Bekken-Hart Integratie naar Jack Painter, Ph.D.

/ / Circuit Persoonlijke Ontwikkeling, Circuit Psychotherapie, Diverse Achtergrondartikels, Jack Painter, Organiseer Zelf

Pelvic-Heart Integration®

 Seksualiteit in diverse stadia van ons leven 

Intensieve en Transformerende Internationale Workshops & Opleidingen

ontwikkeld door Jack Painter, Ph.D. (1933-2010),

verdergezet door Dirk Marivoet, MSc. (B) & Mag. Elisabeth Renner (A)

voor gedetailleerde info kijk: www.pelvic-heart-integration.eu

Het Pelvic-Heart Integration® proces dat Dr. Painter ontwikkeld heeft is uiterst effectief omdat het op vele verschillende niveaus de kernthema’s aanspreekt en mensen helpt opnieuw in hun lichaam te wonen, hun zintuigen wakker te maken en in het heden te blijven en te voelen. In workshops zijn we er dikwijls getuige van dat mannen en vrouwen een diep verdriet in zich dragen als ze de seksuele passie en liefde van hun ouders voor elkaar nooit gezien of gevoeld hebben. Soms werd deze verstopt, omdat de ouders geleerd werd dat het hun kinderen zou schaden, maar in vele gevallen was ze er gewoon niet. Op die manier moeten we onszelf seksueel uitvinden. We hebben geen gezonde modellen. Dikwijls waren onze ouders niet ondersteunend voor onze seksualiteit. Misschien wilden ze ons beschermen, of gaven ze ons hun eigen remmingen door. Moeders zijn soms jaloers op de liefde die een vader heeft voor zijn dochter. Ze kan een hekel hebben aan de jeugdige onschuld en straling van haar dochter, omdat die van haar vernietigd werd. Zonder de steun van de moeder, mist een jonge vrouw vertrouwen in zichzelf als vrouw. Een meisje heeft ook de steun van vader nodig om een gezonde seksualiteit te ontwikkelen. Ze heeft het nodig om mannelijke energie te ervaren als verwelkomend, respectvol, liefdevol en versterkend. Als haar vader afwijzend, kritisch, misbruikend of afwezig was, zal een vrouw gekwetstheid en woede dienen te ontladen alvorens ze volledig seksueel kan ontplooien. Gelijkaardige dynamieken gelden voor mannen die zich niet aangemoedigd, ondersteund en gespiegeld voelen. Al naargelang door wie, op welke leeftijd, de frequentie en de intensiteit zullen ervaringen van afkeuring, afremming e.a. de splitsing tussen hart en genitaliën kleuren. Tijdens deze workshop Bekken-Hart Integratie stellen wij een effectieve weg voor die je zal toestaan je diepste en meest waardevolle aspiraties i.v.m. het verenigen van seksualteit en liefde te onderzoeken. We bekijken en exploreren onze seksualiteit in de diverse stadia van ons leven.

Bekken-Hart Integratie (Pelvic-Heart Integration®) zal je de natuurlijke ritmes van plezier en opwinding in je lichaam helpen ervaren. Je zal begeleid worden in het verbinden van je innerlijke mannelijke en vrouwelijke delen en in het exploreren van hoe je liefde voor jezelf en voor anderen kan verdiepen en versterken doorheen je genitaliën en het hart. Door je te openen voor spirituele energie die vanuit het verleden, vanuit je ouders en voorgaande generaties stroomt, zal je ervaren hoe je genitale en hart-energie ondersteund wordt door de aspiraties en verlangens van jouw familie en deze helpt vervolledigen in verleden, heden en toekomst. Je zal beginnen voelen hoe jouw seksualiteit een deel is van een vitale continuerende levenskracht.

Nieuwe niveaus van Opwinding en Plezier. Om te beginnen dien je er klaar voor te zijn om de beweging van al de energie in je lichaam toe te staan, vooral geaccumuleerde gevoelens en lading die je vasthoudt in je bekken en je hart. Je zal geholpen worden je verlangen en je gevoel van vrijheid wakker te maken en aangemoedigd worden om op je eigen ritme een variëteit van manieren van ademen te exploreren die kunnen leiden tot nieuwe niveaus van opwinding. Terwijl je de golven van opladende en ontladende energie bespeelt, zal je de kracht ontdekken van het uiten van iedere opgestapelde of verboden lading. Door deze energie vrij te laten en te vervolledigen, kan je oude blokkades openen en vloeiende stromen van warm plezier cultiveren. We zullen ook massage en aanraking gebruiken om deze stromen te openen in de weefsels van het lichaam. Zacht of diep contact met huid, weefsel, spier en pees helpt ieder deel van het lichaam te openen en elk verlangen, elke fantasie te verwelkomen in het vlees.

Patronen van seksuele Frustratie uit het Verleden. Dikwijls wanneer seksuele zuchten met kracht en vrijheid aan de oppervlakte komen, probeert een deel van ons de ervaring af te snijden. De borst en het hart kunnen zich naar achter trekken omwille van ons geheugen voor oude pijn, of de buik kan opspannen om fysieke opwinding te scheiden van emotionele teleurstelling. Door ademwerk, lichaamswerk, rollenspelen en fantasie oefeningen kunnen we deze blokkades ontdekken en op een diepe manier ervaren. In onze lichamen en gevoelens vinden we oude patronen van seksuele passiviteit, ontkenning, competitie en verleiding — spelletjes die we speelden met onze vroegste seksuele opvoeders, onze ouders. 

Als kinderen vonden we onszelf gevangen tussen onze ouders en begonnen onze mannelijke en vrouwelijke rollen te verwarren. We wilden met gans ons lichaam, met al onze gevoelens komen, ons hart geven en onze verlangens tonen, maar onze ouders waren niet in staat onze seksuele onschuld en nieuwsgierigheid te steunen. Om onszelf te beschermen, begonnen we de stroom tussen ons hart en onze genitaliën af te snijden.

Het Mannelijke en het Vrouwelijke samenbrengen. Tijdens het werken samen ontdekken we deze oude patronen in onze lichamen maar tevens vinden we datgene waarnaar onze lichamen, onze mannelijke en vrouwelijke kanten werkelijk verlangen. Wanneer onze lichamen de aspiraties van deze twee kanten beginnen te harmoniseren, wanneer onze innerlijke moeder en vader de sexualiteit van ons innere kind ondersteunen, houden we van onszelf, creëren we een sterke stroom tussen het bekken en het hart in plaats van buiten ons op zoek te gaan naar liefde. Deze innerlijke integratie geeft een sensuele constantheid aan onze liefde en staat ons toe liefde te delen met anderen zonder onszelf te verliezen.

Seksualiteit in het Heden, Geïnspireerd door het Verleden en de Toekomst.
 Wanneer we fysiek beginnen de verbinding te voelen tussen onze genitaliën en het hart, hebben we onze innerlijke ouders toegestaan aanwezig te zijn. Op dat moment realiseren we ons dat ze dezelfde aspiraties als onze echte ouders en hun ouders hadden, hoewel veel van deze verlangens misschien niet vervuld zijn geraakt. We voelen dat we deel zijn van een voortgaande, concrete fysieke stroom van genitale en hartsenergie, die onze kinderen en hun kinderen verder kunnen vervullen.

Het werk/programma kent drie fasen: 

Fase I : Opwinding en de Grond van Verlangen

Adem en Ontwaakt Verlangen. Werk met ademtechnieken om nieuwe niveaus van opwinding te ontdekken en onszelf de kracht en de vrijheid te geven om geaccumuleerde of verboden lading te uiten.

Het lichaam onthult. Het lokaliseren en uiten van onze seksuele frustraties en blokkades. Het aanraken, houden en stimuleren van spanningen in spieren en weefsels.

Onze fysieke dualiteit erkennen. Exploreren van hoe onze lichamen zowel onze mannelijkheid en vrouwelijkheid bevatten en hoe dit zowel een conflict als een belofte is.

Fase II Het Dynamische Trio :

Het levenslange Trio: Het Mannelijke, Vrouwelijke en seksuele Zelf in verschillende levensfasen. De altijd aanwezige kracht van moeder en vader in onze sexualiteit; kijken naar hoe onze groeiende en veranderende lichamen sexualiteit uitdrukken in onze kindertijd, adolescentie, volwassenheid en ouderdom; hoe ons karakter gevormd wordt en hervormd doorheen onze levens.

Mannelijke en Vrouwelijke energieën harmoniseren in het lichaam.
 Ondersteunen van de mannelijke bekken-hartstroom met beide innerlijke ouders; ondersteunen van de vrouwelijke stroom met beide innerlijke ouders. Het terugvinden van kinderlijke onschuld, nieuwsgierigheid en opwinding in elk stadium van ons leven.


Fase III Ontwikkelen en Onderhouden van Liefde

Samensmelten van Hart en Genitaliën. Gebruik van adem, gestalt en zacht weefselwerk om de fundamentele dimensies van bodymind te verbinden; aanraken en verbinden van de bekken- en hart-gebieden.

De Volheid en Constantheid van Liefde.
 Toestaan dat de gedeelde liefde met anderen groeit; ontdekken hoe liefde een deel is van onze innerlijke ervaring gedurende aanwezigheid of afwezigheid van de geliefde.


Spirituele Sexualiteit in het Lichaam.
 Verbinden met ons verleden, heden en toekomst doorheen hart en genitaliën; opwinding laten stromen doorheen de generaties; seksuele en spirituele bevrediging in het heden.

Jack PAINTER, Ph.D. (1933-2010) was directeur van “The International Center for Release and Integration”. Hij schreef o.a. “Deep Bodywork and Personal Development” en “Technical Manual of deep Wholistic Bodywork”, standaardwerken voor lichaamstherapie. Hij leidde 40 jaar lang beoefenaars, groepsleiders en supervisoren op in de USA, Canada, Mexico en Europa.

Neem voor meer informatie contact met Dirk Marivoet at dirk.marivoet@bodymindintegration.com

TOP