Relatieproblemen

/ / Circuit Psychomotorische Therapie, Dirk Marivoet, Welke problematieken behandelen wij?

Relatie problemen verwijzen naar problematische interacties tussen leden van een „relationele unit” (familie, medewerkers, enz.). Het is de verwachting dat mensen die bij elkaar leven en/of werken af en toe en onvermijdelijk conflicten zullen hebben. Broers en zussen vechten uit wie vooraan mag zitten, echtgenoten maken ruzie over hoe ze hun kind kunnen disciplineren, en collega’s hebben dikwijls te maken met werk-gerelateerde conflicten. Maar deze conflicten worden een probleem als ze excessief worden, of wanneer de conflicten beginnen iemands vermogen om te functioneren te verstoren. Sommige gedragingen en symptomen die gewoonlijk geassocieerd worden met relationele problemen omvatten:

  • Terugkerende argumenten en conflicten die zichzelf niet oplossen
  • Gebrek aan communicatie, of kwetsende communicatie
  • Familieleden of medewerkers vermijden, waarvan geloofd wordt dat ze de oorzaak zijn van het probleem
  • Prikkelbaarheid, slapeloosheid, depressie of sociaal terugtrekken
  • „De kat schoppen” of kwaadheid/frustratie uitwerken op een niet betrokken derde partij zoals kinderen of echtgenoot
  • Overbescherming of overbetrokkenheid in het leven van iemand anders

BEHANDELDOELEN:
Behandeling van relationele problemen via psychotherapie en psychomotorische therapie richt zich op educatie, emotioneel doorwerken en inzicht. Het is belangrijk dat ieder lid in het conflict zijn/haar rol begrijpt in het starten en in het onderhouden van het conflict, alsook de nodige stappen leert zetten om de eigen waarheid tot expressie te brengen, gehoord en gezien te worden en de energie die in het conflict zit te benutten om de relatie te voeden. Wat zijn de triggers van ieder persoon? Wat zijn de interne waarschuwingssignalen die erop wijzen dat communicatie verslechterd of strop loopt? Van hieruit werken wij als therapeuten met de cliënt om effectieve communicatiestrategieën te leren, te ontwikkelen en lichaamsgericht te oefenen.

Specifieke behandeling hangt af van de aard van het conflict. Het Instituut voor Bodymind Integration (Circuit PMT + Circuit psychotherapie) voorziet in diensten die de beste behandelbenadering toepassen.

  • Individuele therapie: Individueel werk richt zich op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden voor het managen van angst, terwijl ook het gevecht met dagdagelijkse stressoren en laag zelf-waardegevoel die dikwijls een diagnose van angst vergezellen aanpakt.
  • Relaxatie, grounding en body-awareness: Zoals individuele therapie, werkt relaxatie, grounding en body-awareness met het aanleren van specifieke angst-managementvaardigheden. Innerlijke processen die bijdragen tot angst, worden meer bewust gemaakt en zodoende wordt geleerd aan de cliënt om deze processen beter te controleren en te integreren.
  • Familietherapie: Familiewerk is belangrijk in de behandeling van angst omdat het focust op de ontwikkeling van open communicatie en expressie van emotie, terwijl ouders/geliefden technieken geleerd wordt die ze thuis kunnen gebruiken met de cliënt.
  • Groepstherapie: Groepen voorzien een veilige en toepasselijke sociale training waar de cliënt feedback kan krijgen van „peers” en professionals omtrent hoe hun gedrag te reguleren.

Om ons te contacteren, of om een Intake Evaluatie te maken, contacteer ons via het contactformulier of telefoneer naar +32-9-2284911 


TOP