Gegeneraliseerde (Veralgemeende) Angststoornis

/ / Welke stoornissen behandelen wij?

We voelen ons bij momenten allemaal wel eens angstig. We kunnen ons zorgen maken over zaken die gebeurd zijn, of over zaken die kunnen gebeuren. Angst kan ons prikkelbaar maken, of leiden tot rusteloze nachten. Wat angst onderscheid van een angststoornis is de hoeveelheid verstoringen die je zorgen veroorzaken in je dagelijks leven. Mensen met veralgemeende angststoornis hebben de neiging zich overmatig en voortdurend zorgen te maken over een reeks zaken, zoals gezondheid, angsten, geldzaken, en werk of schoolprestaties. Verder vinden deze personen het moeilijk om hun zorgen te controleren.
Vele mensen met Veralgemeende angststoornis hebben het gevoel dat hun zorgen „niet onder controle” zijn en dat het hen zal ziek of zelfs gek maken. Deze zorgen worden uitgedrukt doorheen een aantal verschillende symptomen die een sterke impact hebben op iemands normale dagelijks leven. Deze symptomen omvatten:

Vele mensen met gegeneraliseerde angststoornis zeggen dat ze al heel hun leven „zorgenmakers” zijn. Chronisch zorgen maken kan zijn tol eisen, en de deur openen naar een reeks andere problemen met inbegrip van depressie, en lichamelijke klachten zoals spierspanning en maag-darmstoornissen.

Daarnaast vinden vele mensen die dit probleem hebben dat zij anderen vermijden uit angst voor afwijzing, of zij worden over-afhankelijk van anderen omdat zij vertrouwen missen. Deze cyclus van vermijding en afhankelijkheid kan in belangrijke mate iemands interpersoonlijke relaties verstoren en problemen veroorzaken op school of op de werkplaats.

Behandeling:
In het Instituut voor Bodymind Integration behandelen we angststoornissen via (lichaamsgerichte) psychotherapie (erkenning BVP-ABP, EABP, EAP, VVPMT) door onze cliënten in hun kracht te helpen brengen zodat ze opnieuw controle over hun leven krijgen. Onze doelen zijn de cliënt te trainen om het algemene niveau van angst-arousal te verminderen, het bezig zijn met zorgen maken te doen afnemen, en de patiënt te helpen om de angst te verminderen tot een aanvaardbaar niveau. Zoals met al ons werk, benaderen wij de behandeling van angst vanuit verschillende hoeken.

  • Relaxatie, Grounding en Body-awareness werkt in op het aanleren van specifieke angst management vaardigheden. De cliënt wordt geholpen zich meer bewust te worden van de innerlijke processen die bijdragen tot angst, en zodoende de cliënt te leren om betere controle te verwerven over deze processen.
  • Individuele therapie: Individueel werk leert de cliënt om productieve en niet-productieve bezorgdheid te onderscheiden, en helpt de cliënt om zijn „geloofssystemen” die bijdragen tot angst uit te dagen. De functie van angst in het persoonlijk groeiproces wordt verheldert.
  • Groepstherapie: werkt door de cliënt te plaatsen in een veilige en gestructureerde sociale omgeving, hem/haar toestaand dat hij/zij het werk voortzet met andere groepsleden. De sociale component van groepstherapie kan van onschatbare waarde zijn in het aanpakken van interpersoonlijke moeilijkheden die dikwijls angst begeleiden.

Andere angststoornissen

Om een intake te boeken,  bel +32-9-2284911 of Contacteer ons via het webformulier

U kan bij ons ook terecht voor behandeling van het Syndroom van Gilles de la Tourette en andere Ticstoornissen

TOP