Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSD)

/ / Circuit Psychomotorische Therapie, Circuit Psychotherapie, Individuele Sessies, Welke problematieken behandelen wij?, Welke stoornissen behandelen wij?

Post-traumatische Stress Stoornis (PTSS) kan zich ontwikkelen bij iemand na het hebben ervaren of het getuige zijn geweest van een gebeurtenis die hem/haar deed vrezen voor zijn veiligheid of voor de veiligheid van iemand anders. Veel voorkomende traumatische gebeurtenissen die PTSS kunnen „triggeren” omvatten natuurrampen (orkanen, aardbevingen, enz.), misbruik, getuige zijn van of het slachtoffer zijn van een misdaad, of auto ongevallen.

Nadat iemand een traumatische gebeurtenis ervaart, kunnen ze sommige van de symptomen die hieronder gelijst staan vertonen. Symptomen kunnen onmiddellijk na het trauma optreden, of kunnen de eerste dagen of weken die volgen op de gebeurtenis afwezig blijven. Symptomen van PTSS worden in het algemeen in drie categorieën onderverdeeld:
„Herbeleven”: Het opnieuw ervaren van de traumatische gebeurtenis op een of andere manier

 • Heroptredende pijnlijke herinneringen van de gebeurtenis
 • Heroptredende dromen van de gebeurtenis
 • Flashback episodes, waar de gebeurtenis lijkt opnieuw te gebeuren
 • Lichamelijke reacties op situaties die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis

„Vermijding”: Een bewust of onbewust verlangen om weg te blijven van herinneringen aan de gebeurtenis

 • Moeilijkheid zich belangrijke aspecten van de traumatische gebeurtenis te herinneren
 • Een gebrek aan interesse in activiteiten waar de persoon plezier in had
 • Gevoelens van onthechting
 • Het gevoel geen toekomst te hebben
 • Emotioneel „verdoven”, of het gevoel zich van niets aan te trekken
 • Verminderde expressie van stemmingen
 • Wegblijven van plaatsen, mensen, of objecten die herinneren aan de gebeurtenis

„Arousal”: Een gevoel van „alert” te zijn voor gevaren in de toekomst

 • Prikkelbaarheid of woede uitbarstingen
 • Slaapmoeilijkheden
 • Concentratiemoeilijkheden
 • Overdreven respons op zaken die schrikreactie oproepen
 • Hyperwaakzaamheid, of overdreven awareness van potentiële dreigingen

Het is perfect normaal voor iemand om sommige of al deze zaken te voelen na een traumatische gebeurtenis. Tenslotte is het je lichaam dat probeert wijs te raken uit iets dat normaal niet gebeurt. Maar wanneer zorgen/angsten of gedragsveranderingen langer dan een maand aanhouden, is dit een teken van PTSS en een teken dat het tijd is om hulp te zoeken.

Het Instituut voor Bodymind Integration biedt verschillende diensten aan die ontworpen zijn om kinderen, adolescenten, en volwassenen te behandelen die lijden aan PTSS. Deze behandelingen omvatten:

 • Individuele Therapie: om de cliënt te leren specifieke vaardigheden aan te leren die zorgen en stress geassocieerd met de traumatische gebeurtenis verminderen. Het is behulpzaam om deze vaardigheden te leren in een ondersteunende omgeving waar de ervaring van de cliënt kan genormaliseerd worden.
 • Familietherapie: bied ondersteuning en instructie voor ouders die informatie willen omtrent hoe hun kind te helpen doorheen angst en trauma te werken.
 • Relaxatie, Grounding en Body-Awareness: werkt door het aanleren van specifieke angst management vaardigheden aan de cliënt. De cliënt wordt meer bewust gemaakt van de innerlijke processen die bijdragen tot angst, en zodoende aanleert om deze processen beter te controleren.
 • Groepstherapie: In een kortdurend programma wordt in een ondersteunende atmosfeer patiënten geleerd om zich emotioneel te reguleren, zelf-kalmerende technieken toe te passen, en te werken met interpersoonlijke relaties.
 • Medicatie kan soms helpen in de behandeling van bepaalde symptomen van angst geassocieerd met PTSS indien medicatie wordt gebruikt in conjunctie met andere vormen van therapie. Medicatie is evenwel niet altijd aangewezen bij kinderen onder 18 jaar. Raadpleeg je behandelende arts.

Andere angststoornissen

Om ons te contacteren, of om een Intake Evaluatie te maken, contacteer ons via het contactformulier of telefoneer naar +32-9-2284911

TOP