademwerk, emotioneel werk, gesprek in contact met mij, de therapeut, letterlijk van je “oppervlakte” naar je “diepte” geleid. Je belichaamde zelf ontvouwt zich gestadig. Je leert jezelf kennen in de maskers die je draagt (die je bijv. opzet om aanvaard te worden), de manifestaties van je lagere zelf (je minder mooie, doorgaans verborgen en destructieve kanten) en die van je “hogere zelf” (je nog dieper zittende creatieve kern, je vermogen tot liefhebben). Ik pas mij als therapeut steeds aan jou en aan je vermogen tot veranderen aan. We werken met wat jij aankan en waar je voor open staat. Ik doe pas diep werk als je je er klaar voor voelt. Het proces verloopt op een verschillende manier met iedereen. Als therapeut pas ik mij dus steeds aan aan jou, en zoek ik steeds hoe ik je het beste kan dienen.

Negen…
tig minuten duurt een lichaamsgerichte psychotherapie-zitting gemiddeld. Zelden langer, soms wat korter (60 minuten tot 75 minuten). Het honorarium voor een zitting bedraagt gemiddeld 110 euro (bespreekbaar indien bijzondere factoren : Indien er financiële obstakels zijn kan je hierover spreken en zoeken we naar een haalbare oplossing).

Acht…
ung! Indien je medicatie neemt of bij een arts, ander psychotherapeut of behandelaar in behandeling bent, spreek er a.u.b. met mij en met de behandelaar(s) over. Mogelijkerwijze vereisen de behandelingen een aanvulling of zijn er tegenindicaties waar wij voor dienen te waken. De inhoud van lichaamspsychotherapie is van vertrouwelijke en intieme aard. Ik ben gebonden aan de medische/psychotherapeutische zwijgplicht. Dit betekent dat ik mij strafbaar maak, indien ik buiten de therapie, over cliënten spreek. Uitzonderingen hierop vormen supervisie en intervisie; daar is het gesprek echter slechts in een vorm toegestaan waarbij je identiteit niet kan achterhaald worden.

Zeven…
dagen heeft een week en de lichaamspsychotherapie kan zich goed ontvouwen, wanneer we regelmatig op vaste tijdstippen afspreken. Ik beveel je aan om in de loop van het werk een dagboek bij te houden en/of een map aan te leggen waarin je alle relevante informatie bijhoudt i.v.m. onze samenwerking. Dat ondersteunt je in het vinden van een rode draad in je proces, in het opbouwen van inzicht, het aanscherpen van je intuïtie, en of we in de richting van je wensen werken.

Zes…
laat het ons hier over seks hebben. Seksuele thema’s kunnen gedurende de lichaamsgerichte psychotherapie opduiken. Wij werken zittend, staand, liggend of in beweging en werken met je adem, je stem alsook met lichamelijke aanraking en beweging. Het kan voorkomen dat je je schaamt om kledij uit te trekken, of dat je je “tentoon gesteld voelt” in ondergoed of badpak, dat je je plots opgewonden voelt, of dat je je schaamt voor je “menstruatiegeur”. Het spreken over deze gevoelens maakt ons meer vertrouwd met elkaar en hoort in het kader van de helderheid omtrent grenzen en overdracht/tegenoverdracht evenals andere met schaamte beladen thema’s (als bijv. geweld in de familie) die onderdeel kunnen zijn van het therapeutisch werk.

Vijf…
fasen heeft doorgaans een zitting (alle uitzonderingen zijn mogelijk): 1.begroeting en gesprek; 2.lichaamswaarneming verdiepen/body reading; 3.werk met de bindweefsels en de emotionele expressie; 4.integratie van de ervaringen rond het bewegings- en lichaamswerk en gesprek; 5. de integratie van de ervaringen in het alledaagse leven, zonder dewelke het werk niet af is. Soms kan je huiswerk meekrijgen.

Vier…
spelregels heb ik gevonden die onze samenwerking vruchtbaar maken:
a. je bent ervoor verantwoordelijk dat het je hier goed hebt en hoe ver je wil gaan in het bewandelen van nieuwe wegen.
b. daarvoor gebruiken we in de werkruimte zowel het woord “stop”, wat wil zeggen hou onmiddellijk op en “wacht” = blijf daar en geef me een ogenblik de tijd.
c. iedere gedachte, ieder gevoel en elke ervaring kan in deze ruimte gedeeld worden.
d. wanneer je niet zeker bent of je iets kan uitdrukken, probeer het eenvoudigweg uit. Dat geldt vooral als het je moeilijk valt om “to the point” te komen of wanneer zich suïcidale fantasieën voordoen. Ongeveer iedere 40 minuten wil er in ons land zich iemand van het leven beroven. Het uitspreken van zulke fantasieën kan de motor zijn voor grote persoonlijke veranderingen.

Drie…
zittingen of meer dan tweehonderd hebben mensen in mijn praktijk voor hun innerlijk werk genomen. Het aantal zittingen hangt af van je wensen. We kunnen in de voorbereidende zitting een planning vastleggen.

Twee…
deelnemers zijn er in het werk: jij en ik. De werkbaarheid van onze samenwerking heeft veel te maken met onze onbewuste dialoog. Ik hou me al sedert lang met de vraag bezig hoe de zichtbare veranderingen in de lichaamsgerichte psychotherapie gebeuren en wanneer je in de fysiologische of psychologische context van het werk geïnteresseerd bent, kan je mij daarnaar vragen (transparantie van de samenwerking). Rond verscheidene thema’s kan ik je ook literatuur aan de hand doen (ik leen wel mijn persoonlijke boeken niet uit. Er is evenwel een kleine uitleenbibliotheek beschikbaar in het IBI met een breed en boeiend perspectief dat vele mensen zal aanspreken). Om de effecten van het werk na te gaan, kunnen we foto’s nemen van je lichaamsstructuur en die na verloop van tijd evalueren (dit doe ik meestal alleen wanneer je er expliciet naar vraagt, of wanneer ik je wil uitnodigen voor een vorm van wetenschappelijk onderzoek waar ik mee begaan ben).

Een…
voorbereidende zitting houd ik met jou: dit is waar een anamnese gebeurt. Wij dialogeren omtrent de mogelijkheid om samen te werken, omtrent je wensen/doelen m.b.t. onze samenwerking.

Nul…
Met een “take five” of een handdruk worden deze afspraken dan voor ons beiden bindend! Indien je niet komt opdagen voor een zitting of indien je binnen de 24 uur afzegt, ben je het honorarium verschuldigd. In het geval van een workshop of cursus bestaan er aparte afspraken. Deze vind je in de folder van de betreffende workshop of cursus. Bij annulering hiervoor ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van de voorwaarden en deze hebt geaccepteerd.

 

TOP