Supervisie

Aan het IBI kan u terecht bij Dirk Marivoet voor supervisiesessies.

DirkMarivoet2015Dirk heeft een opleiding genoten tot supervisor en biedt zijn diensten aan voor integratieve en lichaamsgerichte psychotherapeuten, alsook mensen die lichaamsgericht mensen begeleiden of coachen.

Lichaamsgerichte Supervisie voor geregistreerde psychotherapeuten, begeleiders, coaches.

Supervisie voor de gevestigde beoefenaar is dikwijls een plek van herbronning, van reflectie, het in vraag stellen van de theorie en van haar verbanden met de praktijk. Iedere beoefenaar heeft zijn/haar persoonlijke stijl ontwikkeld die verbonden is met de eigen persoonlijkheid. Dankzij de supervisie-sessies met Dirk Marivoet kan u uw interventies verfijnen en vindt u bevestiging of hulp omtrent de gekozen strategieën en interpretaties, het nuanceren en bevragen hiervan. Supervisie tijd is tijd voor reflectie en delen die het mogelijk maakt efficiënter om te gaan met de moeilijkheden die u tegenkomt in de professionele praktijk. Het is tijd om twijfels te delen, de tegenoverdracht van de therapeut tegenover de cliënt aan het licht te brengen, te analyseren en te bewerken; zijn blinde vlekken te vinden.

Supervisie voor therapiestudenten in opleiding.
Voor aspirant therapeuten, functioneert supervisie als een veilige steun en brengt antwoorden op de lacunes die het gevolg zijn van het gebrek aan praktijkervaring met de methode. Als supervisant leer je in deze fase van de opleiding jezelf als professional te hanteren in de therapeutische relatie waarin je begint te werken met lichaamsgerichte psychotherapie. Je ontwikkelt de juiste “grondhouding” in het werken met cliënten alsook in samenwerking met anderen. Je werkt verder aan de ontwikkeling van een zelfstandige en effectieve werkwijze afgestemd op ieder afzonderlijk persoon, waarbij je je eigen gevoelens leert hanteren en beheren in relatie tot de cliënt. Een doel van de supervisie is het verhogen van je zelfinzicht als beoefenaar ten behoeve van een effectieve hulpverlening alsook het zicht krijgen op het waarom men de dingen doet zoals men ze doet.

Neem contact op met Dirk Marivoet indien u gebruik wil maken van deze mogelijkheid.

 

 

TOP