LichaamsgerichtPsychomotorische TherapiePsychologischBio-medisch

Psychomotorische therapie

bij

PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN, DEPRESSIE, ANGSTSTOORNISSEN, CHRONISCHE (NEK-,  RUG OF ANDERE) PIJN, BURNOUT, FIBROMYALGIE, CVS, ADHD, TRAUMA & DISSOCIATIE, EETSTOORNISSEN …

Dirk Marivoet: “Als erkend psychomotorisch therapeut werk ik op wetenschappelijk gefundeerde grond in op verschillende elementen in het menselijk functioneren: het cognitieve (denken), het motorische (lichamelijke expressie), het sociaal-affectieve (emoties, relaties, zingeving), het motivationele. Een gezond en bevredigend leven staat of valt bij een degelijke integratie van al deze velden binnen de persoon.

Mensen worden vaak overbelast door spanning en druk van binnen- en van buitenaf. In een almaar ingewikkelder wordende omgeving zijn het vermogen tot helder denken (cognitief), juist voelen (affectief-emotioneel), bevredigend relateren (sociaal) en goed en gezond bewegen (motorisch) uitdagingen voor iedereen die deelneemt aan het levensgebeuren. Je kan als baby, peuter, kleuter, jong kind, adolescent, volwassene en bejaarde vastlopen als je aanpassingsvermogen, je draagkracht of je veerkracht worden aangetast door de soms onverwachte eisen die het leven en samenleven stelt.

Als psychomotorisch therapeut ben ik jarenlang opgeleid aan universiteiten en andere instellingen om op de meest verantwoorde en onderbouwde manier mensen te helpen in hun groei- of genezingsproces. Ik vertrek daarbij standaard zoals dat in onze discipline gangbaar is van een holistische aanpak: d.w.z. lichaam en geest worden als één beschouwd en simultaan benaderd.

Dankzij mijn universitaire basisopleiding in de kinesitherapie en mijn aansluitende specialisatiediploma’s in zowel de psychomotorische therapie (KU Leuven) en de psychotherapie heb ik oog voor de humane fysiologie, anatomie, pathologie van de lichaam/brein/psyche eenheid die ik bewerk in een bio-medisch en psychologisch wetenschappelijk onderbouwd klinisch kader.”

Psychomotorische therapie is vandaag niet enkel een psychologische behandelingsvorm waarbij het bewegen en de lichamelijkheid een middel zijn om psychologische doelstellingen te realiseren, maar vermits heel wat psychische/psychiatrische problemen ook vaak primair of secundair geassocieerd zijn met somatische gezondheidsproblemen (60% van de patiënten met psychiatrische stoornissen lijdt ook aan één of meerdere somatische aandoeningen zoals het metabool syndroom, obesitas, diabetes type 2, cardio-vasculaire en respiratoire stoornissen (De Hert et al., 2011), zijn PMT’ers ook op wetenschappelijk onderbouwde wijze eveneens begaan met je fysieke fitheid, levensstijl, m.a.w. het biomedische luik. Ons aanbod individueel en in groep speelt op holistische en geïntegreerde wijze in op al deze aspecten. Wij vinden het ook belangrijk dat er voldoende plezier en de mogelijkheid tot vreugde valt te beleven, zodat men meer en meer intrinsiek gemotiveerd raakt.

Hieronder vind u een lijst van methodes en technieken die door ons team van medewerkers in de diverse circuits in groep of in individuele begeleiding worden toegepast:

Enige literatuur voor professionals: 

De Hert, M., Correll, C. , Bobes, J., Cetkovich-Bakmas, M., Cohen, D., Asai, I., et al (2011). Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care. World Psychiatry, 10, 52-77.

Herring, M., O’Connor, P., & Dishman, R. (2012). Effect of exercise training on anxiety symptoms among patients. A systematic review. Archives of Internal Medicine, 170(2), 101-111.

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (2013). Studies en onderzoek – Diabetes in België: stand van zaken. www.riziv.be

Vlaamse consesustekst in verband met evenwichtige voeding en beweging, ten behoeve van zorgverstrekkers (2012). Brussel: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

TOP