Psychosomatische Klachten

/ / Circuit Persoonlijke Ontwikkeling, Circuit Psychomotorische Therapie, Circuit Psychotherapie, Individuele Sessies, Welke problematieken behandelen wij?

“De gekwetste ziel praat via het lichaam”

Spanning- of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.
De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Het gaat om fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, in relatie tot de omgeving.
De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven.
Bij lichamelijke klachten is in de meeste gevallen de relatie tussen oorzaak en gevolg vrij duidelijk.
Bijvoorbeeld: iemand valt van de trap en heeft pijn aan het been. Vervolgens gaat hij naar de dokter en die stelt vast dat het been gebroken is. Het is duidelijk dat de pijn veroorzaakt werd door de val die het been heeft doen breken.
In vergelijking met lichamelijke klachten lijken psychosomatische klachten wat vreemd te zijn. Vele mensen willen er dan ook liever niets mee te maken hebben. Ze vinden het makkelijker te moeten zeggen dat de pijn te maken heeft met ‘iets van het lichaam’ in plaats van te moeten zeggen dat de pijn afkomstig is van ‘de psyche’. Dit is vreemd. Iedereen heeft immers wel eens last van psychosomatische klachten.
Bijvoorbeeld: je hebt een ganse dag druk gewerkt en je hebt heel wat spannende momenten beleefd. Op het einde van de dag heb je hoofdpijn. Je hebt in dit geval lichamelijke klachten door een teveel aan psychische spanning. Het lichaam maakt dus via de hoofdpijn duidelijk dat er een probleem is en dat je het wat kalmer aan moet doen.
Psychosomatische klachten krijgt men wanneer er zich teveel spanning ophoopt. Psychosomatische klachten wijzen op iets. Ze zijn vol van betekenis. Het komt er dan ook op aan goed te luisteren naar de klachten en na te gaan wanneer en waar ze verschijnen. Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen. Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.
Psychosomatische klachten uiten zich in:
Lichamelijke klachten zoals:

 • extreme vermoeidheid
 • zich niet kunnen ontspannen
 • druk op de borst of hartkloppingen
 • onverklaarde spier- en gewrichtspijn
 • benauwdheid, moeite met ademhalen
 • hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
 • onverklaarde maag, darm of buikklachten

Psychische klachten zoals:

 • lusteloos zijn
 • slecht of teveel slapen
 • angstig en onzeker zijn
 • moeite met concentratie
 • somber zijn en veel piekeren
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
 • overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik

Kortom… u bent uit balans Hoe komt u weer in balans? U wordt bijgestaan door een therapeut die hier speciaal is in opgeleid en die werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten, bij de behandeling betrokken worden.
Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.
Aan het Instituut voor Bodymind Integration begeleiden wij u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.
Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van de klacht.
 • Veranderen van de factoren die de klacht in stand houden.
 • Toepassen van ontspanning.
 • Verbeteren van ademhaling of adempatroon door lichaamsbewustwording.
 • Verhogen van uw belastbaarheid.
 • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen.
 • Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Op een andere manier leren omgaan met de klachten.
 • Vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Om ons te contacteren, of om een Intake Evaluatie te maken, contacteer ons via het contactformulier of telefoneer naar +32-9-2284911

TOP