Postural Integration

Ontvangst  >  Info center  >  Methodes  >  Postural Integration

Postural Integration

Ontwikkel je echte zelf met het Postural Integration® Proces.

Postural Integration® (PI) werd in de jaren 70 ontwikkeld door Dr. Jack W. Painter als een vorm van procesgeoriënteerde “Bodymind Integration” die bewuste aanraking en lichaamswerk gebruikt geïntegreerd met een verscheidenheid aan andere technieken, voornamelijk afgeleid van Gestalttherapie, bio-energetica, Reichiaanse psychotherapie, psychodrama, acupunctuur, bindweefselmassage (losjes gebaseerd op het Rolfing-model), yoga en Zazen, om het holistische veranderingsproces van de cliënt te vergemakkelijken. Postural Integration® is een holistische benadering die het belang van integratie en balans in het leven van mensen benadrukt. Mensen kunnen niet van hun omgeving worden gescheiden, noch kunnen ze in delen worden verdeeld. PI probeert dus niet te diagnosticeren of pathologiseren (behalve voor zover karakterstructuren worden herkend); het gewenste resultaat is het gevoel van positieve verandering, grotere zelfintegriteit van de cliënt en een groter gevoel en gevoel.

Omdat Postural Integration® gelijktijdig werkt met de fysieke, mentale en emotionele aspecten van de hele persoon, bevat het elementen van zowel psychotherapie als lichaamswerk. Sommige beoefenaars die gekwalificeerd zijn in psychotherapie richten zich meer op het therapeutische aspect, terwijl anderen het voornamelijk gebruiken als een vorm van lichaamswerk met op psychotherapie gebaseerd bewustzijn en inzichten.

Postural Integration® werkt voornamelijk aan de “pantsering” binnen de bodymind. Spierpantsering is het fysieke correlaat van psychologische verdediging. Postural Integration® werkt met de dualismen en de splitsingen tussen lichaam en geest. Het doel is om de lichaamshouding (die niet volledig succesvol kan zijn zonder de gecorreleerde patronen in de geest te transformeren) opnieuw uit te lijnen – alles bij elkaar de beschermende tekens zoals waargenomen in de lichaamstaal en in het onbewuste gedrag van de persoon dat wordt opgemerkt van buitenaf en verbonden attitudes ). Door de trauma’s van het leven, zowel fysiek, psychologisch als emotioneel, hoe subtiel die ook geweest zijn, zorgt ervoor dat de myofascia (bindweefsel) samentrekt. Zowel de fascia als de spieren trekken samen of raken verlamd in een poging de persoon te beschermen tegen verdere pijn. Deze bepantsering wordt gestuurd door het autonome zenuwstelsel, het onderbewuste deel van de hersenen. De hersenen en vooral de weefsels van het lichaam herinneren zich die trauma’s lang nadat de persoon ze bewust bewust is vergeten. Hierin zijn lichaam en geest intrinsiek één. Dr. Painter begreep, lang voordat er veel bekend was over fascia, dat het essentieel is om diep in de fascia te werken (hij onderscheidde oppervlakkige, tussenliggende en diepe lagen en 4 diafragma’s van de lichaamsbalans), terwijl hij tegelijkertijd werkte met emoties en gedachten voor blijvende verandering in de persoonlijkheid. En zo ontwikkelde hij een reeks van 12 “paradigma” -sessies in 5 fasen, die ik hieronder kort zal beschrijven.

Fascia

Fascia is het meest voorkomende weefsel in het lichaam. Het is een complex netwerk van collageenvezels, elastische vezels en fibroblasten en is het belangrijkste structurele orgaan van het lichaam. Het verbindt spieren met elkaar, onderscheidt organen van elkaar en houdt ze op hun plaats, houdt het skelet rechtop, heeft een intieme verbinding met de metabole uitwisseling van cellen en vormt een fundamenteel onderdeel van het watermetabolisme en het mechanisme waardoor het lichaam het lichaam leidt en verdeelt vloeistoffen.

Volgens Painter’s constructie van het lichaam is de fascia niet alleen een reeks bekledingen van spieren en organen, maar eerder een enkele structuur die zich uitstrekt van het hoofd tot de tenen. In het gezonde lichaam is de fascia ontspannen en beweegt zonder beperking; in het geval van een slechte houding, trauma, verwondingen door herhaald gebruik en / of emotionele stress, wordt de fascia verhard.

Er is nog heel weinig bekend over de fascia vanuit een wetenschappelijk inzicht, omdat deze door de medische professie van weinig belang werd geacht. Pas in de afgelopen jaren is de functie heroverwogen en de rol die ze in het lichaam speelt en hoe ze onze gezondheid beïnvloedt. Vandaag is deze erkenning door de medische en therapeutische beroepen er wel gekomen en wordt er veel onderzoek gedaan over dit boeiende weefsel door vooraanstaande wetenschappers over de hele wereld.

Wat we weten is dat er verschillende soorten fascia zijn met verschillende texturen en composities. Fascia is soms zachter en elastischer en soms denser en leerachtiger en soms zelfs hard. Elke spier is omgeven en doordrongen van fascia vergelijkbaar met de segmenten van citrusfruit, en de fascia geeft elke spier zijn structurele integriteit en bewegingsbereik. Fascia bindt elke spier aan het skelet (waar fascia periosteum wordt) door middel van pezen (hier worden de collageenvezels meer parallel gerangschikt om kracht te verkrijgen die groter is dan staalkabels).

Fascia vormt een ingewikkeld web dat samengaat met het lichaam, centraal in het lichaam en centraal in het welzijn en de prestaties. Elke cel heeft een structurele fascia (het cytoskelet dat helemaal tot aan het DNA reikt).

De meeste bloedvaten en zenuwen lopen door de fascia, dus als er een samentrekking of een andere verdedigende of beschermende reactie (bepantsering) is, zal dit een impact hebben op de bloedvaten en de bloedtoevoer en dus zuurstof en voedingsstoffen beperken, waardoor ook de verwijdering van afvalproducten. Als gevolg hiervan is de kans groter dat de cellen meer ondervoed zijn en vatbaarder voor mutaties.

Het skelet zweeft letterlijk in bindweefsel en de botten dienen als cijfers waarmee banden van de fascia aansluiten in een soort tensegrity-systeem. Als je je een zeilboot zou kunnen voorstellen en je zou kunnen voorstellen dat de mast het skelet is, zou de fascia de touwen zijn die die mast op zijn plaats houden. Zonder de touwen zou de mast zonder de juiste ondersteuning zijn en gewoon omvallen.

Postural integration®-technieken proberen de ongeorganiseerde fascia glad te strijken en te herverdelen en het lichaam terug te brengen naar een staat van harmonie en gebalanceerde “tensegriteit”.

In de praktijk

In de loop van een serie van twaalf sessies losjes gemodelleerd naar Rolfing Structural Integration, integreert het Postural Integration®-proces Gestalt-therapie met lichaamswerk, maar ook ademwerk, fijn energiewerk en elementen uit het Chinese Vijf fasen-systeem. De eerste zeven sessies hebben betrekking op specifieke lichaamsgebieden en zijn gericht op het vrijgeven van defensieve gewoonten, die worden gekarakteriseerd als “het oude zelf loslaten”. Tijdens sessies wordt spontane emotionele expressie aangemoedigd. Extra hulpmiddelen zijn onder meer dramatherapie, aandacht voor lichaamstaal en zelfbewustzijn.Om verbinding te maken met de diepere waarheid van jezelf, om een ​​liefdevol, vreugdevol en bevredigend leven te leiden, moeten we erkennen hoe het lichaam zijn afweer organiseert, hoe het vormt karakterpatronen van beperkte adem, spiercontractie, gewone beweging en onvolledige emoties en gedachten. Om de schokken en trauma’s, alle voortdurende eisen van ons leven, het hoofd te bieden, gebruiken we karakteristieke attitudes en gewoonten om onszelf bij elkaar te houden, om vast te houden, om onszelf omhoog, terug of diep van binnen te houden. Terwijl we met onze adem werken en de diepste lagen van ons weefsel aanraken, helpen Postural Integration® en Psychotherapeutic Postural Integration Practitioners hun cliënten om te leren waar en hoe hun aanhoudende karakterpantser de kern verdedigt en hoe deze los te laten. Dit proces volgt bepaalde progressies en stappen. Hieronder vindt u een algemene beschrijving van het klassieke Postural Integration®-proces zoals ontwikkeld door Jack W. Painter, Ph.D.

Het Postural Integration® Proces

FASE 1 – PARADIGMA SESSIE 1 “EEN NIEUW BEGIN” – “OPENING – BOVENSTE LICHAAM”.

Onze focus in Postural Integration® ligt altijd en heel erg op het lichaam als de grond van ons wezen. In een eerste fase, op lichaamsniveau, willen we de oppervlakkige lagen van bindweefsel (fascia) openen die de spieren van de bovenste en onderste helft van het lichaam omhullen. Het ‘openstellen’-proces is ook een bewuste en bewuste openstelling voor het emotionele rijk en de denkpatronen. Diepe vrijgave van lang vastgehouden herinneringen wordt mogelijk gemaakt in een warme, empathische en ondersteunende therapeutische alliantie. De focus ligt ook op problemen in de relatie met jezelf en je familieleden. Deze sessie kan uw hechtings-relaties raken, bijv. de relatie met je moeder, etc. en verdiepen je bewustzijn en begrip over je patronen van binding. Werken met vingers, hand-, arm- en schoudergewrichten kan verborgen en voorheen onbewuste persoonlijke verhalen en geschiedenissen rond dit deel van je lichaam onthullen, die met behulp van psychotherapeutische methoden worden doorgewerkt.

FASE 1 – PARADIGMA SESSIE 2 “EEN NIEUW BEGIN” – “OPENING – LAGERE LICHAAM”.

Paradigm Sessie 2 is een voortzetting van Paradigm Sessie 1. Deze keer voltooien we het werk van het “Openen” van de Bodymind op het niveau van de oppervlakkige fascia-laag door met name aan de benen en dijen te werken.

Gestaltwerk, Reichiaans ademwerk en interventies om de segmentale harnassen los te maken, werken met acupressuurpunten binnen een warme, empathische en ondersteunende therapeutische relatie worden bevorderd om de cliënt te helpen zichzelf te “aarden”. Deze sessie brengt het bewustzijn naar de voeten en stelt je in staat om de letterlijke relatie met de grond, de aarde (je gevoel van stabiliteit, soliditeit, verantwoordelijkheid, vertrouwen, veiligheid, flexibiliteit, …) te verkennen. Het werk tijdens deze paradigma-sessie (meestal zijn er meer dan één sessie gewijd aan dit thema) kan u ondersteuning bieden bij het vinden van een nieuwe houding in uw beroep of een nieuwe oriëntatie op uw gezin: b.v. de rollen die je op je hebt genomen als moeder / vader, broer / zus, man / vrouw etc. Deze sessie kan ook historische problemen met voeten, enkels, knie- en heupgewrichten belichten en je helpen hiermee om te gaan.

FASE 2 – PARADIGMA SESSIE 3 “JE RUIMTE OPEISEN -” VERLENGING VAN HET LICHAAM “-” POSITIE VAN DE SCHOUDERS “.

We gaan de tweede fase van het PI-proces in. In wezen gaat deze fase van het groei-werk over het innemen van je persoonlijke ruimte zoals het altijd bedoeld was. Door spanningen in de zijkanten van het lichaam los te laten, de quadratus lumborum en door opgehoopte spanningen en emoties in de schouders los te laten, kan het individu zichzelf meer in de ruimte laten staan ​​in relatie tot belangrijke anderen. Uitreiken, het verlangen van het hart toestaan, de mogelijkheid claimen om diep met anderen te verbinden, zijn facetten van werk in deze fase. Hier vind je een sessie die je aanmoedigt om betere emotionele grenzen te vinden en een verbeterd vermogen om je kracht in je zij te voelen en hoe je deze kunt communiceren in relatie tot anderen. Vaak kom je in contact met hoe je omgaat met je vader en / of autoriteiten. Deze focus kan je helpen de pijn die je ophoopt in je rug of vormen van hoofdpijn te verminderen; nek- en schouderproblemen kunnen verlichting vinden; zicht verbeteren. Werken met de galblaasmeridiaan en de lever kan problemen aan het licht brengen rond misbruik of afhankelijkheid van drugs en alcohol. Problemen met relationele co-afhankelijkheid kunnen ook naar de voorgrond komen

FASE 3 – PARADIGMASESSIE 4 “DIEP WERK” – OPNIEUW OPEISEN VAN JE PELVISCHE KRACHT – “REORGANISATIE VAN DE PELVISCHE RUIMTE”

Zodra we genoeg werk hebben verricht in fase I en II (“Openen”, “Verlengen” en “Juiste ruimte innemen”), zijn we langzaam maar zeker klaar voor het “Diep Work”. Als klant moet je “goed betrokken zijn” om het transformatieve werk nu af te maken. Werken in de diepe rijken (ook anatomisch) van je wezen is een belangrijke onderneming. Het werk is nu met het vasthouden in het bekken en de belangrijkste myofasciale spanningslijnen in de kern van het lichaam

Paradigm Sessie 4 houdt zich bezig met het loslaten van de spanningen aan de binnenkant van de benen. Dit is ook het onderste uiteinde van de bekkenstructuur. De adductoren aan de binnenkant van de benen hechten aan de Sitzbones. Spanning die emotionele en psychologische verbanden heeft met remmingen op het gebied van seksualiteit, het probleem om in staat te zijn om zonder angst te zijn in de ‘zetel’ van het leven. Het vermogen om jezelf, de ander en het leven diep te vertrouwen en om seksueel levend met elkaar om te gaan zijn belangrijke aandachtspunten in deze fase. Deze sessie gaat meestal in op remmingen op het gebied van seksualiteit, emotioneel trauma rond schaamte en misbruik. Problemen rond het geboorteproces of abortussen kunnen ontstaan ​​en worden aangepakt. Niet-geïntegreerde seksuele ervaringen van de adolescentie, je relatie tot je eigen geslacht-geslacht met het andere geslacht, kunnen worden uitgedrukt en bewust worden. Lichamelijke fitnessproblemen of psychische problemen rond de knieën, de binnenkant van de benen, het bekken kunnen zodanig worden aangepakt en bewerkt dat u meer flexibiliteit en elegantie zult vinden in uw manier van zijn, zelfs in moeilijke tijden.

FASE 3 – PARADIGMA SESSIE 5 “DIEP WERK” – OPNIEUW OPEISEN VAN JE PELVISCHE KRACHT – “HERSTELLEN VAN DE PELVISCHE RUIMTE”

Op het niveau van het Lichaam is Paradigma Sessie 5 werk met de “bovenzijde” van het bekken. De Iliopsoas-spieren, de buik en het hele bekken viscerale gehalte komen nu aan bod

Diepgeworteld vertrouwen, het gevoel thuis en veilig in jezelf zijn de problemen hier. De buik vormt samen met ons hart onze zeer menselijke kern met mogelijkheden van zachte kracht, warmte, seksuele geaardheid. Dit werk helpt je de krachten van je buik terug te winnen, evenals de elegantie en de gratie van je heupbewegingen, of het nu in de mannelijke of in de vrouwelijke expressie is. Deze sessie focust je op elk psychosomatisch probleem dat met de darmen verbonden is: “hypochondrisch” zoals het vroeger heette betekent: hypo / onder de chondrus: het borstbeen. Werken met psychoperistaltische zelfregulatie kan spijsverteringsproblemen helpen. Diepe afgifte kan helpen bij problemen met het urogenitale systeem, zoals blaasontsteking, prostaatproblemen, enz. Over het algemeen kan een betere relatie met de diepe innerlijke gevoelens van de buik worden ontwikkeld en kan een nieuwe toniciteit van de geest worden gevonden.

FASE 3 – PARADIGMA SESSIE 6 “DIEP WERK” – OPNIEUW OPEISEN VAN JE PELVISCHE KRACHT – DE PELVISCHE RUIMTE REORGANISEREN”

In Paradigma Sessie 6 zitten we nog steeds in het “DIep Werk”. Werken in Paradigma Sessies 4, 5 en 6 zijn allemaal nodig om het bekken en de kernlijnen opnieuw in evenwicht te brengen. In sessie 6 – op lichaamsniveau – hebben we te maken met de “achterkant” (de billen), de buitenkant en achterkant van de benen en de hele rug

Hier vindt u geweldige houdingen en diepe krachten. Boosheid en agressie kunnen geleerd worden om beheerst en uitgedrukt te worden op een ingesloten en veilige manier, waardoor de persoon de macht kan opeisen en kan “ZIJN”. Alle beschermende kracht achterin kan naar voren worden gebracht en er kan een solide levenshouding worden ingenomen die ook seksueel levend is. In deze sessie kunnen veel problemen en herinneringen met betrekking tot sportblessures, waarbij je benen betrokken zijn, zoals voetbal, joggen en atletiek, worden behandeld. Problemen met de regulering van uw emoties, problemen rond geweld in vroegere tijden, zindelijkheidstraining voor jonge kinderen, problemen met de bekkenbodem, bevalling, zelfs “essentiële hypertensie”, enz. Kunnen effectief worden opgelost in deze paradigma-sessie. Vaak brengt deze sessie een enorme release die mensen keer op keer willen, om ontspanning te vinden in de problemen aan de achterkant en om nieuwe ontspannen en geïntegreerde manieren te vinden om belichaamd te worden in het leven.

FASE 4 – PARADIGMA SESSIE 7 REORGANISEREN VAN HOOFD EN HALS.

Paradigma-sessie 7 is een afzonderlijke fase en op lichaamsniveau omvat het werk met de nek en het hoofd. Werken met deze lichaamsdelen kan ook in andere sessies in stukjes. Wanneer we ons echter echt op het hoofd en de nek concentreren, hebben we op een speciale manier met de “levenskracht” te maken.

Het hoofd is waar we onze ogen, mond, neus en oren hebben. Onze zintuigen zijn daar sterk. Ze stellen ons in staat ons te oriënteren, in te nemen om te verdrijven. Wat binnenkomt en wat eruit komt, kan te veel of te weinig zijn. Het kan overweldigend en uit de hand lopen, of we kunnen overgevoelig worden en gevoelig worden afgesloten.

Werken met het hoofd in PI helpt je de diepgewortelde emoties los te laten, “het masker” te transformeren en “je ware gezicht” te claimen. Werken in de mond en de neus, maar ook werken met de ogen maken deel uit van het proces. Manieren om ons letterlijk zware hoofd in een beter gebalanceerde positie boven in ons lichaam te brengen, behoort ook tot onze zorg. Misschien wilt u pijnlijke problemen die verband houden met de nek, de kaak of problemen met uw tanden onder ogen zien, zelfs als ze verband houden met tandheelkundige problemen van lang geleden. Je kunt leren door je ogen uit te drukken en misschien nieuwe manieren vinden om je angst te reguleren, of meer mededogen te brengen in je oogcontact met anderen. Tijdens deze sessie kunnen alle problemen met betrekking tot het gezichtsvermogen worden behandeld; impliciete, niet-bewuste herinneringen uit de perinatale periode: b.v. ontwikkelingsthema’s die ontstaan als gevolg van tijd in een couveuse, vroege operaties of momenten van isolatie tijdens ziekte en ziekte.

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 8 – INTEGRATIE – ALLE DIMENSIES VAN HET ZELF SAMEN

Opnieuw gaan we nu een nieuwe fase in. Dit heet “The Integration Phase”, waar we de belangrijkste Gestalts van Bodymind ontwikkelen: Boven-Onder, Centrum-Periferie, Rechts-Links, Voor-Achter, Binne-Buiten

Nadat we alle vastgehouden en meestal onbewuste spanningen in ons lichaam hebben losgelaten, nadat we uitgebreid met de ademhaling hebben gewerkt en onze ‘vrije adem’, ‘onze opgewonden en orgastische ademhalingen’ hebben gevonden, nadat we onze innerlijke processen in een gestalt hebben behandeld manier om erachter te komen dat er in onze menselijke vorm altijd enige dualiteit is, sommige tegengestelde kanten die met elkaar in dialoog kunnen worden gebracht om samenwerking, eenmaking en synthese te creëren.

Dan is het mogelijk, en de tijd zal komen dat we de boven- en onderkant van het lichaam, de linker- en rechterkant, de voor- en achterkant, de binnenkant en de buitenkant in een diepere dialoog en verbindingsintegratie kunnen brengen

“Bodyfoci of Paradigma sessies 8 en 9 houden zich bezig met het samenbrengen van onze bovenste en onderste helft.

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 9 – INTEGRATIE – ALLE DIMENSIES VAN HET ZELF SAMEN

Paradigma-sessie 9 is de voortzetting van ParadigmA-sessie 8.

We leren het lichaam als geheel te zien, voelen en bewegen, als een synthese van kwaliteiten uit boven- en onderlichaam. Met speciale “slagen”, verenigen we ons lichaamsbewustzijn op en neer. ‘Ik kan hieronder geaard zijn en hieronder gratis en mobiel’ is een voorbeeld van een mogelijke dynamiek. ‘Ik kan sterk en aanwezig zijn boven en speels en zorgeloos beneden’ of ‘Ik kan speels zijn en overal overal’ zijn slechts enkele van de mogelijkheden die men in zichzelf kan accepteren. Terwijl sommigen misschien diepe angsten hebben ervaren tijdens de release-sessies, zullen de meesten van jullie nu een dieper gevoel van verbondenheid, verbinding van de verschillende delen van het lichaam, een gevoel van herwortelen in de rijkdom van de zintuigen van het lichaam, een manier om meer vreugde te vinden in bewegingen en een meer mededogend contact met iemand in uw buurt

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 10 – INTEGRATIE – ALLE DIMENSIES VAN HET ZELF SAMEN

Paradigm Session 10 gaat over het integreren van de linker- en rechterkant, of met andere woorden onze integratie in het verticale vlak.

Linker- en rechterkant zijn slechts één ander voorbeeld van leven in een dubbele realiteit. Spanningslijnen zijn de middellijn gepasseerd, we kunnen ons steeds meer bewust worden van de links-rechts relatie en met behulp van gespecialiseerde begeleiding van de beoefenaar kun je nu dit niveau van je bestaan harmoniseren. Ook “binnen” en “buiten” zijn dualiteiten die evenwichtiger kunnen worden. Er kan een grotere “Evenwichtige Gelijkmatigheid” door het hele lichaam worden gevonden.

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 11 – VERDERE ONTWIKKELING VAN DE INTEGRATIE

Het werk is niet af. In de volgende sessies kunt u uw nieuw ontdekte mogelijkheden en gevoel van heelheid verkennen en in toenemende mate claimen.

Misschien begon je te voelen “je bent een tijger (of een tijgerin)”. Je kunt jezelf een tijger laten zijn! Om echt alle geweldige eigenschappen van de tijger te belichamen. “Acteren in” de mogelijkheid, je “tijgerspieren” voelen en bewegen. “Tat tvam asi”: “Jij bent het”. Het is duidelijk dat spirituele kanten van jezelf meer en meer in het spel komen.

FASE 5 – PARADIGMA SESSIE 12 – VORTEX – INTEGRATIE

Paradigma Sessie 12 helpt je om je “Kernkwaliteiten” in contact en relatie met de buitenwereld te brengen, dat is niet per se veranderd.

Paradigma Sessie 12 gaat over het zijn van je hele ‘integere’ zelf en het nemen van moed om verbinding te maken vanuit een plaats van medelevende liefde met personen, groepen of mensen of situaties die niet noodzakelijkerwijs veranderd zijn, of zelfs weerstand bieden. Dit kan een nieuwe integratie in je familie zijn, een betere relatie met je innerlijke autoriteit en minder een uiterlijke autoriteit of met een nieuwe visie op wat de ware zin van je leven is in een transpersoonlijk perspectief.

Vond je dit artikel leuk? Deel het op:

Individuele therapiesessies

Dirk Marivoet psychotherapist in Belgium

Dirk Marivoet, MSc. is een Europees gecertificeerde psychotherapeut (ECP). Hij studeerde fysiotherapie en psychomotorische therapie aan de KU Leuven. Hij werkt al meer dan 30 jaar op een holistische manier en is vooral geïnteresseerd in de integratie van lichaam en geest.

Dirk Marivoet en zijn collega’s van het IBI (International Institute for Bodymind Integration) bieden individuele therapiesessies aan voor diegenen die geïnteresseerd zijn in deze mind-body benadering.

In Gent (België), Europa, de rest van de wereld en online.

Blijf op de hoogte van aankomende activiteiten

door u te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief