Persoonlijkheidsstoornissen

/ / Circuit Psychomotorische Therapie, Circuit Psychotherapie, Individuele Sessies, Welke problematieken behandelen wij?, Welke stoornissen behandelen wij?

Je persoonlijkheid is de manier waarop je de buitenwereld ziet, begrijpt en je er mee verhoud. Het is hoe je gedachten, gevoelens, en gedragingen combineert zodat ze je uniek maken. Persoonlijkheid vormt zich gedurende de kindertijd en wordt geschapen door genetische invloeden (de persoonlijkheden van je ouders) evenals door omgevingsinvloeden (levenservaring, vrienden, enz.).

Sommige mensen hebben het moeilijk om situaties te begrijpen en relaties tot anderen. Deze mensen hebben een rigide en ongezond patroon van denken en gedragen dat kan leiden tot problemen in relaties, sociale ontmoetingen, werk en school. Wanneer iemands persoonlijkheidsstijl en/of gedrag betekenisvolle last bezorgt voor zichzelf of voor anderen, of wanneer hun gedragingen consistent tegen de verwachtingen van de maatschappij ingaan, dan kan de persoon wat bekend staat als een Persoonlijkheidsstoornis hebben. Sommige gedragingen/geloofsovertuigingen die aanduiden dat iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft omvatten:

 • Stemmingsschommelingen
 • Stormachtige of labiele relaties
 • Sociale isolatie
 • Plotselinge woede uitbarstingen
 • Achterdocht of wantrouwen tegenover anderen
 • Moeilijkheid om vrienden te maken
 • Nood aan instant bevrediging
 • Zwakke impulscontrole
 • Alcohol en/of middelen gebruik

Het is belangrijk op te merken dat vele van deze tekenen verschijnen in de kindertijd of adolescentie en vanzelf oplossen in de vroege volwassenheid. Het is niet ongewoon dat een kind plots woedeuitbarstingen heeft, of voor een tiener om zwakke impulscontrole te hebben. Het wordt beschouwd als een persoonlijkheidsstoornis wanneer deze problemen onverminderd voortduren in de volwassenheid (18 jaar of ouder).

In het Instituut voor Bodymind Integration behandelen wij persoonlijkheidsstoornissen. Wij maken daarbij gebruik van een biopsychosociale benadering die aandacht heeft voor de medische en sociale noden van het individu en de familie. Wij maken ook veelvuldig gebruik van de 5 karakterdefensie-stijlen zoals beschreven door John Pierrakos, MD in Core-Energetische Evolutionaire therapie. Adequate interventie van persoonlijkheidsstoornissen omvat:

 • Individuele Therapie: Individuele Therapie begint met het identificeren van de foutieve cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige patronen bij de cliënt die bijdragen tot de interpersoonlijke moeilijkheid. Therapeut en cliënt werken vervolgens samen om transformatie en zelf-management vaardigheden ter vervanging van ineffectieve patronen te identificeren, te oefenen en te integreren.
 • Gezinstherapie (met inbegrip van koppel/echtpaar therapie): Familieleden dragen dikwijls het leeuwenaandeel van de last omdat zij degenen zijn die het meest frequent in contact zijn met de cliënt. Familietherapie helpt familieleden beter de aard van de stoornis van de cliënt te begrijpen, de eigen rol en verantwoordelijkheid op te nemen en zich beter voor te bereiden om empathie en steun te voorzien die de cliënt en het systeem zal nodig hebben om te kunnen veranderen.
 • Groepstherapie: Groepstherapie, voorziet cliënten van een ondersteunende atmosfeer om emotionele regulatie, zelf-kalmerende technieken te leren, en te werken aan hun interpersoonlijke relaties.
 • Medische Evaluatie: Medicatie kan soms zinvol zijn in de behandeling van bepaalde symptomen van de persoonlijkheidsstoornis, of in het behandelen van samen-optredende condities die bestaan naast de persoonlijkheidsstoornis. Raadpleeg hieromtrent je psychiater.

 

 • Om één van onze clinici te contacteren of om een intake of evaluatie te boeken, bel +32-9-2284911 

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van Persoonlijkheidsstoornissen via Reichiaanse karakteranalyse.

 • Om ons te contacteren, of om een Intake Evaluatie te maken, contacteer ons via het contactformulier of telefoneer naar +32-9-2284911
TOP