Pelvic-Heart Integration®

Verdergezet door Dirk Marivoet, MSc. & Mag. Elisabeth Renner

Pelvic-Heart Integration®  (PHI) is de laatste methode (in de tijd), die ontwikkeld werd door Jack Painter, PhD..

Deze benadering helpt je om de energiekwaliteiten van je bekken (“Pelvis - vandaar Pelvic”) te integreren met je hartenergie (“Heart”) op zowel het lichamelijke, emotionele, psychologische als symbolische vlak.

PHI richt zich op het terugvinden en heractiveren van de eenheid die kan bestaan tussen je seksuele (Genitale) en liefdesenergie (Hart). De energiestroom van je hart naar je genitaliën en van je genitaliën naar je hart worden in PHI gezien als expressies van je vrouwelijke en mannelijke innerlijke polen respectievelijk. Veel werk gebeurt rond de ervaringsgerichte verkenning van het al dan niet adequaat gespiegeld zijn van je seksuele energie op jonge leeftijd door je ouders en andere opvoeders. De overlevingspatronen die zich op jonge leeftijd ontwikkelen, alsook de verdere evoluties op seksueel en liefdesvlak worden in PHI onderzocht en doorgewerkt.

Ook aan bod komen allerlei vormen van mogelijk seksueel trauma dat je kan opgelopen hebben op jongere of latere leeftijd. Ook in relationele, therapeutische en andere intieme relaties kunnen er problemen of complicaties geweest zijn.

We kijken hier allemaal naar. Er wordt in PHI gebruik gemaakt van de 9 fases van de “Energetic Cycle” om een stapsgewijs leerproces en therapeutisch proces te ondersteunen rond de verschillende seksuele ontwikkelingsfasen die ieder van ons doormaakt vanaf onze geboorte.  M.n. de oedipale fase rond de leeftijd van 3,5 à 4 jaar is een belangrijke fase, maar we kijken ook naar wat er gebeurd is met je als tiener, puber, volwassene, oudere en bejaarde.

PHI is voor mensen van alle leeftijden (mijn oudste cliënte die PHI therapie deed was 84 jaar!). Wat zal je nog allemaal meemaken en kunnen ontwikkelen rond het thema van seksualiteit, erotiek en liefde?

Jack Painter, PhD, een pionier van de "Human Potential Movement" in Californië, ontwikkelde deze methodologie - die ook invloeden heeft uit Postural Integration®, Energetic Integration® en Sexual Grounding® - om mensen te helpen opnieuw in contact te helpen komen met hun schoonheid, hun puurheid, hun primaire onschuld, hun kernachtigheid, hun seksuele nieuwsgierigheid en hun "rustige opwinding" die beleefd kan worden elke fase van je leven mits inzicht, adequate ondersteuning en spiegeling en respons van anderen.

De verfrissende en speelse methodiek eigen aan alle vormen van "Bodymind Integration" biedt een antwoord aan de dikwijls met taboes en perversiteit beladen lichamelijkheid en seksualiteit van onze cultuurgeschiedenis. Het is meestal niet van de meer reguliere psychotherapiebenaderingen dat je dergelijke aanpak kan verwachten. De therapie is een alternatief en past voor iedereen die met verwarringen kampt rond de beleefde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving, alsook de relationele expressies van liefde.  Er wordt concreet steeds gekeken naar de graad van splitsing die aanwezig is tussen de lichaamsdelen hart en bekken, de karakteriele gevolgen van inadequate seksuele spiegeling en de ontwikkelde overlevingsstrategieën om om te gaan met frustratie, dwangmatigheid, obsessies, rigiditeit, frigiditeit, maniakale toestanden, perfectionisme, verlies van passie en zingeving, …e.d.

Beproefde "reichiaanse technieken" (naar Wilhelm Reich, M.D., grootvader en mastermind van de "lichaamsgerichte psychotherapie" zie www.EABP.org, waarvan wij als organisatie lid zijn), ademwerk, bodymind drama, Gestalt, therapeutische aanraking (mogelijk diep bindweefselwerk indien de therapeut er is in opgeleid (wat aan bij ons het geval is) wordt gewerkt aan de seksuele en hartblokkades en de verbinding van beide zones ook op cognitief niveau. De genitale relationele ontwikkeling vanaf 4 jaar wordt in PHI (naar analogie met o.a. Sexual Grounding® Therapy die verwant is aan PHI) onderverdeeld in acht fasen. In elke fase is er sprake van een andere relatiestructuur en ontstaan er bepaalde hechtingstijlen, een andere relatie-inhoud en zijn er andere functies voor de ouders, de kinderen en andere leden van het familiale systeem. Deze relatie-inhouden worden diep uitgewerkt in PHI en in elke fase worden "bodymind drama" opstellingen toegepast, (zoals vader-moeder-kind opstellingen en ancestrale mannelijke en vrouwelijke lijnen) om nieuwsgierigheid, opwinding, onschuld een nieuwe en gezondere plaats te geven alsook een helende fysiologische regulering mogelijk te maken, met gevolgen op het subjectief en objectief welbevinden.

Meer info over dit werk vind je op www.pelvic-heart-integration.eu, body psychotherapy.info of www.icpit.org

TOP