Introductieworkshops Pelvic-Heart Integration®

/ / Circuit Persoonlijke Ontwikkeling, Workshops-NL

Alle recente workshops vind je op www.pelvic-heart-integration.eu

Thema: Liefde, Seks en het Hart van je (voor)ouders tot bij jou.

Pelvic-Heart Integration® is een originele methode van persoonlijke groei die inzoomt op de verbinding tussen hart en seksualiteit. De methode werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld door Jack Painter, Ph.D. Jack Painter beïnvloedde mensen als Willem Poppeliers, Margo Anand en vele anderen, bij wie het werken met seksualiteit op een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte manier op de voorgrond staan.
Een training in Pelvic-Heart Integration® zal aan de deelnemers individuele en groepservaringen bieden middels adem, aanraking en beweging om de energie van het bekken met die van het hart te verbinden en de mannelijke en vrouwelijke delen te verenigen.

Het mannelijke en het vrouwelijke. 
Het mannelijke en het vrouwelijke zijn twee figuren die in de persoonlijkheid gekleurd worden tijdens onze vroege jeugd, in de interactie met onze ouders. Deze geïnternaliseerde modellen begeleiden ons langs het evolutionaire pad van ons bestaan en beïnvloeden onze ervaring van genot, de keuze van onze partners en hoe we er ons tegenover verhouden.

De methodologie
Tijdens de training zullen de deelnemers energieblokkades die verband houden met de oudere modellen van het mannelijke en het vrouwelijke kunnen ervaren via adem, beweging, spel en aanraking, met het oog op het herstellen van de vrije stroom van plezier en opwinding en het vinden van welzijn in romantische relaties en seksualiteit. De theoretische modellen en praktische referenties zijn: Gestalt, Energetic Integration®, Postural Integration® en Pelvic-Heart Release.

Bekken-Hart Integratie kan je helpen de natuurlijke ritmes van plezier en opwinding in je lichaam te ervaren. Je wordt in deze workshop begeleid in het verbinden van je mannelijke en vrouwelijke polen (ook geassocieerd met het integreren van je rechter en linker hersenhelften en lichaamshelften, de staafjes en de kegeltjes van je ogen, e.a.) en in het exploreren van manieren waarop je de liefde voor jezelf en voor anderen kan verdiepen (doorheen de verbinding van genitaliën en hart).

Eerst en vooral dien je bereid te zijn om de beweging van al de energie in je lichaam te laten stromen, je actieve alsook je receptieve energie, vnl. de specifiek opgestapelde gevoelens en lading die vastgehouden wordt in je bekken en je hart. Je wordt al doende geholpen in het ontwaken van je verlangens en het hervinden van je gevoelens van vrijheid. We exploreren via een aantal specifieke manieren van ademen nieuwe niveaus van energetische opwinding in de lichaamsweefsels.

Op de golven van opladende en ontladende energie, zal je de moed en de kracht vinden om iedere bevroren of verboden energie tot expressie te brengen. Door deze energie ruimte te geven, open je oude blokkades en cultiveer je nieuwe stromen van warm plezier. Om deze stromen te openen in de weefsels van het lichaam gebruiken we ook aanraking en massage. Zacht of diep contact met huid, weefsel, spier helpt elk deel van het lichaam zich te openen en ieder verlangen, iedere fantasie in het vlees te verwelkomen. Dikwijls, wanneer onze seksuele verlangens aan de oppervlakte komen, probeert een deel van ons de ervaring te verhinderen of te blokkeren. Onze borst en ons hart kunnen zich samentrekken of terugtrekken omwille van de herinnering van oude pijn. Onze buik kan zich op zijn beurt snoeren om zo lichamelijke opwinding te scheiden van emotionele teleurstelling. Door ademwerk, lichaamswerk, rollenspel en fantasie, kunnen we deze blokkades en spanningspatronen ontdekken en op een diepgaande manier ervaren en loslaten.

In relatie met onze vroegste seksuele voorbeelden (te beginnen met onze ouders) vormden we door de spelletjes die we moesten spelen onze patronen van seksuele passiviteit, ontkenning, competitie en verleiding. Als kinderen begonnen we zodoende onze mannelijke en vrouwelijke polen en rollen te verwarren omdat we gevangen zaten tussen onze ouders. We wilden toenadering met onze hele lichamen, met al ons gevoel; we wilden ons hart geven en onze verlangens tonen, maar onze ouders waren niet in staat om onze seksuele onschuld en nieuwsgierigheid op een adequate manier te ondersteunen, waardoor we onszelf begonnen af te snijden van de stroom tussen onze genitaliën en ons hart.

Als we leren wat onze lichamen verlangen, wat onze mannelijke en vrouwelijke kanten vanuit zichzelf echt willen, dan beginnen we deze twee kanten al opnieuw dichter bij elkaar te brengen en te harmoniseren. Wanneer onze innerlijke moeder en vader, man en vrouw, de seksualiteit van ons innerlijke kind ondersteunen dan beginnen we weer meer van onszelf te houden en voelen we de sterke stroom tussen ons bekken en hart. We zijn dan meer geïntegreerd in onszelf en moeten niet langer wanhopig op zoek naar liefde buiten ons. Zo’n innerlijke integratie geeft een sensuele constante aan onze liefde en staat toe om liefde met anderen te delen zonder onszelf te verliezen. Wanneer we in staat zijn de lichamelijke verbinding te voelen tussen onze genitaliën en ons hart, hebben we toegestaan dat onze innerlijke ouders in ons aanwezig zijn. Op dat moment realiseren we ons dat zij in feite dezelfde aspiraties hebben als hun ouders, hoezeer hun verlangens ook oningevuld zijn gebleven. Wij voelen dat we deel zijn van een continuerende concrete, fysieke stroom van genitale en hartenergie, die onze eigen kinderen en hun kinderen verder kunnen in vervulling brengen. Wijzelf en zij die na ons komen zijn reeds de kinderen van de toekomst.

Begeleiding: Dirk Marivoet, Psychotherapeut (BVP-ABP, EABP, ECP, Trainer en Supervisor).

aDIRK MARIVOET, Psychotherapeut (ECP), Lid BVP-ABP, EABP, EAP, Directeur Instituut voor Bodymind Integration (Gent) : gecertificeerd Pelvic-Heart Integration Practitioner & Trainer, tevens beïnvloed door Willem Poppeliers, grondlegger van Sexual Grounding® en Margo Anand grondlegster van Skydancing Tantra®. Jack Painter, Ph.D. heeft weinig mensen gecertificeerd in Pelvic-Heart Integration®. Als één van de weinige practitioners (en zeker trainers, lid van ICPIT) in deze methode wil ik graag op mijn persoonlijke manier dit thema in de wereld brengen.

Praktisch 

  • Doelgroep: mensen die Bekken-Hart Integratie op een intensievere manier willen ervaren.
  • Studieduur: 2 dagen telkens van 10.00u tot 17.00u
  • Locatie: Instituut voor Bodymind Integration, Gent
  • Kosten: € 180 early bird (incl. zaal + koffie & thee). Voorschot 60 euro op 001-2556962-21 of Bic GEBABEBB / Iban BE17001255696221
  • Verblijf: In de buurt zijn talrijke B&B en hotels waar je terecht kan voor overnachting.
  • Data: data volgen
  • Trainers: Dirk Marivoet en assistenten
  • Contact: Tel: 09-2284911 E-mail info@bodymindintegration.com,
  • Internet: www.bodymindintegration.com
TOP