Leermeesters

JackSession
JACK W. PAINTER, Ph. D. (1933-2010) (U.S.A.):
Jack Painter was een van de pioniers van de humanistische groeibeweging die ontstond in de jaren 1960, gekenmerkt door een levendig zoeken naar bewustzijns- en ervaringsverruiming. Als professor Filosofie en Psychologie aan de Universiteit van Miami had hij een engagement in de opwindende ontwikkelingen die op dat ogenblik aan de Westkust plaatsvonden waar hij vele van de mensen ontmoette die samen de 'Human Potential' beweging zouden vormen.
Zoals anderen uit die tijd, exploreerde Jack Painter persoonlijk vele verschillende benaderingen – Zen, Yoga, Gestalt (met Fritz Perls en Marty Fromm), Rolfing (met Bill Williams en Ida Rolf), Reichiaanse therapie (met Raffael Estrada Villa, Peter Levine e.a.) en tal van anderen. In het proces raakte hij in toenemende mate geïnteresseerd in het integreren van invloeden en aspecten uit verschillende benaderingen tot een efficiënte en coherente methode van persoonlijke groei, zelf-ontwikkeling en healing. Zo werd Postural Integration® geboren en stichtte hij ter promotie van deze nieuwe methode zijn eigen instituut, "The International Centre for Release and Integration" (ICRI) in San Francisco, later in Mill Valley CA.. Een aantal jaren later ontwikkelde hij een tweede methode - Energetic Integration. Zowel Postural als Energetic Integration® combineren werk met het fysieke, energetische en cognitieve evenals de emotionele processen in de bodymind. Jack Painter trainde tal van beoefenaars in het werk dat hij had ontwikkeld, en trainde vervolgens een aantal 'Advanced Practitioners' die uiteindelijk zelf, trainers van dit werk werden. Deze trainers behoren tot the International Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT) en zetten en ontwikkelen het werk van Postural Integration en Energetic Integration verder.

Onder zijn impuls werd ook in Lage Landen een opleiding in Postural Integration® georganiseerd. Dit gebeurde sedert 1985 in België aanvankelijk in het Frans door Lavanya Delneste (B) en in Nederland in het Nederlands door Rashma Schaeffer-Buss (NL). Vanaf 1998 heeft Dirk Marivoet de fakkel overgenomen waardoor de opleiding ook Nederlandstalig werd. Hij is heden de enige erkende opleider in de Benelux die zowel Postural als Energetic Integration® trainingen mag organiseren.
Jack Painter schreef verschillende boeken (die werden vertaald in meerdere talen waar- onder het Nederlands), standaardwerken voor bodymind integration. Dankzij zijn lange verblijven in vreemde landen gedurende vele jaren, eerst in Canada, Mexico, Zuid-America en India, later in vele landen van Europa evenals in Japan en Hong Kong ontstond een levendig netwerk van collega's en vrienden, dat vandaag wordt onderhouden door enthousiaste beoefenaars en trainers in Bodymind Integration uit de ganse wereld die elkaar regelmatig ontmoeten op Bodymind en Lichaamsgerichte Psychotherapie Congressen.
Mijn persoonlijke relatie met Jack: Ik ontmoette Jack voor het eerst in 1986 toen hij les kwam geven toen ik in opleiding was. Door de jaren werd hij één van mijn grote voorbeelden. Ik kreeg vele sessies van hem en hij werd mijn persoonlijke mentor. Toen ik zelf het traject aan het doorlopen was om trainer te worden, organiseerde ik verschillende demonstratie-lezingen en workshops met hem in België.

eva-pierrakos-john-h200JOHN C. PIERRAKOS, M.D. (1921-2001) die een leerling en collega was van Wilhelm Reich, M.D. (1897-1957) de grootvader van Lichaamsgerichte Psychotherapie. John ontving als één van de weinigen de Lifetime Achievement Award van de USABP. Hij creëerde in de jaren 1960 samen met Alexander Lowen Bio-energetica (Bio-energetische Analyse) en in de jaren 1970 Core Energetica. Bio-energetische Analyse was een evolutie van het werk van Wilhelm Reich, de eerste van Freud’s studenten die de aandacht vestigde op de fysieke manifestaties van psychologische problemen en neuroses. Reich toonde het belang aan oog te hebben voor het lichaam in de diagnose. Hij leerde therapeuten om chronische musculaire houdingspatronen, belemmerde ademhaling, en inadequate ‘grounding’ te zien als uitdrukkingen van innerlijke emotionele/mentale thema’s. John creëerde samen met Lowen een systeem van « reading » van vijf typische defensieve patronen die zichtbaar zijn in het lichaam van mensen. Deze werden bekend als « karakterstructuren » met ieder een lichamelijke structuur die een typisch patroon van bevroren emoties en denken vertegenwoordigt. Lowen en Pierrakos creëerden manieren om mensen te helpen hun lichamelijke pantsering en bevroren emotionele energieën te mobiliseren doorheen o.a. een serie van bio-energetische oefeningen die gedaan worden in groep en in individuele therapie. John had tevens het vermogen om niet-fysieke energieën te « lezen, met inbegrip van de aura.

De theorie van Core-Energetica ontstond uit John’s therapeutische studies met Wilhelm Reich, zijn mentor, en zijn werk met Alexander Lowen (1910-2008). Core Energetica is tevens geïnspireerd door de spirituele studies van Carl Jung (1875-1961) en Eva Pierrakos (1915-1979)(zie foto), de leider van de Padwerk Gemeenschap (Pierrakos, 1986). Core Energetica therapeuten zijn getraind om hun cliënten te helpen met energetische blokkades en lichamelijke dysfuncties, om doorheen hun masker te breken en zo het lager zelf te bevrijden en tot expressie te brengen en verbinding te maken met hun diepste waarheid en schoonheid. De twee belangrijke componenten van core energetische theorie zijn energie en bewustzijn.
Opdat geestelijke gezondheid zou optreden, moet energie stromen doorheen vijf niveaus van zijn: lichaam, emotie, mind, wil en spirit. Als het emotionele niveau geënergetiseerd is, kan men zich identificeren gevoelens alsook deze communiceren. Wanneer emoties onderdrukt en gesomatiseerd zijn leiden ze tot energetische dysfunctie. Wanneer het mentale niveau geënergetiseerd is, wordt de mind fexibel en redelijk; wanneer zijn energie geblokkeerd is, nemen negatieve gedachten, zoals oordelen, beschuldigingen, rationalisaties, en rigide geloofssystemen het over. De wil, die initieel gebruikt wordt om activiteit te initiëren, wordt eveneens beïnvloed door energetische dysfunctie. De wil kan te veel gebruikt worden in een poging om anderen te controleren, of hij kan te weinig worden wat leidt tot passief en onderdanig gedrag. Een gebalanceerde wil, is het resultaat van een gezonde energiedoorstroming en leidt tot assertief gedrag zonder de kracht van anderen teniet te doen en tot de integratie van de mannelijke en vrouwelijke krachten binnen het individu. Uiteindelijk, doordringt het hoogste niveau, dat van spiritualiteit het ganse wezen met liefde en energie. Mensen die afgesneden zijn van hun spirituele centra leven te veel in de materiële sfeer. Diegenen met teveel spiritualiteit kunnen hun realiteitszin verliezen en nalaten op een gezonde manier te leven.


Wat opvallend is aan zowel het werk van Jack Painter als dat van John Pierrakos is hoe dynamisch, en inderdaad levendig, psychotherapie en holistisch lichaamswerk kunnen zijn. In hun werk worden vele parameters van traditionele therapie gestretched. Bijvoorbeeld, de therapeut kan van een kalme en receptieve manier overgaan naar een uitdagende en evocatieve manier. Cliënten kunnen gevraagd worden hun lichamen te bewegen op manieren die hen toestaan verdriet, woede, kracht, plezier, compassie, en een reeks van andere mogelijkheden te voelen. In deze sessies kan de therapeut diep oogcontact maken terwijl hij de cliënt aanmoedigt zijn/haar angst onder ogen te zien, er werkelijk doorheen te bewegen, met behulp van de ondersteunende aanwezigheid van de therapeut.

Of, de cliënt kan weigeren om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar ongeluk. In plaats van enkel te praten over de weerstand, zal de therapeut hem/haar aanmoedigen om de weerstand volledig tot expressie te brengen, hem aan te manen bijv. om te schreeuwen: « Ik wil niet opgroeien! » of « Ik geef het je nooit! » De therapeut moedigt de cliënt deze in normale omstandigheden verborgen gehouden sentimenten luid en krachtig te uiten. Vanuit een energetisch perspectief, is het doel voor de cliënt om fysiologisch pantser (de psychosomatische weerstand tegen gevoel dat hij steevast vermijdt in het alledaagse leven) met als doel zich te openen voor de positieve levensenergie die achter deze weerstand schuilt.

Al_Diane_Pesso

Naast deze mensen is ook ALBERT PESSO (1929- 2016) een rechtstreekse leermeester van wie ik veel geleerd heb.

AL PESSO is samen met zijn vrouw Diane Boyden-Pesso (zie foto), de creator van Pesso Boyden System Psychomotor, een zeer gerespecteerde interactieve techniek die cliënten helpt nieuw geheugen op te bouwen om emotionele tekorten in het verleden te compenseren. Hij wordt algemeen aanvaard als één van de grote levende meesters van lichaamsgebaseerde psychotherapie en verwierf de Lifetime Achievement Award van de United States Association For Body Psychotherapy (USABP) in 2012. Vermits „Pesso-therapie” een psychomotorische therapie is, ben ik deze vorm van werken beginnen verkennen rond 1986. Ik ben tot op de dag van vandaag in mijn theorie en praktijk veel aan Pesso verschuldigd.

Andere directe leermeesters zijn: Myron Sharaf, Ph.D.,  Stanislav Grof M.D., Chuck Kelley, Ph.D., Stanley Keleman, Ph.D., Stuart Black,....

En in het Sjamanistisch parcours: Archie Fire Lame Deer, Wallace Black Elk, Sun Bear, e.v.a.

TOP