Sociale Fobie

/ / Welke stoornissen behandelen wij?

Iedereen maakt zich wel eens zorgen. Naarmate we ouder worden nemen onze zorgen ook toe. Financiën, gezondheid, en kinderen kunnen allemaal zaken zijn die ons wakker houden ’s nachts. Zich zorgen maken is in vele opzichten iets positiefs. Het kan de motiverende kracht zijn die ons helpt een probleem op te lossen of te volharden in een project tot we een oplossing vinden. Maar wanneer de zorgen buitensporig worden, en interfereren met normaal dagelijks functioneren, kan het een teken zijn van een meer serieuze angststoornis.

Algemene symptomen van angst, in tegenstelling tot bezorgdheid, omvatten:

Lichamelijk: Kortademigheid, bonzend hart, schudden/trillen
Emotioneel: Moeite zich te concentreren, Prikkelbaarheid, Het ergste verwachten, Angst te sterven
Gedragsmatig: Sociale isolatie/terugtrekking, Slaapmoeilijkheden, of te veel slapen, Veranderingen in appetijt

De volgende zijn vijf types van angststoornissen die veel voorkomen bij volwassenen (klik op de links om meer te leren):

Angststoornissen die niet behandeld worden kunnen belangrijke effecten hebben op iemands leven, met inbegrip van povere sociale relaties, depressies, povere academische/job prestatie, en kan leiden tot andere stoornissen, zoals depressie of middelen misbruik.

Als je je herkent in één van deze symptomen, of een naaste hierin herkent, is een evaluatie aangewezen. In het Instituut voor Bodymind Integration hanteren wij een biopsychosociale benadering die zowel de psychosociale noden als de lichamelijke en psychische factoren van het individu en de familie benadert. Gepaste interventie van angststoornissen omvatten:

  • Individuele Therapie: Individueel werk focust zich op de ontwikkeling van specifieke vaardigheden voor het managen van angst, terwijl ook de strijd met alledaagse stressoren en laag zelfwaardegevoel (die dikwijls samengaan met de diagnose van angst) wordt aangeboden
  • Relaxatie, Grounding en body-awareness: Zoals individuele therapie, werkt relaxatie en body-awareness door het aanleren van specifieke managementvaardigheden bij de cliënt. We gebruiken technieken waardoor de cliënt zich bewust wordt van de innerlijke processen die bijdragen tot angst, en zodoende leren we de cliënt betere controle te hebben over deze processen.
  • Gezinstherapie: Gezinstherapie is belangrijk in de behandeling van angst omdat het focust op het ontwikkelen van open communicatie en expressie van emotie, terwijl ouders/geliefden technieken aanleren die ze thuis met de cliënt kunnen gebruiken
  • Groepstherapie: Groepen voorzien in een veilige en gepaste sociale training waar de cliënt feedback kan krijgen van andere groepsleden en professionals over hoe hun gedrag te reguleren.

Andere angststoornissen

Om een intake te boeken,  bel +32-9-2284911 of Contacteer ons via het webformulier

TOP