Diep Holistisch Lichaamswerk en Persoonlijke ontwikkelingBodymind IntegrationWorkshop Postural Integration® & Energetic Integration®PsychoCorporal Integration

Workshop Postural Integration 9>10/02/2019

HET WEEKEND

JackSessionTijdens het weekend maakt je kennis met het Postural en Energetic Integration Model®. Tijdens deze twee dagen werken we met een synthese van Reichiaans Ademwerk, Gestalt, bindweefsel manipulatie, bodymind drama (een belichaamde vorm van psychodrama en constellaties) en karakteranalyse.

Deelnemers zullen de gelegenheid hebben dit werk aan den lijve te ervaren in een veilige en uitnodigende omgeving onder leiding van een ervaren instructor. Dit is een gelegenheid voor persoonlijk werk en ontwikkeling in een groepscontext. 

Gezien het integratieve discipline-overstijgende karakter staat deze workshop open voor geïnteresseerde studenten en professionele therapeuten. 

Breng vooral je nieuwsgierigheid, je bereidheid, en je wil tot bewegen mee zodat je je lichaam, gevoelens en emoties kan ervaren.

Voor mensen die interesse hebben om de opleiding te volgen is het deelnemen aan een Introductieworkshop verplicht. De inhouden en werkwijzen zoals die aangereikt worden in de opleiding komen er voldoende aan bod.

INFORMATIE

Begeleiding: Dirk Marivoet, MSc. PT, PMT, ECP, CCEP

Kosten: € 220 euro (Excl. Overnachten en maaltijden).

Storten op reknr. BIC GEBABEBB / IBAN BE24 0017 2768 0538) van Inst. Bodymind Integration met vermelding PI/EI Workshop 2019

Waar: IBI, Destelbergenstraat 49-51, B-9040 Gent, België, Tel: +32 9 228 49 11

Uren: Zaterdag en zondag telkens van 9.30u tot 17.30u.

Taal: Afhankelijk van de internationale interesse kan het weekend gegeven worden in een combinatie van Nederlands, Engels of Frans. Er wordt indien nodig gezorgd voor vertaling. Alvast bedankt voor uw soepelheid.
Voor meer informatie neem a.u.b. contact met ons op.

ONTSTAAN

Postural Integration® (PI) werd aan het eind van de jaren 1960 ontwikkeld door Jack Painter, Ph.D. (1933-2010), een voormalig professor filosofie en psychologie aan de Universiteit van Miami. Vanuit het werk met zijn cliënten zag hij de noodzaak in om de krachten van in hoofdzaak drie belangrijke therapeutische tradities te bundelen: Reichiaanse therapie, Rolfing en Gestalt. Postural Integration behoort ongetwijfeld tot de meest volledige en efficiënte therapieën die heden bestaan. Wie het niet ervaren of gezien heeft kan het moeilijk geloven. Energetic Integration® (EI) werd in de jaren 1980 als onafhankelijke behandelmethode uitgewerkt. Werk met een verfijnde cyclus van het opladen en ontladen van energie  in relatie tot een hiërarchie van ontwikkelingsbehoeften staat hierin centraal. Samen integreren PI & EI (geregistreerde en beschermde methodes) de cognitieve, emotionele, symbolische en lichamelijke interacties en kunst van de persoon om te zijn en te handelen in zijn/haar psychosociale context.

PRAKTISCHE UITWERKING

Postural Integration® is een proces waarbij de myofasciale spanningen in je lichaamshouding (“postuur”) diepgaand worden bevrijd. Je lichaamshouding vertelt veel over wie je bent. Door simultaan te werken met adem, beweging, energie en de interpersoonlijke relatie doorheen de verschillende lichaamsgebieden afzonderlijk en in relatie tot elkaar en de omwereld, wordt je je bewust van de manieren waarop je jezelf verhindert om diep en vervullend te leven. Door te leren de geblokkeerde energie en de ermee verbonden emoties op gerichte wijze te bewegen kom je in een positieve stroom. Je komt er achter hoe je lichaam en je gevoelens een belangrijke leidraad zijn tot verandering in je leven. Je ervaart hoe in dit proces je ganse lichaam zichtbaar en voelbaar begint te veranderen. Mensen die dit werk aan den lijve ervaren hebben, vertellen dat ze levendiger, krachtiger, vreugdevoller, moediger... worden. Postural (& Energetic) Integration® is een creatieve, dynamische en ultiem plezierige weg om ten volle de creativiteit, het dynamisme en de vreugde van je eigen levenskracht te ervaren.

TOP